Välkommen att göra en sen anmälan till högskoleprovet i

Comments

Transcription

Välkommen att göra en sen anmälan till högskoleprovet i
Välkommen att göra en sen anmälan till högskoleprovet i Västerbotten som ges
lördagen den 2 april 2011
Så länge det finns lediga platser går det att göra en sen anmälan. Följande provortsalternativ för
det ordinarie provet är just nu aktuella: Vännäs, Skellefteå, Lycksele, Norsjö, Vilhelmina och
Storuman.
För att göra en sen anmälan ska du göra följande:
Steg 1. Skicka ett mail till [email protected] med följande uppgifter
Fullständigt namn, personnummer, telefonnummer, gatu- och postadress, postnummer och önskad
provort. Märk mailet ”Högskoleprovet sen anmälan”.
Steg 2. När du har skickat mailet med uppgifterna till oss se till att du genast betalar in
anmälningsavgiften på 350 kr, annars registreras du inte, vilket är en förutsättning få att du
ska få en kallelse till provet.
Betala antingen genom internetbank eller genom ett personligt besök hos närmaste bankkontor
eller postens kassaservice.
a. Genom internetbank
Sätt in anmälningsavgiften, 350 kr på Umeå universitets postgirokonto 446 50 47-1. Du måste ange
namn och personnummer på den som ska göra provet.
ELLER
b. Genom ett personligt besök på bank eller på kassaservice.
Skaffa ett postgiroinbetalningskort och fyll i läsbart namn och personnummer. Ange Umeå
universitets postgirokonto 446 50 47-1, betalningsmottagaren (Umeå universitet) samt
anmälningsavgiften 350 kr.
Observera! Det ska vara namn och personnummer på personen som ska göra provet.
Steg 3. Bekräftelsemail
Om du gjort ovanstående steg 1 och steg 2 kommer du inom en vecka att få ett e-mail som bekräftar
om du fick en plats att göra provet. Om du inte får en plats kommer dina pengar att betalas tillbaka.
Får du en plats kan du dock inte få tillbaka avgiften. I mailet får du även uppgift om när e-postkallelse
till provet beräknas komma. Där finns uppgift om till exempel provställe, provlokal, tidpunkt när du
ska vara plats, vilka hjälpmedel du får använda, giltiga legitimationshandlingar. Observera! Vi kan
inte garantera att en SEN ANMÄLAN leder till att du får en plats på den provort där du önskar göra
provet; - detta eftersom antalet lediga platser är begränsade och mycket flyktiga (försvinner relativt
fort).
Viktigt! I de kontakter du har med oss ska du använd samma e-mailadress som du använder när du
skickar oss din intresseanmälan.
Observera! Ibland hamnar mail i skräpkorgen. Kolla därför din skräpkorg efter e-mail från oss.
Kallelsen till provet kommer att skickas till den e-postadress som du har angett. Var snäll se till att
den fungerar.
Räkna med att provet tar hela dagen; från kl. 8.00 till 16.30. Då ingår raster mellan provdelarna och
en längre lunchrast.
Välkommen, å lycka till.

Similar documents