Paketerbjudande - Spotlight

Comments

Transcription

Paketerbjudande - Spotlight
TV4-Gruppens riktlinjer för
åsiktsannonsering och
politisk reklam
Definition
Annonser med syfte att främja en sak eller en idé, politiska
åsikter, religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor.
§ Åsiktsannonseringen delas upp i:
•  Reklam för hjälporganisationer
•  Reklam för politiska partier (politisk reklam)
•  Övrig åsiktsannonsering
Allmänna bestämmelser (åsiktsannonser och politisk reklam)
1.  Respekt för
•  Demokratiska statsskickets grundidéer.
•  Alla människors lika värde.
•  Enskilda människans frihet och värdighet.
§  Får inte
•  Misskreditera eller uppmana till diskriminering pga etnicitet, kön, religion, ålder,
handikapp, sexuell läggning, eller på annat sätt befästa fördomar.
2.  Åsiktsannonser får visas i anslutning till alla program
Med undantag för politisk reklam i:
•  Aktualitetsprogram med direkt koppling till ett val (exempelvis
partiledarintervjuer, valdebatter och utfrågningar).
forts. (Allmänna bestämmelser för åsiktsannonser och politisk reklam)
3.  Avsändaren tydlig och anges i slutet av annons.
4.  Syftet: Att föra fram sin egen politik.
5.  Inget politiskt parti får sponsra eller på annat sätt finansiera tv-program.
6.  TV4-Gruppens ansvarige utgivare har slutgiltig beslutanderätt. Samtliga
annonser ska godkännas av TV4-Gruppen.
Särskilda bestämmelser kring EXTRA VAL 2015
7.  2 veckor innan EXTRA VAL 2015
a.  Endast reklam med politiskt parti som avsändare får förekomma.
b.  Alla partier erbjuds samma annonseringsvillkor.
c.  TV4-Gruppen tar fram paket för
• 
• 
• 
TV4 nationellt (paket med TV4, Sjuan, TV12 och TV4 Fakta)
TV4 lokalt
TV4 Play
d.  Politisk reklam t o m vallokalerna stänger.
Grundläggande
kommersiella förutsättningar
EXTRA VAL
22 mars 2015
Grundläggande kommersiella riktlinjer EXTRA VAL
§  Leverans av rating sker med max 65 % i prime (kl 18.00 – 23.30) och 35 % i off
prime (övrig tid på dygnet). För TV4-Gruppens övriga kanaler gäller 50 % i
prime och 50 % i off prime.
§  All inplacering görs av TV4-Gruppen (RBS). Specific går ej att köpa.
§  Planeringsmålgruppen 15-64 år. Uppföljning och leverans sker målgruppen
18 år och äldre. För TV4 Play gäller köp och uppföljning av antalet visningar.
§  Annonseringsperioden, s k valperiod är 8 – 22 mars 2014, dvs 2 veckor innan
valdag.
§  Vi garanterar 100 % leverans under annonseringsperiod. Kreditering sker om
leveransen understiger 100 %.
§  TV4-Gruppen kan inte garantera att olika partier inte hamnar bredvid varandra
(s k back-to-back), då perioden och programutbudet där åsiktsannonsering är
tillåtet är begränsat.
Med reservation för ev felskrivningar
forts. (Grundläggande kommersiella riktlinjer EXTRA VAL)
§  Garanterad plats – bokning senast 19/12 2014. Avbokning eller minskning av
kampanj kan göras till och med 2014-12-31. Därefter kan kampanjen inte bokas av.
§  Om extra val inte utlyses kommer samtliga kampanjer avbokas automatiskt. I
övrigt gäller TV4-Gruppens allmänna villkor.
§  Exakta filmlängder måste TV4-Gruppen erhålla senast 30/1 2015.
§  Totalt allokerat varulager: maximalt 10% av befintligt varulager, nationellt, lokalt
och för övriga kanaler.
§  Varje annons måste vara hos TV4-Gruppen senast fyra arbetsdagar före första
visning av respektive annons.
§  Betalning för kampanj sker i förskott, dvs betalning skall ha kommit TV4-Gruppen
tillhanda innan kampanjstart. Undantaget är de partier som köper via mediebyrå.
§  TV4-Gruppens allmänna villkor gäller om inget annat är specificerat.
Med reservation för ev felskrivningar
PAKET EXTRA VAL 2015
Valperiod 8 – 22 mars
PAKETERING EXTRA VAL (2 veckor valperiod)
Kanal
0-74 rating
75 rating
150 rating
225 rating
300 rating
Nationellt*
Brutto
Kontakta
säljavdelning
1 208 274
2 416 548
3 624 822
4 833 097
*= (80% i TV4,
resterande i
övriga kanaler)
Rabatt
24%
27,4%
30,4%
33,4%
36,4%
Netto
Kontakta
säljavdelning
876 775
1 681 054
2 412 836
3 072 122
1 vecka
1 vecka
1 eller 2 veckor
2 veckor
2 veckor
Antal veckor
Kanal
Lokalt**
0-24 rating
Brutto**
Rabatt
Netto**
Antal veckor
25 rating
50 rating
Kontakta
säljavdelning
733 682
1 467 365
8,0%
11,0%
14,0%
Kontakta
säljavdelning
652 977
1 261 933
1 vecka
1 vecka
2 veckor
OBS! Max 150 rating/vecka nationellt* och 25 rating/vecka lokalt
*= 80% av alla rating i TV4, resterande i övriga kanaler, dvs Sjuan, TV12 och TV4 Fakta
Samtliga priser i samtliga kanaler bygger på 30 sekunders film. Samtliga partier kan använda annan filmlängd utifrån TV4-Gruppens indexeringslista.
En annonskampanj får inte vara större än 150 TRP/vecka i TV4 nationellt*, 25 TRP/vecka i lokal-tv sammanlagt.
Oavsett filmlängd får kampanjerna inte vara större vad gäller TRP/vecka och pris än de paket TV4-Gruppen presenterat.
** = Pris gäller vid köp av samtliga 30 sändningsområden, vid köp av enskilda master se separat prislista
Med reservation för ev felskrivningar
Köp av paket per mast
EXTRA VAL 2015
Valperiod 8 – 22 mars
Område
TRP
Brutto
Rabatt
Netto
Skåne&exkl&Helsingborg
Skåne&exkl&Helsingborg
50
25
162&726
81&363
14%
11%
139&944
72&413
Helsingborg
Helsingborg
50
25
27&639
13&820
14%
11%
23&770
12&299
Halland
Halland
50
25
44&678
22&339
14%
11%
38&423
19&881
Kronoberg
Kronoberg
50
25
28&749
14&375
14%
11%
24&724
12&793
Västervik/Vimmerby
Västervik/Vimmerby
50
25
12&821
6&410
14%
11%
11&026
5&705
Blekinge
Blekinge
50
25
26&807
13&403
14%
11%
23&054
11&929
Kalmar
Kalmar
50
25
39&072
19&536
14%
11%
33&602
17&387
Jönköping
Jönköping
50
25
31&358
15&679
14%
11%
26&967
13&954
Nässjö
Nässjö
50
25
19&148
9&574
14%
11%
16&467
8&521
Värnamo
Värnamo
50
25
16,595
8,297
14%
11%
14,271
7,385
Västerås
Västerås
50
25
47,841
23,921
14%
11%
41,143
21,289
Göteborg
Göteborg
50
25
159,285
79,643
14%
11%
136,985
70,882
Örebro
Örebro
50
25
47,064
23,532
14%
11%
40,475
20,943
Borås
Borås
50
25
28,749
14,375
14%
11%
24,724
12,793
Gävle
Gävle
50
25
30,137
15,068
14%
11%
25,917
13,411
Väst
Väst
50
25
41,514
20,757
14%
11%
35,702
18,474
Dalarna
Dalarna
50
25
28,416
14,208
14%
11%
24,438
12,645
Skaraborg
Skaraborg
50
25
39,294
19,647
14%
11%
33,793
17,486
Hälsingland
Hälsingland
50
25
23,033
11,516
14%
11%
19,808
10,249
Värmland
Värmland
50
25
37,685
18,842
14%
11%
32,409
16,770
Umeå
Umeå
50
25
31,302
15,651
14%
11%
26,920
13,929
Stockholm
Stockholm
50
25
289,599
144,800
14%
11%
249,055
128,872
Skellefteå
Skellefteå
50
25
18,537
9,269
14%
11%
15,942
8,249
Uppsala
Uppsala
50
25
45,233
22,616
14%
11%
38,900
20,128
Norrbotten
Norrbotten
50
25
43,068
21,534
14%
11%
37,038
19,165
Norrköping
Norrköping
50
25
42,569
21,284
14%
11%
36,609
18,943
Sundsvall
Sundsvall
50
25
31,302
15,651
14%
11%
26,920
13,929
Linköping
Linköping
50
25
34,299
17,150
14%
11%
29,497
15,263
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
50
25
15,818
7,909
14%
11%
13,603
7,039
Östersund/Åre
Östersund/Åre
50
25
23,033
11,516
14%
11%
19,808
10,249
OBS! Max 25 rating/vecka lokalt
Samtliga priser i samtliga kanaler bygger på 30 sekunders film. Samtliga partier kan använda annan filmlängd utifrån TV4-Gruppens indexeringslista.
En annonskampanj får inte vara större än 25 TRP/vecka per mast i lokal-tv.
Oavsett filmlängd får kampanjerna inte vara större vad gäller TRP/vecka och pris än de paket TV4-Gruppen presenterat.
Med reservation för ev felskrivningar
PAKETERING EXTRA VAL TV4 Play (2 veckor valperiod)
1 vecka
2 veckor
MEDIUM
Exponeringar
Brutto
Rabatt
Netto
500 237
147 945
27,0%
108 000
1 007 073
297 842
30,5%
207 000
LARGE
Exponeringar
Brutto
Rabatt
Netto
1 007 073
297 842
30,5%
207 000
2 015 684
596 139
42%
345 760
OBS! Max 1 007 073 exponeringar/vecka
Planering och köp görs i antalet exponeringar (visningar). Samtliga priser i samtliga kanaler bygger på 15 sekunders film.
TV4 Play erbjuds från 5 till 30 sekunders filmlängd. Se TV4 Plays ordinarie filmlängdindex för annan längd än 15 sekunders film.
Oavsett filmlängd får kampanjerna inte vara större vad gäller exponeringar/vecka och pris än de paket TV4-Gruppen presenterat ovan.
Med reservation för ev felskrivningar
Utöver tidigare angivna riktlinjer gäller dessutom
TV4 LOKALT
TV4 PLAY
§  Dessa köp görs lokalt och kan
§  15 sekunders filmlängd. Kan köpa
fördelas på enskilt
sändningsområde, regionalt eller
fritt antal master per vecka.
§  Rabatten är kopplad till respektive
köptillfälle och mast, se separat
prislista vid köp av enskilda
master.
§  Max är 25 rating/sändningsområde
och vecka.
upp till 30 sek (se TV4 Plays
ordinarie indexlista).
§  RBS-köp (placering sköts av TV4).
§  Reklamen kommer visas före, under
och efter program och klipp.
§  När man köper TV4 Play kan
plattformarna dator, smartphone,
surfplatta, Apple TV och
Chromecast ingå
§  Uppföljning sker i antalet visningar.
Samtliga partier kan använda annan filmlängd utifrån TV4-Gruppens indexeringslista (separat lista för TV4 Play).
Oavsett filmlängd får kampanjerna inte vara större vad gäller TRP/vecka alt exponeringar/vecka (TV4 Play) och pris än de paket TV4-Gruppen presenterat.
Med reservation för ev felskrivningar