KYRKOBLAD - Överkalix församling

Comments

Transcription

KYRKOBLAD - Överkalix församling
Överkalix Församlings
KYRKOBLAD
Nr 1
|
2010
Kära Församlingsbo!
”En profet är icke föraktad utom i sin fädernestad och i sitt eget hus” säger Jesus
i Matteusevangelium. Det är ord som
människor då och då kan använda när
man tycker att man inte får den uppskattning som man förtjänar. Men är det ett
lämpligt sätt att använda evangeliet? Ska
vi tänka på oss själva som profeter och sedan uppleva att omgivningen inte riktigt
förstår hur rätt vi har begripit Guds budskap i evangeliet?
I skrivandets stund så har Charlotte
Kalla precis vunnit OS-guld på 10 km.
Undertecknad hade det mycket stora nöjet att verka i Tärendö några år. Charlotte
togs emot, tillsammans med två andra
Tärendöåkare, Mia Eriksson och Fanny
Pekkari, efter VM genombrottet 2007
med en hejdundrande fest på Folkets Hus.
I egenskap av präst så var jag där tillsammans med några sångare ur kyrkokören
och sjöng för henne. Det var en fullständigt sagolik upplevelse. Så mycket sann
och äkta glädje hos både gammal och ung
har jag sällan eller aldrig upplevt. Skidåkarna sa inte ett ord. Man hade placerat
dem uppe på scenen i några slags hemsnickrade troner. De bara strålade. Nog
för att Charlotte strålar så det räcker till
och blir över enbart genom TV-rutan.
Men livet är det ännu mer påtagligt och
här var hon tillsammans med två goda
vänner och lagkamrater.
I ögonen på gamla skogshuggare och
sågverksarbetare som vanligtvis uttrycker sig med finska svordomar kunde man
se tårar, sann glädje och kärlek. Det ena
talet efter det andra hölls. Det var husmodersförening, byaföreningen, PRO,
idrottsförening, kommunalråd mm. Vanligtvis så brukar jag tycka att allt sådant
talande brukar kunna bli en smula tröttsamt men inte denna gång. Det passade
så fruktansvärt bra in. På scenen tillsammans med dessa underbara unga kvinnor fick representanter för en osedvanligt
engagerad by uttrycka sin oerhörda glädje
och tacksamhet över vad dessa unga män-
Nästa nummer av Församlingsbladet beräknas komma till hösten.
Ansv. utg.: Maria Pettersson 0926-796 63 E-post: [email protected]
2
Vi inväntar påsken och oavsett tro eller
religiös läggning så är det en tid då nära
och kära brukar samlas. I dessa trakter så
är ofta barn och barnbarn utflyttade men
vid våra storhelger så är det vanligt att
man återvänder till barndomens miljöer.
Och när ett älskat barn återvänder så är
det något som orsakar glädje.
Denna världen består av oro och strid,
död och katastrof. Men det finns något
större. I Jesu påskagärning så finns en
kraft som besegrar till och med döden och
synden.
Vi behöver inte vara profeter, våra barn
behöver inte vara profeter och våra föräldrar behöver inte vara profeter. Jesu gudomliga kärlek existerar även om vi inte
är profeter. Inte ens Jesus blev profet i sin
egen hemstad och det är inget vi behöver
bli i Överkalix eller någon annanstans
heller. Vi får ta emot kärlek från Herren
och vi kan glädjas över att också andra
människor får erfara storartade ögonblick
i sina liv. Under OS har vi kunnat jubla
tillsammans med våra idrottsmän. I påsk
kan vi jubla över den kärlek som besegrar
självaste döden. Herren vara tack och lov.
En riktigt glad påsk
Mats Eriksson, komminister
3
Illustration: Susanne Engman/IKON
niskor åstadkommer. Och det är inte bara
deras prestationer. Det är deras sätt att
vara människa på. Dom gör det dom tycker om utan någon som helst uppblåsthet.
När det då går bra så skapas glädje bland
människorna där dom lever.
Dom har ingen ambition att räknas som
profeter. Dom är sig själva och går in med
hjärtans lust för något som dom brinner
för.
När Jesus talar och agerar så vill han
åstadkomma något som vi brukar kalla
frälsning. Det är en frihalsning, ett frigörande från något som vi kallar synden.
om vi betänker att synd är något som vi
alla på ett eller annat sätt är drabbade av
så riktar sig Jesu ord till oss alla. Synden
kan ta sig olika uttryck. Men ett uttryck
för synden är att vi kan tro att vi måste
prestera en massa för att bli lyckliga.
Charlotte presterar givetvis en massa makalösa insatser. Men före prestationen
och bortom prestationen, så finns det något annat. En grundläggande glädje och
trygghet inför tillvaron. Hon är nöjd med
att leva i Tärendö tillsammans med nära
och kära. Karriären har gjort att hon nu
lever i Östersund men Tärendös sköna
miljö är ändå hennes rätta hem vilket hon
aldrig glömmer.
Ett gott skratt
Gåvor
Telegram
Minnesgåvor
Till intelligenta kvinnor...
Elva människor hängde i ett rep under
en helikopter, tio vaktmästare och en
kvinnlig präst.
Repet var inte starkt nog för att hålla för
dem allihop så de bestämde att en var
tvungen att släppa taget för att annars
skulle de alla fall ned.
Ett stort tack till Er alla som lämnar gåvor till våra verksamheter
såsom Diakoni, barn/ungdomsverksamhet, kyrkor/församlingshems prydande, kör/musikverksamhet samt Svenska kyrkans
internationella arbete (tidigare
SKM och Lutherhjälpen).
De kunde inte bestämma vem som skulle
bli tvungen att släppa taget förrän prästen höll ett gripande tal. Hon sa att hon
frivilligt skulle släppa repet för att hon
var kvinna och van vid att off ra sig för
make och barn och för män i allmänhet
utan att få något tillbaka.
Gåvorna används bla till familjeresa Leo´s Lekland och inventarier
till kapellen.
LYCKADES GARIBALDI
ITALIEN
R
E
N
T
J
U
R
SARV
KORT
FÖR EN
PROFET
SES
MED
DITT
KUTADE
MITT I
SMULAN
JOHANNES
FÅGEL
FÅ FÅR
UPPLEVA
TRE
MER ÄN
EN I VISS RÖNTSVAMPGEN
SOPPA
FÖRE TID
FIRAS
OM
HÖSTEN
SES
FÖRE
BOK
LUCKA
FRÅGA
BÖR
TRE
TALAS HÖGTID- MED MÅL
MED
ALPLIGARE
ODÅGOR
MASSIV
REPTIL
SÄGS
SOMLIGA
KVAL VARA
TVÄTTAD
TVÅ
VIKTIGA
VOKALER
GÖRA
FRISK
BEARBETNING
SKÖNUNDER HETENS SITTER
VAD
FINT
GUDINNA
DELTOG I
MISSLYCKAD
POLAREXPEDITION
DEN HAR
FASTA
FORMER
DEN
FÄRGAR
KÖTTET
RÖTT
LÅT GULNA VARJE BLAD PÅ KVIST,
LÅT FALNA VARJE STRÅ;
GUDS RIKA NÅD, DET VET JAG VISST,
DEN SKIFTAR EJ ÄNDÅ.
4
UNDERORT
PEKDON
FORDMODELL
DELIKT
IVRA
M
N
J E N
I
D A
T
H
Ä
L
S
S
S P Ö
K
E R R
T R A T T K A N T A
R E N
A
K L
A L L H E L G ON A
A V E N
T R
F A L N A
V A R
F R A E N K E L
N I T
PSALMEN
MU S
K A
HENNES
DAG INFALLER I
OKTOBER
När hon avslutat sitt tal började alla tio
vaktmästarna att applådera...
BÖRJAR FALLET
MED
MCSAMUEL SPORT
A ST
F E R
P I
R T A
E L
M
O B R
R E L
R
H E L
ON A
J E
A
O
R I T
N A I
AN S
I
V
Ä
G
HEIN
PIRATEGO
DRAR
SIG ÅT
OST
DE ÄR
HJULFÖRSEDDA
RADIOLÄNK
APART
VIRKE
REDDING
SOM
SJÖNG
SOUL
TÄVLING
MED US
BONDFLEMING
V
Å
R
D
R
A
S
E
T
I
H
A
L
S
G
R
O
P
E
N
JOK
F93
Korsordet
Vinnare av varupris från
förra korsordet:
1. Gunnar Samuelsson, Bränna
2. Anita Nilsson, Östra Rödupp
3. Birgitta Mörtsell, Svartbyn
Tack för alla svar som inkommit.
Vinsterna är utlämnade.
Arbetarna på
Gravplatsen
Under björkarna klädda,
I höstliga färger
Vi krattar en gravgård i Sverige
Här ligger våra fäder,
Som lagt grund
Till landsbygd och städer
Här ligger syster och broder
Far och en älskad moder
Här är en plats med lugn och frid
-här råder ingen strid.
Höst solens strålar
Lyser på ett namn i en sten
I vasen bredvid
Står en vissnad syren
En lugnare plats
Att jobba på
Nej, det kan man aldrig få…
Rolf Jakobsson, Svartbyn
Biskopsvisitation
Konfirmander
Under tre dagar i februari har biskop Hans Stiglund och
fem medarbetare från Luleå stift besökt vår församling.
Tre dagar går väldigt fort men dom har hunnit delta i flera
av våra olika verksamheter, bla församlingskårens möte,
gudstjänst i Lansjärv, bibelstudium i Kypasjärvi och dagträff i Svartbyn. Söndag den 14 mars kommer biskopen
åter och medverkar då i en temamässa i Överkalix kyrka.
Årets konfirmander
09/10 födda –95 och
tidigare. Konfirmation
sker i Överkalix kyrka
den 23 maj.
5
Familjesidan
VIGSEL
Ylva Brandt och Sune Larsson
Katarina Lindström och Leif Eriksson
Catherine Vikman och Anders Henriksson-Hjelm
DÖPTA
Evelina Anja Eliasson
Carl Casper Landström
Oliver Peter Gustav Karlsson
Eva Ellen Madeleine Elemalm Rohlin
Sten Ludwig Fornelid
Tone Ingrid Karlsson Stokke
Erik Micael Karlsson Stokke
Aina Lisa Teresia Ekblom
Beda Emmy Eriksson,
Hulda Cecilia Gustafsson,
Ida Klara Nicole Nordmark
Alvin William Hjelm
Karin Lilly Lo Björnfot
Saga Isabell Lång
Curt Ingvar Adrian Larsson
Leila Maria Sandelid Selin
AVLIDNA
Ester Öhman
Rut Gedda
Börje Jönsson
Gunnar Johansson
Kirsti Ylikärppä
Gösta Skoglund
Axel Vikman
Folke Helin
Sven Larsson
Bengt Berglund
Birger Nilsson
Stig Henriksson
Hulda Jakobsson
Majrid Gunnari
6
Arne Hellström
Bror Eliasson
Jan Olof Ek
Barbro Nordmark
Per Olof Berglund
Bertil Andersson
Hilding Nilsson
Bruno Andersson
Vanja Svanström
Astrid Helin
Folke Vallgren
Tage Johansson
Einar Nilsson
Bertil Olofsson
Välkommen till din församling
under vår-påsk tid.
GUDSTJÄNSTER OCH ÖVRIGA
AKTIVITETER UNDER VÅREN
ÖVERKALIX KYRKA
Skärtorsdag 1 april kl 18, Skärtorsdagsmässa
Långfredag kl 11, Långfredagsgudstjänst m
Överkalix kyrkokör
Påskdagen 4 april kl 11, Söndagsmässa m
Överkalix kyrkokör
Annandag påsk 5 april kl 17, Familjegudstjänst
Pingstdagen 23 maj kl 11, Konfirmantion,
Överkalix kyrkokör
FÖRSAMLINGSHEMMET BRÄNNA
Valborgsmässoafton 30 april kl 18,
Kören hälsar våren välkommen
LANSJÄRV KYRKA
Påskdagen 4 april kl 14, Söndagsmässa
BRÄNNAGÅRDEN
Skärtorsdag 1 april kl 13:30, Nattvard
Onsdag 21 april kl 13:30, Jard Samuelsson
Sång o musik
TALLVIKSGÅRDEN
Skärtorsdag 1 april kl 14:30, Nattvard
BRÄNNABERGET
Kristi himmelfärdsdag 13 maj kl 8,
Gökotta, Överkalix kyrkokör
Ändringar och/eller tillägg kan förekomma så
titta i predikoturerna inför aktuell helg.
7
Barnverksamhetens aktiviteter
Öppis • Kyrkis • Kyrkmöss
8
ÖPPIS
Onsdag 9-12
(OBS! en dag i veckan)
KYRKMÖSS
År 3 tisdag 13:45-15:30
År 1-2 onsdag 13:45-15:30
KYRKIS
(6-åringar) måndag 13:30-15:00
Avslutning på aktiviteterna blir måndag 31 maj kl 17, mer info senare.
Foto: Jim Elfström
Diakoni
GOD FORTSÄTTNING på det nya året.
Nu är det dags att sätta igång vår verksamhet igen i församlingen. När ni får detta blad
har vissa saker redan startat men ni får hela vårterminens schema för mina verksamheter här.
April
Tors 8.e kl 13, Lansjärv församlingshem,
Dagträff
Maj
Tis 4.e kl 13, Bränna församlingshem,
Sorgegrupp
Tis 13.e kl 13, Svartbyn, Dagträff
Tors 6.e kl 13, Lansjärv församlingshem,
Dagträff
Tis 11.e kl 13, Svartbyn, Dagträff
Tis 20.e kl 13, Bränna församlingshem,
Sorgegruppen
Tors 22.a kl 13, Lansjärv församlingshem,
Dagträff
Tis 27.e kl 13, Svartbyn, Dagträff
Välkomna till våra samlingar
önskar Maria Maudsdotter,
Församlingsassistent
Tis 18.e kl 13, Bränna församlingshem,
Sorgegruppen
Tors 20.e kl 13, Lansjärv församlingshem,
Dagträff
Juni
Må 14.e Församlingsresan från Församlingshemmet tidig morgon.
Tid, resmål och pris kommer senare.
Medlemmar i församlingen
I februari var vi 3247 medlemmar i vår församling.
Äldst i församlingen är Jenny Andersson, Bränna född 1912 och
Illustration: Susanne Engman/IKON
Edvard Eriksson, Bränna född 1913
Thailändsk vigsel
Den 9 september kl. 9 på förmiddagen ägde en av fjolårets många vigslar rum. Vi samlades i andaktsrummet
på församlingshemmet. Det var thailändskan Somphit
Rotbunthaueng, sedan många år Överkalixbo, som gifte
sig med en landsman, Somdet Authaisong.
9
GJORDE
DE KANSKE
DROPPAR TILL- MAN FÖRR
SPÄDFLYKT
I VÅRBARNEN
SOLEN
SES
MED MES
OCH
VIPA
ETT ÄR
MÅNGA
GER TALPROBLEM
LADE
BENEN
PÅ
RYGGEN
HAR
DEN BLIR
IVRIG
STRIDAI BAKEN
RE PÅ
VÅREN
RODON
DIKTAN
OCH
TRAKTAN
BUDGET
ANTIMON
FÖRE MAJESTÄT
STORT
KÄRL
DRAR
I
FÄLT
KAMRER
ANDAS
HUMLA
MED
PLATSANGIVELSE
KRYDDA
FOLKTOMT
KAMMAS
IBLAND
SKYLTGAS
EN AV
MÄNNEN
I BOLAGET
BETYG
VÅRBLOMMA
TILLBER
SUNNIT
SEGT
VIRKE
PLATSFRÅGA
GRÄNSARBETARE
DEN KAN
KNIPA
VECKODAG DÅ
JESUS
UPPSTOD
OTÄCKT
TVÅ
LIKA
BALL
MÅTT
PÅ
LYCKA
DUMAJA
PÅ BIL
FRÅN
NORGE
SPELADE
DAVID
BÖNA
PILL
GOD PUBLICITET
KOMMA
ETTA
EKBERG
SOM BLEV
FRÖKEN
SVERIGE
LADE
UT
SPÅR
PSALMEN
GUDS KÄLLA HAR VATTEN TILLFYLLEST,
EN GÅVA AV STRÖMMANDE LIV,
DEN ÄGER VAD ALLA BEHÖVER ,
DET RÄCKER FÖR DIG OCH FÖR MIG.
Klipp ut eller kopiera din
lösning och skicka den senast
1 juni 2010 till:
KYRKOBLADET
Södra kyrkogatan 9
956 31 Överkalix
De tre första rätta lösningarna
vinner ett varupris var.
10
VARAN
Namn
Adress
GAMMAL
FÅR MAN
BETALT
FÖR
TYNGER
BRÖST
HINK
BLIR
MASTER
JOK
F01
Hemsida
Du går in på www.overkalixforsamling.se
Där är lite information om församlingen, byggnader, kyrkogårdar, personal,
predikoturer och annan verksamhet. Du får gärna komma in med bilder eller
texter du vill att vi tar med i nästa blad.
Överkalix kyrkoråd 2010-2013
Ordinarie Ordf. Leif Nilsson (s)
V ordf, sekr Per Larsson (s)
Inger Nilsson (s)
Jeanette Hademalm Berg (s)
Håkan Andersson (c)
Christina Henriksson Hjelm (c)
Maria Pettersson, (kh)
Ersättare:
Gunvor Bergström (s)
Ivan Gustafsson (s)
Eva Asplund (s)
Göte Larsson (s)
Folke Sakari (c)
Gunnar Nilsson (c)
Överkalix Försa
mlings
KYRKOBLAD
Nr 1
|
2010
Församlingsbladet
Nästa blad beräknas utkomma till hösten med ett nytt tema.
Vi önskar alla läsare av bladet en riktigt Glad påsk och trevlig vår!
11
Kyrkogårdsförvaltningen
En ny personal- och service byggnad har uppsatts vid Grelsbyns
kyrkogård under hösten. Byggmästare har TI´s bygg från Överkalix varit. Den 29 maj kommer
vi att ha ÖPPET HUS och Kyrko-
gårdsdag så att alla har möjlighet
att få se våra fina nya lokaler och
ställa frågor till personalen/förtroendevalda på församlingen.
Bokbordet
Kan erbjuda en hel del presenttips. Vi har
som tidigare missionsljus och stakar, psalmböcker, biblar, vykort.
Nyheter kommer in hela tiden.
Böcker både för stora och små.
Fair Trade ”Rättvise märkta” handels varor
finns även och inkommer kontinuerligt.
Massor av änglar och andra småplock kanske kan locka. Om du saknar något så kan
du prata med Maria Maudsdotter som är
ansvarig för bokborden i församlingshemmet och kyrkan.
Adresslista
Överkalix Församling, Södra Kyrkogatan 9, 956 31 Överkalix
Telefon 0926-796 60 Fax 0926-796 69
E-post: [email protected]
Kyrkoherde Maria Pettersson
Komminister Mats Eriksson
Diakoni verksamhet Maria Maudsdotter
Kyrkomusiker Anna Maria Östlund
Kyrkogård/Vaktmäst Niklas Isaksson
Kyrkogård/Vaktmäst Lars Engman
Kyrkogård/Vaktmäst Tomas Larsson
Barn o Ungdom
Anna Pohjanen Tegelid
Kontor exp Birgitta Johansson
Kontor exp Carina Nordmark Nilsson
Arb 796 63
Arb 796 60
Arb 796 65
Arb 796 66
Arb 796 60
Arb 796 60
Arb 796 60
Arb 796 67
Arb 796 61
Arb 796 62
Innova Print & Reklam 2010.03
Mob 070-569 07 06
Mob 070-282 56 26

Similar documents