Schenker Logistics väljer Tyringe TIS tullmodul

Comments

Transcription

Schenker Logistics väljer Tyringe TIS tullmodul
Schenker Logistics väljer Tyringe TIS tullmodul
Vi väljer att byta leverantör till Tyringe då vi redan använder TIS Tull inom koncernen och att TIS på sikt kan
blir det enda tulldatasystemet inom DB Schenker Sverige. Genom bytet hoppas vi på synergieffekter då bl.a.
Division Air & Ocean hos vårt systerföretag Schenker AB redan använder TIS.
Vår huvudsakliga sysselsättning är lagring på tullager åt leverantörer till fordonsindustrin, vilket vi gjort sedan 1992,
och leveranser utifrån informationen i de elektroniska avropen från godsmottagarna. Tullagerhanteringen sker i vårt
lagersystem IMI Warehouse och från det har vi skapat en integration till TIS där endast få uppgifter kompletteras
manuellt för att det elektroniska meddelandet till Svenska Tullverket kan skickas.
Efter att ha fått en visning av TIS och dess funktioner kunde jag tidigt konstatera att systemet var väldigt enkelt och
snabbt att använda. Detta är mycket viktigt för oss då vår verksamhet ofta lever med ”snabba puckar” och ska hantera
snabba ändringar i leveranserna.
Inför den nya tullagstiftningen UCC – Union Custom Code som
träder i kraft 2016-05-01 vill vi ha en stabil samarbetspartner som
kan uppfylla de nya kraven och som har stor flexibilitet i att kunna
anpassa systemet efter vår verksamhet men fortfarande uppfylla
de nya reglementets krav.
Vill också nämna att hela projektet från första mötena med Mats
Nilsson och Jens Dremo till implementeringen tillsammans med
Kristina Nilsson i princip har gått problemfritt och att Tyringekonsult är mycket professionella i sitt arbete. Vi har också hört
mycket gott om supporten och deras sätt att hantera ärenden. Vi
hoppas dock att vi skall slippa ha för mycket kontakt med dem.
Peter Strömvall
Customs responsible
DB Schenker Logistics, Sweden
Schenker Logistics AB
Schenker Logistics AB är det företag inom DB Schenker Sverige som tillhandahåller logistik- och lagringstjänster.
Företaget sysselsätter cirka 500 personer i Sverige och omsätter mer än en halv miljard SEK.
Schenker Logistics AB har anläggningar i Arlandastad, Göteborg (hamnen och Arendal), Landvetter, Jönköping och Nässjö.
Schenker Logistics AB tillhör den globala DB Schenker-koncernen, ett av världens ledande nätverk inom transport och logistik. Koncernen
omsätter drygt 13 miljarder euro och har cirka 55 000 medarbetare i 150 länder.
Validoo artikelinformation livsmedelsbilaga
En ny version 2.8.5 av Artikelinformation och Livsmedelsbilaga blir gällande den 23 januari 2015
klockan 18.00. På vår hemsida finns ett dokument som visar vilka nyheter som releasen innefattar.
En betydande nyhet som gäller för livsmedel är att Livsmedelsföretagets kontaktnamn och kontaktadress skall anges på varucertifikatet och detta grundar sig på EU:s nya märkningsregler för livsmedelsförpackningar som trädde i kraft den 13 december i år.
TIS Artikelinformation kommer att vara stängt för uppgradering hela dagen den 23 januari 2015.
Mer information ang. release 2.8.5 finns på GS1 hemsida under Kommande specifikationer:
http://www.gs1.se/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/Specifikationer-och-exempel/
nr 4 2014
Tyringe EDItion