Det kognitiva perspektivet

Comments

Transcription

Det kognitiva perspektivet
Det kognitiva
perspektivet

Fokuserar på hur våra tankar (de kognitiva
processerna) samspelar med vårt känsloliv.
Det kognitiva perspektivet

Fokuserar på hur våra tankar (de kognitiva
processerna) samspelar med vårt känsloliv.

Utgångspunkten är att tanken styr känslan
Det kognitiva perspektivet

Fokuserar på hur våra tankar (de kognitiva
processerna) samspelar med vårt känsloliv.

Utgångspunkten är att tanken styr känslan
– D.v.s. att känslomässiga reaktioner inte
bara styrs av vad vi råkar ut för, utan också
av vilken inställning vi har till händelsen.
Det kognitiva perspektivet

Fokuserar på hur våra tankar (de kognitiva
processerna) samspelar med vårt känsloliv.

Utgångspunkten är att tanken styr känslan
– D.v.s. att känslomässiga reaktioner inte
bara styrs av vad vi råkar ut för, utan också
av vilken inställning vi har till händelsen.

Eller: Om jag tänker att jag är värdelös
känner jag mig värdelös, och om jag tänker
att jag duger kommer jag att känna mig ok.
Det kognitiva perspektivet

Kognitivt schema: Inlärda
automatiserade tankemönster som vi
tolkar omvärlden utifrån.
Kognitivt schema

Kognitivt schema: Inlärda
automatiserade tankemönster som vi
tolkar omvärlden utifrån.
T.ex. ett kognitivt schema för att gå i
skolan.
Kognitivt schema

Kognitivt schema: Inlärda
automatiserade tankemönster som vi
tolkar omvärlden utifrån.
T.ex. ett kognitivt schema för att gå i
skolan.
Schemat styr hur man tolkar intryck –
t.ex. det som läraren säger.
Kognitivt schema

Negativa grundantaganden innebär att
man har en negativ, och oftast osann,
uppfattning om sig själv.
Negativa grundantaganden

Negativa grundantaganden handlar om
om hur man själv tycker att man är som
person.
- T.ex. Jag är ful, värdelös, osmart, ingen
tycker om mig, jag kommer aldrig att
lyckas med någonting.
Negativa grundantaganden

Negativa grundantaganden handlar om
om hur man själv tycker att man är som
person.
- T.ex. Jag är ful, värdelös, osmart, ingen
tycker om mig, jag kommer aldrig att
lyckas med någonting.

Psykologisk konservatism – innebär att
info tolkas negativt och antagandet blir
bekräftat.
Negativa grundantaganden

Kognitiv terapi inriktar sig på att
omforma tankemönster som är
skadliga för individen.
Kognitiv terapi
Kognitiv terapi inriktar sig på att
omforma tankemönster som är
skadliga för individen.
 Man arbetar med att lära personen göra
mer positiva tolkningar av sig själv och av
omvärlden.

Kognitiv terapi
Kognitiv terapi inriktar sig på att
omforma tankemönster som är
skadliga för individen.
 Man arbetar med att lära personen göra
mer positiva tolkningar av sig själv och av
omvärlden.
 Exempel på sid. 54.

Kognitiv terapi

KBT är en kombination av kognitiv terapi
inriktad på förändring av tankemönstren,
och samtidigt även beteendeträning.
KBT – Kognitiv Beteendeterapi
KBT är en kombination av kognitiv terapi
inriktad på förändring av tankemönstren,
och samtidigt även beteendeträning.
 T.ex. att träna individen att successivt tåla
mer av något man tycker är starkt
obehagligt samtidigt som man arbetar
med tankemönstren kring problemet.

KBT – Kognitiv Beteendeterapi
KBT är en kombination av kognitiv terapi
inriktad på förändring av tankemönstren,
och samtidigt även beteendeträning.
 T.ex. att träna individen att successivt tåla
mer av något man tycker är starkt
obehagligt samtidigt som man arbetar
med tankemönstren kring problemet.
 Används bl.a. för att behandla depression,
fobier och ångest.

KBT – Kognitiv Beteendeterapi

Similar documents