Mentorskap Jobbmentor Mattementor

Comments

Transcription

Mentorskap Jobbmentor Mattementor
Lite grann. För det finns tonåringar som behöver dig.
Du behövs, vare sig det är mentorskap, yrkesinspiration eller mattehjälp, gör du stor skillnad.
Mentorskap
Vill du göra skillnad och träffa en ungdom ca varannan vecka och göra sånt som ni tillsammans tycker är kul och känns meningsfullt?
Hoppas det, för vi behöver fler som visar att vi bryr oss.
Behovet av vuxna förebilder är stort bland dagens unga. Att ha goda och många vuxenrelationer är en av de främsta skyddsfaktorerna och förebygger ett destruktivt beteende med våld och droger. Genom vårt Mentorprogram erbjuds elever i yngre
tonåren en unik chans att under ett år få en mentor, en vuxen kompis. Någon som kan motivera, inspirera, lyssna och fråga på
ett sätt de inte får av någon annan.
Jobbmentor
Engagera dig för högstadieelever i tre timmar. Tillsammans med andra jobbmentorer berättar du i korta möten med om just ditt
yrke för högstadieelever, på deras skola. Detta ger ökad kunskap, inblick i olika yrken och inspiration inför deras gymnasieval.
Vi ger verksamheten på många olika skolor under våren och du bestämmer själv vilken skola du vill delta på. Aktuella datum
att välja på och mer info, får du så snart du intresseanmält dig. (Anmälan är inte bindande).
Mattementor
Alla ungdomar kan inte få hjälp med sina läxor hemma. Du kan som mattementor hjälpa dem att klara av den, så att de också
får möjligheten att läsa vidare på gymnasiet.
Att vara mattementor är att engagera sig gemensamt med kollegor, på arbetstid. Du ingår då i en grupp på ca 6 personer och
ni är alltid 2 mattementorer på plats under verksamhetstiden. Detta innebär att du ca en gång i månaden bemannar verksamheten
Mattementor ute på skolan. Dit kommer eleverna och gör sina läxor, pluggar inför prov och kan fråga dig om sådant de inte
förstår eller behöver extra hjälp med.
Intresseanmälan
För att engagera dig, gå in på AstraZenecas volontärportal och välj verksamhet. Du kommer då bli kontaktad och få mer
information om verksamheten. (Anmälan är inte bindande).
Du kan också läsa mycket mer på mentor.se
Mentor är en ideell organisation som
ger ungdomar styrkan att stå emot
våld och droger.