läsas här. - Skyllermarks

Comments

Transcription

läsas här. - Skyllermarks
Skyllermarks
Handen
2014-01-15
Det behövs många miljoner av våra system
Det minsta systemet som vi har konstruerat är det enklaste att producera och
distribuera i stora antal. Det är ett system för de 1,2 miljarder människor som
saknar el. Dessutom för de flera hundra miljoner människor som har långa
elavbrott dagligen.
Systemet drivs av en liten solpanel som laddar litiumbatterier. Ett batteri
driver en LED lampa som kan hängas upp för belysning vid läxläsning, laga
mat eller äta tillsammans exempelvis. Lampan kan också användas som
ficklampa för att exempelvis ett barn lättare ska kunna ta sig hem i mörker.
Ljuset från en modern LED lampa är häpnadsväckande mycket bättre än
ljuset från en fotogenlampa. Dessutom kan systemet ladda en mobiltelefon
eller en surfplatta, något som annars kostar och ofta kräver långa tidsödande
promenader.
Att många miljoner sådana system behövs blir självklart när man jämför
kostnaden för att använda fotogen med kostnaden för att använda vårt system
för belysning. På mindre än ett år har man tjänat in kostnaden för vårt system
genom uteblivna betalningar för fotogen. Därefter kan man räkna med kanske
25 års gratis belysning och gratis laddning av mobil och surfplatta, frånsett
några batteribyten under dessa år. Således anmärkningsvärt mycket billigare
än den fossila fotogenen som dessutom inte klarar att ladda mobiltelefoner.
Frågan uppstår då, varför förstör vi människor planeten helt i onödan med
koldioxidutsläppen från dyr fossil fotogen? Och varför förstör vi dessa familjers ekonomi och hälsa "på detta sättet", som Astrid Lindgren skulle ha sagt.
Det känns inte meningsfullt att spekulera i det utan det är bara att se till att ta
bort detta fel så fort som möjligt genom att producera och sälja system så det
räcker till dessa familjer.
Barn som har lyse och därför kan läsa sina läxor
får helt andra möjligheter i livet än barn som
inte har lyse. Fotogen är dyrt, fotogenlampor
lyser uselt och skadar hälsan genom utsläpp och
olyckor. Allt helt i onödan när vi har bra teknik
som är så mycket billigare än att bränna fossil
fotogen.
De förberedelser vi har gjort pekar på att det blir enklast och kommer att gå
snabbast om vi börjar i Chile. Den som tittat på "Om Skyllermarks" på vår
hemsida kan se att vi har besökt ett antal länder under åren. Resultatet av det
arbetet är att vi har prioriterat Chile eftersom vi tror att Chile är rätt land att
börja i och att vi kan placera den första miljonen system där. Mer om våra
redan gjorda förberedelser angående detta i nästa brev.
Det heter att ensam är stark men för att få ut miljontals system på marknaden
behöver man samarbeta. Genom att delta i vår pågående nyemission hjälper
du vår akties värdetillväxt och hjälper noteringen av vår aktie. Vidare hjälper
du människor till bättre lyse, bättre hälsa och bättre skolgång och hjälper till
att bromsa den globala uppvärmningen.
Marcelo Durán står till tjänst och svarar på frågor på [email protected]
se eller 0707-41 49 02 eller 08-741 33 08 och Viking Stjernfelt på [email protected]
skyllermarks.se eller 0760-72 30 89.
Med vänliga hälsningar
Skyllermarks Pressar AB
De undersökningar som gjorts säger att de enkla
fotogenlamporna, som på bilden ovan, ger
omkring 16 000 olycksskador per dag! Det är
tyvärr ett gigantiskt lidande helt i onödan.
Alla föräldrar vill att det ska gå bra för deras
barn i skolan. Inga föräldrar vill att deras barn
ska skadas. Därför vill familjerna köpa vårt system. Låt oss hjälpa dem, det kommer vi att tjäna
mycket på.
Stefan Skyllermark
Markörgatan 2
S-136 44 HANDEN
Fax +46 8 741 33 09
www.skyllermarks.se