Ladda ner PDF - Nio Technology

Comments

Transcription

Ladda ner PDF - Nio Technology
DAGENS INDUSTRI
TISDAG 28 FEBRUARI 2012
NYHETER
15
Saabs tilltänkta chef
gör affärer med Volvo
Martin Larsson var tänkt som vd för Saab
Automobile.
Nu startar han i stället ett nytt utvecklingsbolag, med fordonsjätten AB Volvo
som indirekt delägare.
Martin Larsson är i full färd
med att handplocka Saab­
ingenjörer till företaget, som
heter Nio Technology. Tanken
är att i ett första steg rekrytera
50–100 Saabingenjörer för att
sälja specialistkompetens till
både personbilsindustrin och
övrig industri.
REKRYTERARE. Martin Larssons nya företaget Nio Technology
har redan intervjuat ett åttiotal ingenjörer från Saab, och ska så
småningom anställa mellan 50–100 ingenjörer. FOTO: BO HÅKANSSON
Fem nya projektledare
”Vi har redan intervjuat ett
åttiotal ingenjörer och anställt
fem projektledare. Ett projekt
i fordonsindustrin startar
redan denna vecka, och de för­
sta intäkterna flyter in”, säger
Martin Larsson.
Han är bolagets vd och träf­
far Di i Trollhättan. Där finns
också bolagets två övriga del­
ägare; Hans Johansson, grun­
dare av teknikkonsulten Sem­
con, samt utvecklingsexper­
ten Anders Selling, som har
erfarenhet från både Saab och
globala konsultbolag som
Booz Co.
Hans Johanssons entrepre­
nörsbolag Vinngroup där
Volvo Technology Transfer
äger 30 procent får en nyckel­
roll genom att bland annat
ansvara för finansieringen av
verksamheten.
”Vi brukar skjuta till
5–10 miljoner kronor i de
bolag vi är med och startar”,
säger Hans Johansson.
Slåss om Saabs kunskap
Enligt honom ska Nio Tech­
nology inte köpa några till­
gångar ur Saabs konkursbo.
Men bolaget är vid sidan av
statligt delägda Leannova det
andra ingenjörsbolaget som
slåss om Saabs bilkompetens.
Sannolikheten för att
någon av kinesiska Young­
man, indiska Mahindra &
Mahindra eller turkiska
Brightwell Holdings ska
kunna köpa hela Saab Auto­
mobile med tillhörande
utvecklingsavdelning mins­
kar i samma takt som de mest
attraktiva ingenjörerna får
nya jobb.
Eftertraktade ingenjörer
”Det finns en stor brist
i industrin på personer med
den här kompetensen. De
flesta av de ingenjörer jag
intervjuat har haft två tre
andra erbjudanden om jobb
att välja mellan”, säger Martin
Larsson, som vid sidan av Vic­
tor Muller ansvarade för att
hitta ny finansiering och en ny
ägare till Saab Automobile
sedan bolaget skiljts från GM.
Förutom arbetet med det
nya företaget arbetar Martin
Larsson fortfarande med upp­
drag för Saabs konkursförval­
tare.
Victor Muller ville ju ha dig
som vd för Saab en längre
tid. Varför blev det aldrig så?
”Jag hade fått ett erbju­
dande från ägarna om att bli
vd för Saab. Men jag tyckte att
det var fel tidpunkt att ta
ansvaret som vd när varken
GM eller den kinesiska myn­
digheten NDRC hade gett de
godkännanden som var nöd­
vändiga för att gå vidare”,
säger Martin Larsson.
Enligt honom har Nio
Technology redan fem projekt
under diskussion med olika
industriföretag utöver det
som startar denna vecka. Mar­
tin Larsson säger också att Nio
gärna samarbetar med de nya
ägarna till Saab om det blir en
fortsatt produktion i Trollhät­
tan.
Idén dök upp före jul
Idén till bolaget kom från
Anders Selling, som dagen
före julafton ringde upp Mar­
tin Larsson. Anders Selling
arbetade då i ett eget konsult­
företag och hade kontakter
med två fordonsindustriföre­
tag i västra Sverige som efter­
frågade just den typen av
kompetens.
GERHARD LARSSON
[email protected]
031-701 51 51

Similar documents