Minnesanteckningar Brandthovdaskolans föräldraråd 20150219

Comments

Transcription

Minnesanteckningar Brandthovdaskolans föräldraråd 20150219
Minnesanteckningar Brandthovdaskolans föräldraråd 2015-­‐02-­‐19 kl 18-­‐19 i matsalen •
•
•
•
•
Presentationer Den nya tf rektorn Grete Gran Blom presenterade sig och sin bakgrund från Fridnäs-­‐, Hammarby-­‐ och Apalbyskolorna där hon arbetat i ledande ställningar, hon var rektor på Apalbyskolan. Hon känner en positiv stämning på Branthovdaskolan och är mycket glad att komma hit. Det är idag inte klart om hon kommer att stanna kvar på Branthovdaskolan efter VT 2015, rektorstjänsten är utlyst. Klassrepresentanter, närvarande FSK Sandy 1A Per Löwgren 1B Reza Rivani 2B Katja Berglind 3A Sara Vennsten 3B Frida Dahlbäck 4B Kenneth Perkuhn Unikom En hemsida för alla vårdnadshavare med information om omdömen och planering för lektionerna m.m. Tyvärr fungerar nätanslutningen på Branthovdaskolan dåligt vilket gör att det ibland blir svårt att komma in på Unikom. Alla skolor i Västerås har systemet. Friluftsdag idag Idag var det friluftsdag på ABB Arena för alla 260 barnen. Man åkte skridsko och alla utom två elever hade med sig skridskor. Dagen var mycket lyckad. De äldre eleverna hjälpte de yngre, det serverades hamburgare. Varje vinter har man en skridskodag. Nästa friluftsdag kommer till våren. Here 4 U Here 4 U är ett koncept som ägs av kommunerna i Sverige. Äldre elever från åk 4 och 5, som röstas fram av eleverna anonymt för att de är bra kompisar som bryr sig om andra, ordnar med högläsning för de lägre klasserna och förskoleklassen var 3:e till 4:e vecka. Man ordnar även diskoluncher. •
•
Bloggen Vi diskuterade vad bloggen ska användas till och om den ska vara kvar. Det är toppen att kunna få information från den men det går åt mycket tid för lärarna att lägga in material och flera föräldrar sa att de inte orkar gå in så ofta och att det måste komma in nytt material regelbundet t ex varje vecka eller var 14:e dag, annars tappar man intresset. Info om regelbundenheten kan göra att man återkommer oftare. Det är bra om informationen är kortfattad. Lärarna lägger in info vad man har gjort på lektionerna. De la tidigare in mer bilder men mer sparsamt nu av flera skäl: Vissa föräldrar vill inte att barnen förekommer på bild, om inte alla barnen är med på någon bild kan de känna sig utanför. Epost är ett snabbare och direktare sätt att få ut info till alla föräldrar. Info om schema och matsedel (står annars på dörren till matsalen) efterfrågades. Att göra: -­‐ Vi klassrepresentanter tänker fråga alla föräldrar vad de tycker om bloggen, vilken info man vill ha. Lunchens tidpunkt och längd Flera föräldrar ställer frågan varför lunchen måste börja så tidigt (10.50 för ettorna) och varför den bara är 25 min inkl tiden det går att gå till matsalen och tillbaka till klassrummet. En del barn är inte hungriga så tidigt och vissa känner en stress att äta snabbt. Reportage från TV4 om de korta skolmåltiderna i Västerås skolor från Dec 2013 inkl intervju med Erik Johansson, verksamhetschef Grundskolan i Västerås: http://www.tv4play.se/pro.../nyheterna-­‐v%C3%A4ster%C3%A5s Livsmedelsverket/Skolverket har sina rekommendationer om att lunchen ska börja tidigast kl 11.00 och man ska kunna sitta ned och äta i minst 20 minuter, det blir svårt att uppnå om man ska gå till och från matsalen samt hämta mat på 5 minuter. Länk: http://www.slv.se/.../Maltider.../Skolmaltider/Tid-­‐att-­‐ata/ Rektor och lärarna säger att det måste vara 4 matlag pga storleken på matsalen för att alla elever ska få plats. Huvudproblemet är alltså matsalens storlek. De säger också att barnen har tillräckligt med tid för att äta och att om man hade rast efteråt skulle många springa ut snabbt för att leka, vilket man inte kan göra nu pga att själva lunchrasten inte ligger i anslutning till lunchen. Att göra: -­‐ Rektor undersöker med förskolan (dagis) hur det skulle gå att ordna att de fick äta i sina lokaler (kanske bra att de slipper ta på sig kläderna bara för att gå och äta och sen tillbaka). Det skulle ev. möjliggöra att man hade 3 matlag istället för 4 och att man kunde börja lunchen senare och få mer lunchtid än 25 min per matlag inkl att gå till och från matsalen. •
•
•
•
•
Tyst under lunchen Barnen får inte prata under lunchen, det är tyst och rektor/lärare säger att barnen själva vill ha det så och att det blir en trevlig stämning. Samtidigt ställer sig en del föräldrar frågan om barnen inte kan få prata lite lågt i varje fall. Rektor/lärare menar att det snabbt eskalerar pga att det blir svårt att hålla ljudnivån nere. Fundering: Huvudproblemet kanske då är att ljudisoleringen är bristfällig? Med en god dämpning i golv, väggar och tak kanske en låg samtalsnivå kunde klaras? Sandning Vissa dagar är skolgården glashal och sandningen är bristfällig. Kan den bli bättre? Kan personalen göra något? Ingen slutsats. Hemspråk Det känns osäkert att de barn som hämtas av Samtrafik ibland måste stå och vänta själva en stund innan skjutsen kommer. Skulle skolan kunna upprätta en rutin med Samtrafik där chauffören ringer ca 5 min innan ankomsten? Parfympolicy Det finns ingen parfympolicy mot att använda starka parfymer, som av vissa uppfattas som otrevliga. Det finns dock uppmaningar till alla anställda. Extra undervisning vid behov En del elever skulle behöva extra undervisning i tex läsning eller matte i små grupper efter skoldagens slut, gärna av den ordinarie läraren. Förr i tiden kom Röda korset och hade extra matteundervisning på frivillig basis. Det var populärt ett tag men upphörde senare. En del barn skulle behöva hjälp så att de kan komma ikapp, det kan vara tillfälliga behov. Kunde kanske erbjudas en halvtimme i veckan vid två tillfällen, t ex innan man går till fritids? Detta som ett komplement till speciallärarens insatser. Rektor/lärare sa att detta inte behövs och att specialläraren finns till hands för alla som behöver extra undervisning. Syftet med läxor är att skapa rutiner för hemmastudier. De flesta föräldrar sköter nog detta men det finns föräldrar som inte gör det av olika skäl eller engagerar sig i barnens skolarbete så mycket som de borde. Därför anser flera föräldrar att det kan finnas skäl att erbjuda extra undervisning i skolan för att höja kunskapsnivån, ett ämne som diskuteras flitigt i Sverige just nu. •
Nästa föräldrarådsmöte: 2015-­‐05-­‐07 Vid tangentbordet Per Löwgren [email protected] 

Similar documents