Läs mer

Comments

Transcription

Läs mer
Mötte du något motstånd från tandläkar-
Patienterna
Nej, jag bestämde mig för att byta jobb
paus. Om kunden i butiken vill prata och
från början ville arrendera till en tandhy-
Det verkar fungera bra för både dig,
na?
och söka mig till en tandläkare som redan
gienist.
När skaffade du egen praktik och butik?
Efter några år kände jag att jobbet blev
P
å Roslagsgatan i Vasastan, en stadsdel i Stockholm ligger den lilla prak-
tiken/butiken Fint Flin som ägs av Birgitta
Ackelpöhler, ordf i Sveriges TandhygienistFöretagare.
Butiken ligger i ett sekelskifteshus med
ett stort välvt skyltfönster. Kikar man in
ser man snart det stora utbudet av tand-
vårdsprodukter, allt ifrån resetandborstar,
tandkrämer, tandstickor mm samt en del
ergonomiska hjälpmedel.
är ingen morgonmänniska men job-
moment om det kommer många kunder
tienter som vill komma sent, det är inte
Kostade det mycket att starta din praktik?
bar gärna kvällar och det är många pa-
in i butiken när jag sitter med patient.
ovanligt att jag är kvar här till 20.00.
Eftersom jag alltid har brunnit mycket
för tandhälsovård så hade jag en vision att
man skulle kunna komma in ”direkt från
gatan” och fråga och få råd och att det
även skulle vara en butik.
Jag började med att arrendera ett rum hos
några tandläkare, vilket jag gjorde i nio år.
Varför ville du starta eget?
Jag ville var fri, inte låta andra diktera
villkoren för hur och vad jag skulle göra,
jag ville bestämma själv helt enkelt.
Ja, med tanke på att jag fick bygga om och
anpassa hela lokalen för den här typen av
verksamhet, sugmotor , kompressor etc, så
är det klart att det kostade en del. Jag fick
låna en summa av ALMI och lika mycket
av banken.
Vad tror du att det skulle kosta att göra
samma investering idag?
Minst 500.000:- det är ett bra riktmärke
om man ska bygga om lika mycket som
jag har gjort.
Man kan ju även arrendera och vara egen
vad ser du för skillnader?
När du är helt egen ansvarar du själv för
alla kostnader och intäkter. Du avgör tex
sköterska och arbetade bla i London en
gienist och 1990 blev jag egen företagare.
du skulle vilja ändra på?
men det är klar att det kan bli ett stress-
slutade skolan. Jag började som tand-
Nej, jag började som anställd tandhy-
butik och praktik i gatuplan. Är det något
jag ville kunna styra mina tider. Jag
Jag har jobbat med tänder ända sedan jag
Startade du egen praktik direkt?
patienterna och kunderna att ha både
tycker att det fungerar bra för det mesta
Varför valde du att bli tandhygienist?
1985 var jag klar.
ha råd väljer jag att boka in en tid istället.
legorna och jag kände allt mer att
ner, jag är lite nyfiken på hur det började.
att utbilda mig till tandhygienist och
störande tvärtom så får dom en liten
kunde ha en gemensam reception. Jag
Brigitta är klar med sin patient sätter vi oss
gande tandvård så jag bestämde mig för
som
jag hade ganska lite kontakt med kol-
radio med lite trevlig bakgrundsmusik.När
verkade väldigt intressant med förebyg-
det
I så fall att man skulle vara fler, så man
ter en patient. Vid den lilla disken finns en
gienistskola i Karlstad. Jag tyckte att det
inte
lite ensidigt, patienterna kom och gick,
Lokalen är öppen och ljus och i stolen sit-
tid. Senare hamnade jag på en tandhy-
upplever
Jag hittade den här lokalen, en bu-
tikslokal i gatuplan, och slog till.
Idag kommer många in, just från gatan,
och pratar, handlar och vill ha råd eller
beställer tid. Behöver kunden mer omfattande råd blir det tvunget att sätta sig i
stolen, och då börjar jag ta betalt.
Fungerar det bra att har både butik och
praktik fast du är ensam?
De flesta vet vad dom vill ha, de har handlat förut och vissa saker finns kanske
bara här. Sitter jag med en patient händer
det att dom bara lägger pengar på disken
annars kan jag ibland gå ifrån patienten
en liten stund och ta betalt.
när du kan/vill köpa ny utrustning. Vid
ett arrende bestämmer de du arrenderar
av det mesta och då är jätteviktigt att man
har ett bra avtal. Man ska komma ihåg att
även tandläkare vill tjäna lite pengar på
dig som tandhygienist.
När man arrenderar har man ju ett
Får ni kritik från tandläkare att ni orsa-
patienter om det inte står skrivet i avtalet.
ser ditt samarbete med övrig tandvård ut?
Jag märker inte så mycket av det, det
ersättningar och försäkringar. Det gäller
sin tandläkare vill skjuta upp nästa behan-
lön, sociala avgifter, skatt och försäkrin-
bra ut”. Vad jag hört finns det tandläkare
Du fick lite hjälp från ALMI, är det något
naturligt samarbete med tandläkare, hur
Många som kommer till mig vill ha förebyggande vård. Patienten har kanske gått
hos en tandläkare länge och upplever att
det är något annat de behöver. Jag kollar alltid att dom har en tandläkarkon-
takt. Har dom inte det har jag tandläkare
i närheten som jag samarbetar med och
skickar patienter till och vice versa.
kar att dom får mindre att göra?
händer ibland att en patient på inrådan av
att i förväg räkna på vad det kostar med
dling för att ”tandläkaren tyckte det såg
gar.
som i brist på annan verksamhet gör ”vårt
jobb” och det blir ju betydligt dyrare för
patienten.
det något du vill varna för?
och avbrottsförsäkringar men det är väl-
Telefonförsäljare! Gå aldrig med på något
digt lång karenstid. Det bästa är att man
via telefonförsäljning. Det är så lätt att
bestämmer helt själv när och hur man vill
man är lite stressad när dom ringer och
jobba.
De första två åren var lite tuffa trots att jag
hade ganska mycket patienter med mig.
Jag kämpade intensivt med att marknadsföra mig och vågade inte ta ut någon ordentlig lön. Nu är det annorlunda och det
kommer fortfarande nya kunder nästan
varje vecka som vill bli patienter.
man säger ja bara för att bli av med dem.
Vilket är ditt bästa råd till någon som vill
starta eget?
Ha ett ordentligt patientunderlag! Om
man ska öppna en egen praktik är det viktigt att ha en uppfattning om hur mycket
nyexaminerad att skaffa en egen praktik
utan istället arrendera till att börja med.
och bra avtal.
Kan man få hjälp att skriva avtal?
Tidigare var patienterna mycket mer
styrda av sin tandläkare och att bli ”beordrad” att gå till tandhygienisten var nästan
ett straff. Idag söker fler och fler personer
om du behöver!
Några avslutande ord?
för det fungerar alldeles utmärkt!
ligen se till att man har ett genomtänkt
när du startade?
arrende, hyresavtal, inköp mm. Ta hjälp
etc. Jag skulle inte råda någon som är helt
gen har man fasta kostnader som hyra, el
derlag. Det är då mycket viktigt att verk-
att det är stor skillnad idag jämfört med
noga med dina avtal, det gäller alla typer,
Det jätteroligt att vara egen företagare
har möjlighet att bygga upp ett kundun-
ligare idag än för tio år sen. Upplever du
Avtal, det kan inte nog understrykas. Var
du kan budgetera direkt. Från första da-
Det ger en lite större trygghet och man
Att gå till tandhygienist är betydligt van-
få kunskap om ekonomi, hur man gör en
Du har varit inne lite på fallgroparna, är
ddsnät, vi har visserligen försäkringar
och ha semester?
Ja absolut, dem kan man bolla med och
hetsidé.
När man blir sjuk! Man har inget sky-
nivå där du har ”råd” att både vara sjuk
du rekommenderar?
budget och formar en hållbar verksam-
Vad är det sämsta med att vara egen?
Har det varit tufft att komma upp på en
I övrigt handlar det om mest om
Sveriges Tandhygienistförening har ju ett
antal punkter man kan ha som checklista
och hos Sveriges TandhygenistFöretagare
kommer det att finnas ännu mer utförlig
information för alla som vill eller redan
har startat eget. Man bör tex. var extra
noga med att avtala om vad som händer
med dina patienter när avtalet upphör.
kontakt med tandhygienist av egen kraft
Ex. En ny tandläkare tar över praktiken där
att kontinuerligt kalla sina patienter till
så du vill flytta på dig. I värsta fall kan den
och många tandläkare har ju som rutin
du arrenderar och ni ikommer inte överens
tandhygienist en eller flera gånger per år.
nya tandläkaren neka dig att ta med dina
och jag hoppas att fler vågar satsa på det,

Similar documents