Plask i plurret - Pia Alfredsson

Comments

Transcription

Plask i plurret - Pia Alfredsson
k l a s s b e s ö k / b i l d - o c h b o k v e r k s tä d e r m e d
Pia Alfredsson
Verkstädernas innehåll berör skapande i
bild, grafisk form och ord. Jag visar delar från den
kreativa processen, olika tekniker och material.
Lekfullhet, nyfikenhet och fantasi är viktiga ledord.
Nedan finns några exempel på upplägg – de kan
anpassas efter önskemål.
förskolan –årskurs 3
Plask i plurret
Vi läser min bilderbok »Plask i plurret«
tillsammans och jag berättar om mitt arbete
med boken. Därefter skapar vi, i ord och
bild, utifrån bokens fantasi- och vattentema.
Skattjakt ingår!
Foto: Sandro
Konstnär/illustratör
Inriktning på barnlitteratur. Arbetar
sedan 2006 med bild- och
bokverkstäder för barn på bibliotek,
förskolor, skolor, museer och gallerier.
Medlem i Svenska Tecknare,
Författarcentrum och Illustratörcentrum.
Boka besök/mer info:
[email protected]
Tfn: 070-361 67 19
www.piaalfredsson.se
Eller genom Författarcentrum.
Pris: från 3.000 kr *
o l i k a u p p l ä g g f r å n 6 0 m i n –. c a 20 b a r n . f r å n 4 å r .
förskolan –årskurs 3
Sagoskimmer
Berättar om mitt skapande och visar bilder. Jag läser en
folksaga för barnen, sedan gör vi en sagofigur tillsammans –
jag tecknar »live« utifrån barnens idéer. Därefter skapar
barnen egna bilder med inspiration från sagan.
Pris: från 4.000 kr *
c a 120 m i n . c a 20 b a r n .
från 4 år.
förskolan –årskurs 3
Vi skapar en bok tillsammans
Lekfull bokverkstad – vi skapar en berättelse tillsammans
som vi sedan illustrerar. Därefter binder vi ihop boken
på ett enkelt sätt. Vi avslutar med att läsa boken.
Pris: från 4.000 kr *
p r i s e r 2 014
Priserna följer Författarcentrums/
Illustratörcentrums rekommendationer.
Klassbesök:
1 lektion 3.000 kr (upp till 60 minuter)
2 lektioner 4.000 kr
3 lektioner 5.000 kr
4 lektioner 6.000 kr
Ytterligare lektion samma dag 1.500 kr
1 vecka, 4 lektioner/dag 27.500 kr .
Ingen moms tillkommer för skolbesök.
Offentliga framträdanden på t ex bibliotek:
Upp till 2 timmar, 6.000 kr. Därefter
750 kr/timme. 25% moms tillkommer.
* Priserna är inklusive sociala avgifter.
Resor och eventuella hotellkostnader
tillkommer.
skolans förberedelser
Pris: från 3.000 kr *
Vi behöver nedanstående »materialbas«
till samtliga verkstäder:
* färgkritor/pennor, blandade färger
* blyertspennor, 1 st/elev
* vitt ritpapper, ca 3 st A4/elev
* sudd, 1 st/elev
* saxar, 1 st/elev
* limstift
* tejp
* blädderblock + svart penna
* vägg/yta att hänga bilder på
o l i k a u p p l ä g g f r å n 6 0 m i n –. m a x 3 0 b a r n .
v i s s t m at e r i a l k a n t i l l k o m m a .
o l i k a u p p l ä g g f r å n 120 m i n –. m a x 20 b a r n . f r å n 5 å r .
å r s k u r s 1– 9
Illustration, teckna/måla
Jag berättar om mitt skapande och visar exempel på
olika uppdrag och egna projekt. Eleverna får
testa olika tekniker/material och får ett uppdrag
t ex bokomslag, skissbok, en egen bilderbok ...