Fiberanslutning till en villa

Comments

Transcription

Fiberanslutning till en villa
Fiberanslutning till en villa
VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ
INLEDNING
I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet
kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv och telefoni.
När du bygger ett nytt hus i nya bostadsområden finns det ofta möjlighet att få en
fiberanslutning till fastigheten. Beroende på var du bygger så är förutsättningarna
olika, kontakta Nossebro Energi, 0512-798100, för att få reda på om din fastighet kan
anslutas.
I samband med att hus byggs i planområden lägger Nossebro Energi med en separat
slang, som kommer att användas för fiberdragning, fram till tomtgränsen. Denna läggs
ner tillsammans med elkabel som också kommer fram till tomtgränsen. Det är sedan
fastighetsägarens ansvar att förlänga denna slang in till fastigheten när huset byggs.
Nossebro Energi har lagt med en kanalisation i olika fjärrvärme-områden. Bor du i ett
sådant område kan du kontakta Nossebro Energi, 0512-798100, för att få reda på om
din fastighet kan anslutas.
Detta dokument beskriver vad du som fastighetsägare behöver tänkta på i samband
med en fiberanslutning.
En fiberanslutning från Nossebro Energi innebär att du kommer att få en
anslutningsdosa med elektronik installerad i hemmet.
För din skull är det bra om du tänker igenom var du vill att utrustningen skall placeras.
Försök att hitta den bästa placeringen med tanke på tjänster som telefon och TV och
hur du på ett bra sätt kan sprida ditt interna nät i huset. Detta arbete bör du om möjligt
göra innan du gräver ner fiberslangen. Slangen som skall komma fram till den plats
där utrustningen placeras.
Några saker att planera när du väljer plats för anslutning.
•
Placera utrustningen i bottenplan alternativ i källare
•
Utrymmet skall vara uppvärmt
•
Det skall finnas ett ledigt strömuttag
•
När väl anslutningsdosan är monterad kan denna inte flyttas eller tas ner från
vägg det finns risk att fibern skadas. Detta innebär att där anslutningsdosan
skall monteras skall ytfinish vara klar på väggen. Av samma skäl som tidigare
skall du inte placera dosan på ett sådant sätt att det påverkar övrig placering av
möbler och skåp.
VAD BEHÖVER JAG GÖRA FÖR ATT ANSLUTA MIN FASTIGHET
Beroende på vilken typ av fastighet som skall anslutas skall olika saker utföras. Nedan
visas de olika alternativ som finns.
Nybyggnation i planområden
Om du bygger ett nytt hus är det följande du bör tänka på:
Fastighetsägarens ansvar:
•
Grävning och förläggning av slang och markeringsband på egen tomt. Kan
med fördel ske tillsammans med elkabel som går in i huset.
•
Återfyllning på egen tomt
•
Förläggning av slang in i huset via rör, min 50mm, som är ingjutet i
bottenplattan. Lämna minst 50cm av slangen inne i huset.
•
Tätning av eventuella hål
Nossebro Energis ansvar:
•
Tillhandahålla slang och markeringsband, (0512-798100).
•
Skarva slang vid tomtgräns och slang på tomt.
•
Montering av anslutningsdosa och fiberkabel.
Fjärrvärmeområde
Bor du i ett fjärrvärmeområde finns troligen en slang framdragen till ditt hus eller
avlämnad vid tomgräns. Kontakta Nossebro Energi för att se vilka möjligheter du har
till din fastighet.
Om möjlighet till fiber finns kan slangen vara placerad antingen på något av följande
ställen
1) Ute i gatan eller vid tomtgräns
2) Indragen i huset, det skall då finnas en 8mm tom slang inne i huset som du kan se
där fjärrvärmen kommer in. Slangen är beige.
3) Indragen fram till fastigheten men inte in i huset
Om du har en slang inne i fastigheten kan du kontakta Nossebro Energi och skriva
kontrakt med dem direkt.
I annat fall krävs lite extra arbete, nämligen
Fastighetsägarens ansvar:
•
Grävning och förläggning av slang och markeringsband på egen tomt om
slangen inte ligger inne på tomt.
•
Eventuell återställning/återfyllning på egen tomt
•
Borrning av hål genom yttervägg, min 16mm diameter. Borra i en lutning helst
45° för att undvika skarpa böjar på fiberslang.
•
Indragning av slang genom vägg. Lämna minst 50cm av slangen innanför
innervägg
•
Tätning av borrhål genom vägg
Nossebro Energis ansvar:
•
Tillhandahållande av eventuell slang och markeringsband.
•
Skarvning av slang.
•
Montering av anslutningsdosa och fiberkabel
Övriga områden
Kontakta Nossebro Energi, 0521-798100, för att se vilka möjligheter det finns för att
få en fiberanslutning.
Vid byggnation av nät i egen regi övertar Nossebro Energi nätet vid anslutning och
ansvarar därefter för drift/underhåll, kontakta Nossebro Energi, 0512-798100, för mer
information om ”Byalags modellen”.
PLACERING & MÅTTSKISSER
Grävning och återfyllning
Nossebro Energi anvisar överlämningspunkt vid tomtgräns via karta eller stakkäpp.
Vad du ska tänka på, och hur du ska gräva, framgår av skissen nedan. Tänk på att
fiberslangen inte går att böja allt för snävt, t.ex. om du gräver runt ett hörn. Böjen bör
inte vara skarpare än exempelvis en badboll.
Glöm inte markeringsbandet som ska ligga 10 cm ovanför fiberslangen. När du är klar
kontaktar du Nossebro Energi, (0512-798100), så kommer vi ut och mäter in var du
har lagt kabeln.
Innan du fyller igen slanggraven, tänk på att göra detta så skonsamt som möjligt.
Avlägsna t.ex. stora stenar och andra tunga och vassa föremål som kan skada
fiberslangen.
10 cm
50 cm
Markeringsband
Fiberslang
Fig. 1 Schakt för fiberslang
Borra genom vägg
Då ni borrar genom ytterväggen för dragning av slang fram till anslutningsdosan, kom
ihåg att borra i en lutning, helst 45°. I och med att slangen är ganska styv kan borrhål
med lägre lutning medföra allt för skarpa böjar på slangen och det i sin tur kan skapa
svårigheter då fibern skall dras in i fastigheten. Om ingången till fastigheten sker
under mark, exempelvis in i källare, kan du borra med en mycket liten lutning in i
fastigheten, så att vatten inte kan rinna in i fastigheten.
Var noga med att kontrollera så att du inte borrar i ledningar i vägg.
45° lutning
Fig. 2 Borrning genom vägg
INSTALLATION
Placering av utrustning inomhus
Kundelektroniken behöver ett eluttag 220v för att fungera, det behöver inte vara
jordat. Utrustningen skall placeras i ett uppvärmt utrymme. Tänka på att följa de mått
som anges. Detta underlättar installationen och samt ger en bättre tjänst. Om
anslutningen blir för snäv kan detta försämra överföringskapaciteten och bilden på
TV:n.
När ett bredbandskontrakt med Nossebro Energi är skrivet kommer Nossebro Energi
att kontakta er för att påbörja fiberanslutningen. Det första som sker är att fiberkabeln
dras in i slangen. Något senare kommer vi och montera anslutningsdosan samt
kundelektroniken. Då kommer vi också att svetsa in din fiber till vårt nät.
Anslutningsdosa
I denna avslutas fibern som kommer ut genom langen. I denna dosa finns sedan
kontaktar i vilken man ansluter en fiberpatch (fiberkabel med tillhörande kontakter)
som sedan kopplas till kundelektroniken. Som standard levereras en fiberpatch på 1m.
Om du önskar en längre patch finns sådana att köpa. Denna anslutningsdosa skall
monteras i anslutning till slangens avslutning.
Storlek:
Höjd=170
Bredd=130
Djup=20
Minimumyta är 350x200 mm
Kundelektronik
Elektroniken monteras normalt utanpå anslutningsdosan och kopplas sedan ihop med
ovan nämnd fiberpatch. Ektroniken har uttag som du kopplar till dina datorer samt till
dina TV apparater. I närheten av denna kundelektronik skall det finnas ett strömuttag
(behöver inte vara jordat).
Uttag:
4 st RJ 45 kontakter varav nr 1 är till för data.
1st F-kontakt för anslutning till TV
Höjd=180
Bredd=220
Minumyta är 350x350 mm
För mer information, vg kontakta Nossebro Energi