ÖYH ‒ Etappvis till sjukskötare ‒ Vasa

Comments

Transcription

ÖYH ‒ Etappvis till sjukskötare ‒ Vasa
ÖYH – Etappvis till sjukskötare – Vasa
Genom öppen högskoleverksamhet är det möjligt för dig att studera till sjukskötare i etapper. Under
våren 2014 erbjuder öppna yrkeshögskolan etapp ett till sjukskötare, totalt 11 sp fördelade på fyra
kurser. Sista anmälningsdagen den 15.12.2013
MÅLGRUPP OCH FÖRKUNSKAPER
Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen inom området, eller annan motsvarande
utbildning på andra stadiet (studentexamen)
INNEHÅLL
Kurserna ingår i läroplanen VÅRD,(Inriktningsalternativ vårdarbete) och kurserna planeras till Vasa,
Seriegatan 2
KURSER:
Studierna inleds med ett informationstillfälle den 30.1.2014 kl. 17.00–20.00
VÅV10HF11 Folkhälsovetenskap, 3 sp:
Studerande har förmåga att:
arbetar utgående från nationella hälsopolitiska program och strategier
kan i sin verksamhet arbeta för individ, familj, grupp och samhälle utifrån ett
hälsoresursperspektiv
förstår betydelsen av det förebyggande arbetet
förstår betydelsen av epidemiologin som vetenskap i förebyggande av sjukdomar
Kursstart: 7.2.2014
Kursansvarig: Gunilla Kulla
Sista anmälningsdagen: 17.01.2014
VÅV10AL01 Hälso- och socialvård i Finland, 3sp
Studeranden har förmåga att:
har grundläggande kunskaper i hälso- och socialvårdens uppbyggnad, organisation
och styrning
känner till och kan tillämpa lagar och förordningar som styr verksamheten inom
vården
känner till sitt professionella ansvar och kan handleda i frågor gällande patientens
ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
har insikter i invandrarpolitikens betydelse för hälsovården
bör vara medveten om aktuella problem i samhället och kan verka för att förebygga
marginalisering
Kursstart den 6.2.2014
Kursansvarig: Marianne Frilund
Sista anmälningsdagen till kursen är den 17.1.2014
Närstudiedagar: 6.2.2014 kl. 9.00–16.00; 6.3.2014 kl. 9.00– 16.00
Examination per 22.3.2014
VÅV10NV11 Anatomi och fysiologi, 3 sp
Studerande har förmåga att:
har kunskap om de olika vävnadstyperna och rörelseapparatens uppbyggnad samt de
olika organsystemens anatomi och fysiologi
har kunskap om och förstår hur blodet, huden, cirkulationen, lymfcirkulation,
respirationen, matspjälkningen och urinutsöndringen fungerar.
Kursstart den 20.2.2014
Kursansvarig: Camilla Ribacka
Sista anmälningsdagen 7.2.2014
Närstudier: 20.2.2014 kl. 8.30–11.45; 21.3.2014 kl. 8.30– 11.45; 20.3.2014 kl. 8.30–11.45; 21.3.2014 kl. 8.30–
11.45
Tentamen den 14.4.2014 kl. 17.00–20.00 I
VÅV10NV12 Mikrobiologi, 2 sp:
Studerande har förmåga att:
förstår betydelsen av människans normalflora och känner till de vanligaste patogena
mikroberna
har insikter i de olika mikrobgruppernas biologi och grundläggande insikter i
bakteriernas resistens
Kursstart den 20.2.2014
Kursansvarig: Ulla Penttinen
Sista anmälningsdagen är den 7.2.2014
Närstudiedagar: 20.2.2014 kl. 12.30– 16.00; 21.3.2014 kl. 12.30–16.00; 20.3.2014 kl. 12.30– 16.00; 21.3.2014
kl. 12.30–16.00
Tentamen den 26.4.2014 kl. 10.00–13.00
Övrig info (kontaktuppgifter etc):
För mera information kontakta:
fortbildningsplanerare Marianne Frilund,
marianne.frilund(at)novia.fi eller tel. 050 5759405 eller
kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk, ann-sofi.storbjork(at)novia.fi eller tel. 044 5123201

Similar documents