an-tv sætter fokus på ip-telefoni an-tv sætter fokus på ip

Comments

Transcription

an-tv sætter fokus på ip-telefoni an-tv sætter fokus på ip
Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening · Nr. 21 · 10 årgang · Marts 2005
OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN
AN-TV
SÆTTER
FOKUS PÅ
IP-TELEFONI
Valg til AN-TV
– sæt dit aftryk
Mød AN-TV
på forårsmessen
Vind LDC TV
og IP-telefoner
Hvis du stadig har et 56K eller ISDN modem, må du ha’...
Fællesskabets
betydning
Lad mig først byde velkommen til de ca.
Aalborg kommune handlede klogt, da byrådet i sin tid
1.100 nye AN-TV-medlemmer fra Vest-
overlod det kommunalt påbegyndte kabelnet til brugerne
bjerg og Tylstrup, der er kommet til siden
gennem dannelsen af AN-TV.
MAGASINET sidst udkom. Ombygningen og
AN-TV er sammen med antenneforeningerne i Århus,
moderniseringen af de to nordenfjordske
Kolding og Horsens - i tæt samarbejde med Telia Stofa
kabelnet er sat i gang – og inden sommer-
som partner - i færd med at fremtidssikre kabelnettet til
ferien er anlæggene i stand til at tilbyde de 50 kanaler,
den digitale fremtid.
som AN-TV´s øvrige medlemmer kan modtage, alt efter
Også det er udtryk for et fællesskab til sikring af vore med-
hvilken af de tre programpakker den enkelte vil vælge.
lemmers interesse.
Samtidig indtræder det reelle medlemskab, der giver
mulighed for indflydelse i AN-TV, der ejes og drives af de
nu mere end 42.000 medlemmer, der vælger Repræsentantskabet.
Tilvæksten fra Vestbjerg og Tylstrup er tillige udtryk for det
Ole Davidsen
ønske – og tilbud! – AN-TV har om at medvirke til at binde
Formand for AN-TV
kommunen sammen gennem de tekniske sammenkoblingsmuligheder. Derved kan vi i fællesskab styrke antenneforeningen til at varetage brugernes interesser over for
programleverandørerne – der i disse år lancerer nye
kanaler i hobetal.
I det spil har AN-TV gennem årene vist sin berettigelse ved
at tilbyde et varieret kanaludbud – og vel at mærke til markedets laveste priser, der er langt under de prisforlangender, som leverandørerne spiller ud med. Derfor er der
perspektiver i den udvikling, som de nye medlemskaber er
udtryk for. Dette burde også inspirere andre til at overveje
>>>
INDHOLD
fællesskabets fordele.
Vi tror på fællesskabets og sammenholdets
betydning over for den udvikling, der er i gang.
Det gælder ikke blot over for det stadigt voksende udbud
af TV-kanaler – hvor brugernes interesse skal varetages
med nødvendig styrke over for de betalingskrav, der ledsager lanceringen af nye programmer. Men også over
En lang række kunder med 56K eller ISDN modem
betaler stadig kassen for en langsom og forældet
internetforbindelse. Hvis du modtager kabel-tv fra
AN-TV og bor i et område, vi forsyner med StofaNet,
er der imidlertid ingen grund til at leve med det langsomme og dyre modem. Med StofaNet bredbånd
kan du få bredbånd fra 50 kr./md. for en forbindelse,
der er op til 10 gange hurtigere end det traditionelle
modem. Oprettelsen koster indtil 31. marts kun
99 kr. Du sparer 500 kr.Vil du høre mere, kan du ringe
til vores kundeservice på tlf. 88 30 30 30 eller klikke
ind på stofa.dk
for de kræfter som – med styrke i el-selskabernes milliardformuer – vil kabeldække hele landet og dermed ændre
TV-forsyningen.
I byområderne vil det, med henvisning til de kabelnet
antenneforeningerne har udviklet på brugerbetalingsvilkår,
6 Fokus
Trådløs internettelefoni
9 Valg AN-TV
Sæt dit aftryk på AN-TV
10 God musik er
balsam for sjælen
virke direkte vanvittigt, hvis det bliver et projekt, der nyder
11 Lokal TV og Infokanalen
politisk fremme. Og med den erfaring om ”indflydelse”,
13 Kanaloversigt
som el-kunderne har, vil det tillige være skræmmende,
14 Prøvekanalen
at overlade TV-forsyningen til el-mastodonterne.
-til de heldige
15
3 Leder
Fællesskabets betydning
16
5 AN-TV fremtidssikret
Kabelnettet kan
håndtere fremtidens
18
digitale udvikling
AN-TV online
Nye medlemmer
Velkommen til
1100 nye medlemmer
AN-TV post
Breve fra medlemmerne
19 Forårsmesse
Mød AN-TV
på forårsmessen
20 Charlie / BBC Prime
21 Teknisk service
22 Egyptens mysterier
Egyptisk Uge på
Discovery
23 Konkurrence
Vind med AN-TV
3
>>>
AN-TV INFO
AN-TV’s kabel-tv net
– nu og i fremtiden
Aalborg Nørresundby Antenneforening
forlængede i 2004 samarbejdsaftalen
med operatøren Telia Stofa A/S.
Aftalen sikrer, at AN-TV’s omfattende
kabel-tv anlæg kan håndtere fremtidens digitale udvikling samtidig med,
at de mere end 40.000 tilknyttede
husstande bevarer nogle af landets
mest favorable priser og adgangen
til et rigt udbud af produkter.
Aftalen mellem AN-TV og Telia Stofa A/S skal bane
Er du træt af gamle travere?
I januar var det nøjagtigt 10 år siden, BBC Prime gik i luften. Og hvilke 10 år! Vi
har givet danskerne den allerbedste britiske underholdning, fra prisbelønnede krimiog dramaserier til bolig-, have-, og antikvitetsprogrammer, hvor vi nærmest har
startet en trend. Børn og unge har fået Teletubbies og live underholdning fra nogle
af de hotteste i underholdnings- og musikverdenen. Der har været masser at grine af i de
mange komedier, og på dokumentarfronten har du kunnet rejse med jorden rundt,
til vands, til lands og i luften med både dyr og mennesker.
”Vi leverer nogle rigtigt gode produkter i dag, men
vejen for en ekspansiv vækst i foreningen. AN-TV har
også i fremtiden vil vi være med helt fremme. Vores
med aftalen sikret sig adgang til fremtidens digitale
netstruktur er særdeles kraftig og giver mulighed for at
platform, der giver mulighed for at transmittere for
tilbyde de overførselshastigheder som familien Danmark
eksempel data, telefoni samt nye services på tv og
vil få brug for nu og i fremtiden. Ydermere arbejder vi
radio. Samtidig ønsker AN-TV, at styre mod et samar-
med at lancere en række digitale tjenester, der blandt
bejde med kommunens øvrige antenneforeninger.
andet skal give en højere billedkvalitet til det stigende
antal husstande, der anskaffer en stor fladskærm i
”Vi kan fortsat tilbyde vores medlemmer de bedste pro-
hjemmet”, slutter Ole Davidsen.
dukter til de mest konkurrencedygtige priser, og samtidig vil vi – i tråd med regionens vision om at fremstå
som et digitalt fyrtårn – gå i dialog med øvrige interesserede parter i kommunen om en overordnet netstruktur, som for eksempel vil sikre borgerne lige
adgang til bredbånd. Antenneanlæggene udgør en vigtig
og fintmasket infrastruktur, så det vil være nemmere og
billigere for både kommunen og borgeren, hvis de forskellige antenneforeninger går sammen om at skabe et
Så bliv ved med at kigge med, hvis du fortsat vil se spændende, forfriskende,
sjov og fascinerende underholdning. Vi er klar til fortsat at levere de bedste
og nyeste programmer og sætte nye standarder for god underholdning af
den kendte BBC kvalitet.
BBC Prime – din garanti for god TV-underholdning!
fælles net, som dækker hele Aalborg kommune i stedet
for, at kommunen og amtet bruger penge på kabler,
som allerede ligger der”, siger Ole Davidsen.
AN-TV har hidtil koncentreret sig om at levere radio og
tv, men i takt med den hastige teknologiske udvikling
bliver kabel-tv nettet også brugt til at udbyde nye tjenester såsom bredbånd. Ud af foreningens godt 40.000
husstande modtager mere end 20.000 således i dag
www.bbcprime.com
BBC PRIME is a trademark of the British Broadcasting Corporation
4
hurtigt bredbånd via StofaNet, og de brugere får ud
over en høj hastighed også en fleksibel prissætning.
5
>>>
AN-TV FOKUS
IPtelefoni
Nordjysk virksomhed viser vejen
med trådløs internettelefoni
Hvis man lever af at
udvikle teleprodukter
for andre, er det ikke
altid nok bare at vente
på, at kunderne kommer med opgaver.
Nogle gange må man
simpelthen tage teten
og udvikle et nyt
produkt, der giver
genlyd verden over.
Det var hvad designhuset RTX
Ønsker du at ringe op på telefon-
Telecom i Nørresundby gjorde, da
nettet, trykker du i stedet på en
de lancerede deres nye ”to i én”
anden opkaldstast og benytter nu
telefon. Normalt udvikler de kun ind-
den almindelige telefonforbindelse og
maden til produkterne og har lavet
betaler derfor det, du plejer. Skal du
alt lige fra trådløse telefoner til 3.
have fat i onkel Arne, der nyder sit
generations mobiltelefoner til det
otium i Spanien og kun har almin-
kinesiske marked. Denne gang løb
delig telefon, ringer du bare over
de imidlertid linen ud med Olympia
Internettet via SkypeOut, der giver
Cordless DUALphone, der er pro-
dig opkald til udenlandske mobil- og
dukt klar til forbrugeren.
fastnettelefoner til lavere takst end
den almindelige forbindelse.
Fremover vil vi også kunne møde
RTX Telecom’s produkt med andre
Utallige muligheder
mærkenavne på, da de udbyder tek-
for internettelefoni
nologien til salg i en kundekreds,
Det nordjyske produkt er ingenlunde
der tæller førende virksomheder
den eneste mulighed for internette-
som Panasonic, Siemens, AT&T
lefoni. Der findes telefoner, hvor
samt danske B&O og Kirk.
computeren ikke behøver at være
tændt, for at du kan ringe via
Ring via Internet og
Internettet – men de kan ikke ringe
fastnet i samme telefon
via det almindelige telefonnet. Cyber
IP-telefoni
direkte over PC’en og taler via et
samtale bruger nemlig omkring 1,2
Cordless DUALphone er en trådløs
City tilbyder en anden mulighed,
(Telefoni via Internettet)
head set – men så kan du også kun
MB pr. minut – begge veje. Du be-
telefon beregnet for tilslutning til
hvor en almindelig fastnettelefon til-
kan foregå på tre måder:
ringe til andre messenger-brugere,
taler altså for din trafik på nettet,
det almindelige telefonnet samt
sluttes Internettet, og du så kan
➊ Fra telefon til telefon
der er online. Messenger har dog
også selvom det er dig, der er blevet
Internettet, hvor telefonen fungerer
ringe ubegrænset til fastnettelefoner
➋ Fra PC til telefon
den fikse detalje, at du med web-
ringet op. Desuden kan du ikke ringe
via et program kaldet ”Skype”.
i Danmark for et fast beløb.
➌ Fra PC til PC.
kamera kan transmittere samtalen
ved strømafbrydelse, eller hvis din
Telefonens display viser, om dine
Fastnettelefonen betjenes fulds-
”live” til personen i den anden ende.
Internetforbindelse skulle gå ned.
kontakter også er online, dvs. har
tændig som en almindelig telefon,
tændt deres computer og derved til-
og computeren behøver ikke være
Helt gratis er det dog ikke
AN-TV anbefaler, at du undersøger
sluttet telefonen til Internettet. Er
tændt for at telefonlinien virker.
– du betaler for din trafik på
muligheder og priser grundigt
det tilfældet, trykker du på en
6
Internettet
ud fra hvilket behov du har, og
opkaldstast mærket ”PC” og taler
Der findes også et væld af andre
Husk, at ”gratis” kun betyder, at du
på den måde finder ud af, hvordan
gratis – uanset hvor modtageren
operatører end Skype. På ”MSN
ikke skal betale ekstra ud over dit
du får billigst mulig telefoni – god
befinder sig i verden.
Messenger” fra Microsoft ringer du
Internetabonnement. En Internet
fornøjelse.
7
>>>
Sæt dit
aftryk
AN-TV FORENINGSNYT
på AN-TV
Til efteråret har du
mulighed for at få indflydelse på AN-TV,
da repræsentantskabet er på valg.
Gruppe 1
Gruppe 2
Hele forsyningsområdet er valgområde,
og hvis du vil opstilles, skal du have bopæl i Aalborg
kommune og være medlem af AN-TV.
Representantskab
Gruppe 3
Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed
og tæller i øjeblikket 58 medlemmer. AN-TV’s bestyrelse
Bestyrelse
Gruppe 4
og repræsentantskabet arbejder lige nu på at forny vedtægterne, så de er tidssvarende. Medlemmerne af repræsentantskabet fordeler sig på fire valggrupper. Af foreningens vedtægter fremgår det, hvordan de fire valggrupper vælger sine medlemmer til repræsentantskabet:
Stemmeberettigede er fra udlejningsejendomme udlejer
og lejere, mens det for andelsboligforeningers vedkom-
Gruppe 1 (To
medlemmer udpeget af
Aalborg Byråd)
mende er bestyrelsen og medlemmer af andelsfore-
De to repræsentanter udpeget af byrådet behøver ikke
ningen, der kan stemme. For ejerforeninger gælder,
at være medlemmer af byrådet, ligesom de ikke
at bestyrelsen og ejerlejlighedsejere kan stemme.
behøver at være medlem af AN-TV. De udpeges straks
efter kommunalvalget, hvorefter de fungerer i byrådets
Hver af de stemmeberettigede har én stemme, der
valgperiode – med mindre byrådet bestemmer andet.
gives skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Gruppe 2 (Almennyttige boligselskaber og bolig-
Gruppe 4 (Enkelttilsluttede
foreninger
– ét medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer)
– ét medlem pr. påbegyndt 750
medlemmer)
Hver af de tilsluttede boligselskaber eller –foreninger,
Som kandidater til repræsentantskabet kan opstilles
der har 750 abonnementer eller derover, udpeger ét
abonnenter og brugere. Dog kun en person pr. hus-
medlem. Selskaber og foreninger, der ikke opfylder
stand.
kravet, kan indgå valgforbund. Det enkelte selskab eller
den enkelte forening vælger eller udpeger selv sin
I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandi-
repræsentant, ligesom der skal udpeges en personlig
datliste, hvor kandidaterne påføres i den rækkefølge,
suppleant for hvert enkelt medlem.
som anmeldelsen sker. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen.
Gruppe 3 (Andelsbolig- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme
– ét medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer)
Stemmeberettigede er abonnenter og brugere. Den
Som kandidater til repræsentantskabet kan opstilles
stemmeberettigede har én stemme, der gives skriftligt.
abonnenter (udlejere og bestyrelser) og brugere (lejere,
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
ejerlejlighedsejere, ejerlaug og andelsboligtagere). Det er
et krav, at kandidaterne skal være til stede for at kunne
blive valgt.
AN-TV er en forening, der hviler på et demokratisk grundlag. Derfor kan alle medlemmer få
I forbindelse med valghandlingen udfærdiges en kandi-
indflydelse, hvis de ønsker det. Valgdatoen
datliste, hvor kandidaterne påføres i den rækkefølge,
offentliggøres på senere tidspunkt.
som anmeldelsen sker. Herefter præsenterer kandidaterne sig i den rækkefølge, som fremgår af listen.
8
Se AN-TV’s vedtægter på www.an-tv.dk
9
>>>
>>>
AN-TV Radio
God musik er som
AN-TV INFO
Seeranalyser fortæller, at mellem 18.000 og
20.000 af kommunens borgere hver anden
mandag slår ind på kanalen og følger byrådsde-
balsam for sjælen
batten.
Dels transmitteres møderne direkte – dels genudsender vi dagen efter – både kl. 10 og kl.
Intet er bedre til at kurere stress og jag
end et stykke velspillet musik eller en
god sang. AN-TV stiller i dette nummer
ind på tre radiokanaler, hvor du har rig
mulighed for at høre eller genhøre
skønne musikstykker og populærmusik
for enhver smag.
DR Klassisk
20, således at flest mulige kan følge med i den
På DR Klassisk kan du høre alle klassiske
kommunale beslutningsproces, der ofte angår
genrer, både symfonier, kammermusik, kirkem-
forhold, der vedrører os alle.
usik, barokmusik, klaversonater, renæssance-
Der arbejdes med planer om at gøre udsendel-
sange, balletmusik og teatermusik. Musikken er
serne mere levende – sådan at byrådets dags-
i centrum på denne kanal, hvor musikværkerne
ordenspunkter uddybes for seerne. Inden for de
altid spilles i deres helhed, og der ikke bringes
seneste måneder er lyd- og lys-forholdene i
snakkeprogrammer, quizzer eller interviews.
medborgerhusets byrådssal blevet opgraderet.
Endvidere vil AN Lokal-TV undersøge, om det er
Guld FM
muligt at udvide sendeområdet, således at ”de
Den lokale radiokanal Guld FM spiller de popu-
nye aalborgensere” i den kommende storkom-
læreste numre fra 80'erne op til i dag. På
mune, det vil sige borgerne i Sejlflod, Hals og
Guld FM kan du høre om trends, få inspiration
og opleve nye muligheder. Radionyhederne
giver dig overblik over det seneste nyt fra
Nordjylland og resten af verden. I Guld FM’s
konkurrencer kan du vinde koncertbilletter og
andre spændende oplevelser.
AN Lokal-TV
Du kan følge møderne i Aalborg Byråd
via antenneforeningens egen kanal,
AN Lokal-TV, der er udviklet i et
samarbejde mellem AN-TV,
AM Production og Aalborg Kommune.
Nibe kommuner også kan følge byrådsmøderne.
Ud over byrådstransmissionerne anvendes AN
Lokal-TV til levende billeder, når der er store
begivenheder i byen som for eksempel Tall Shipstævnet på havnen.
Netop nu kan man følge op- og nedtagningen
af Aalborgtårnet under den igangværende
renovering.
Infokanalen
DR P4
DR P4 spænder over et meget
bredt udvalg af populære sange
lige fra Oswald Helmut og The
Beatles til Thomas Helmig og George
Michael. Men DR P4 er ikke kun
musik. Som public service kanal sender
P4 også regionale og landsdækkende
programmer. Radioavisen bringer nyheder
fra ind og udland hver time døgnet rundt.
På Informationskanalen orienterer
AN-TV løbende om ændringer i programmerne
på AN-TV´s sendeflade. Her fortæller AN-TV´s
samarbejdspartner Telia Stofa tillige om sine
tilbud til antenneforeningens medlemmer. På
Info-kanalen vises også fotoserier fra det gamle
Aalborg i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv
– suppleret med optagelser fra medlemmerne
i en af fotoklubberne i Aalborg.
11
I APRIL MÅNED
PÅ NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
>>>
Gældende fra 1. januar
1
PAKKE
Kr. 479,75 pr. år
KANAL
MHZ
TTV
STEREO
HJEMMESIDE
Kræver minimum pakke 2
AN-Lokal TV
6
182,25
Nej
Nej
www.an-lokaltv.dk
DR 1
7
189,25
Ja
Ja
www.dr.dk
Foruden de klassiske pakker 1, 2 og 3 tilbyder
AN-TV en række VisionDigital-pakker, der har
dette indhold:
8
196,25
Ja
Ja
www.dr.dk
9
203,25
Ja
Ja
www.an-tv.dk
TV Danmark
10
210,25
Ja
Ja
www.tvaalborg.dk
TV 2
11
217,25
Ja
Ja
www.tv2.dk
Info-kanalen
12
224,25
Ja
Nej
www.an-tv.dk
Beboer-TV
S11
231,25
Nej
Nej -
Prøvekanal
KAMPEN MELLEM DE
ARKTISKE GIGANTER
TIRSDAG DEN
19. APRIL KL. 22.00
Tag med til de arktiske
områder, og få et unikt
og sjældent indblik i
forholdet mellem en
hvalrosmor og dens
nyfødte unge.
NYHED:
INGENIØRKUNSTENS
GRÆNSER
ONSDAGE KL. 22.00
En ny spændende
serie om bemærkelsesværdige arkitektoniske værker rundt
om i verden.
DOMMEDAGSASTEROIDEN
TORSDAG DEN
7. APRIL KL. 21.00
Er verdens største
miljøkatastrofe mulig?
Et hold af forskere tror
på det og har sat sig for
at bevise det.
EFTERFORSKNING AF
FLYSTYRT
FREDAGE KL. 21.00
Kom med om bord og
oplev seks nye afsnit af
denne spændende serie,
hvor flykatastrofer bliver
rekonstrueret.
EN UGE DYBT INDE I JUNGLEN
Se, hvordan vi ved hjælp af ny
teknologi og forskernes
opfindsomhed kan afsløre
hemmelighederne bag
verdens truede regnskove.
FRA SØNDAG DEN
10. APRIL KL. 21.00
NY
2
PAKKE
Kr. 1.117,89 incl. PAKKE 1 pr. år
PROGRAM
KANAL
MHZ
TTV
STEREO
HJEMMESIDE
24 NORDJYSKE NY
S13
245,25
Ja
Nej
www.24nordjyske.dk
TV 5 (fransk)
S14
252,25
Ja
Ja
www.tv5.fr
NRK 2
S15
259,25
Ja
Ja
www.nrk.no
ARD (Tysk 1)
S16
266,25
Ja
Ja
www.ard.de
tve (Spansk)
S17
273,25
Ja
Nej
www.tve.es
RAI Uno (Italiensk)
S18
280,25
Ja
Nej
www.rai.it
3sat (Fælles Tysk 3)
S19
287,25
Ja
Ja
www.3sat.de
Viva (Musik)
S20
294,25
Ja
Ja
www.viva.tv
TV 4
21
471,25
Ja
Ja
www.tv4.se
RTL
22
479,25
Ja
Ja
www. rtlnews.de
NY
3+
23
487,25
Nej
Ja
www.tv3.dk
N 3 (Nordtysk 3)
24
495,25
Ja
Ja
www.nrdtv.de
TV 3
25
503,25
Ja
Ja
www.tv3.dk
ZDF (Tysk 2)
26
511,25
Ja
Ja
www.zdf.de
NRK 1
27
519,25
Ja
Ja
www.nrk.no
SVT 1
28
527,25
Ja
Ja
www.svt.se
SVT 2
TV2 zulu
NY
3
PAKKE
www.nationalgeographic.dk/tv
12
VISION
DIGITAL-PAKKERNE
PROGRAM
DR 2
EKSPEDITIONER LIGE
TIL KANTEN
MANDAGE KL. 22.00
Historiens mest
fascinerende og
dødsensfarlige
ekspeditioner har to
ting til fælles: mod
og selvtillid.
NY KANALOVERSIGT 2005
29
535,25
Ja
Ja
www.svt.se
30
543,25
Ja
Ja
www.zulu.dk
CANAL+pakken Canal+, Canal+ Film1,
Canal+Film2, Cmore Film og Canal+ Sport.
VisionFamily plus-pakken Adventure One,
CNBC Nordic, Hallmark, Jetix, Nickelodeon,
VH1, VH1 Classic, SkyNews, Music Choice (10
radiokanaler), Discovery Sci-Trek, Discovery
Civilisation, Discovery Travel & Adventure og
National Geographic
Adventure-pakken Adventure One, Discovery
Sci-Trek, Discovery Civilisation og Discovery
Travel & Adventure
MZone-pakken Discovery Sci-Trek, Discovery
Civilisation, Discovery Travel & Adventure,
Reality TV, E, Adult, Extreme og Club
VisionInternational TRT Int, Show T.V., Star,
Kanal D, Tgrt, Ntv, Medya, RTSsat, OBN, TV
Polonia, MBC og Jaam-e-jam
TV1000 pakken TV1000, TV1000 Nordic,
TV1000 Action, TV1000 Family, TV1000
Classic og TV1000 PlusOne.
AN-TV Radio Samtlige 24 FM- og satellitradioprogrammer er inkluderet i pakke 1. 2 og 3.
De aktuelle priser er gældende 2005.
KANALER
RADIO
Kr. 2.178,54 incl. PAKKE 1+2 pr. år
RADIOPROGRAM
MHZ
SV 1
88 15
PROGRAM
KANAL
MHZ
TTV
STEREO
HJEMMESIDE
RADIOPROGRAM
TV 2 Norge
38
607,25
Ja
Ja
www.tv2.no
SV 1
MHZ
88,15
Discovery CHANNEL
39
615,25
Ja
Ja
www.discovery.dk
SV 2
89,10
TCM (film)
40
623,25
Ja
Nej
www.tcm.turner.com
Country Music
Nickel./TV 6 / Playb.
41
631,25
Nej
Ja
www.tv6.se/playboy.com
P2 Musik og Kultur
90,85
EUROSPORT Dansk
42
639,25
Nej
Ja
www.eurosport.dk
Norge 2
91,60
CNN
43
647,25
Ja
Nej
www.cnn.com
NDR 3
92,60
BBC PRIME
44
655,25
Ja
Ja
www.bbcprime.com
DR P1
93,85
BBC WORLD
45
663,25
Ja
Nej
www.bbcworldwide.com
DR P4
94,65
EuroNEWS
46
671,25
Ja
Nej
www.euronews.net
DR P3
95,10
VH1 (musik)
47
679,25
Nej
Ja
www.vh1.com
DR Klassisk
96,40
CNBC/National G.
48
687,25
Ja
Nej
www.cnbc.com
The Voice Nordjylland
97,15
NY
90,35
MTV (musik)
49
695,25
Ja
Ja
www.mtve.com
ANR Hit FM
97,60
Hallmark (film)
50
703,25
Nej
Ja
www.hallmark.com
Radio Aalborg
98,60
*Jetix / Mezzo
52
719,25
Nej
Ja
www.Jetix.dk
Voice of Scandinavia
99,40
dk4
53
727,25
Nej
Ja
www.dk4.dk
BBC Worldservice
99,90
Animal Planet
54
735,25
Ja
Nej
www.animalplanet.dk
RTL Oldies
100,65
God (Gud)/
55
743,25
Nej
Nej
www.god.tv
ANR Guld FM
101,35
**DanToto
55
743,25
Nej
Nej
www.dantoto.dk
Swiss Classic
Kanal 5
57
759,25
Ja
Ja
www.tvdanmark.dk
Sky Radio
NY
102,00
102,50
The Voice TV
NY
58
767,25
Ja
Ja
www.thevoicetv.dk
Nibenitten
103,60
Tv2 charlie
NY
59
775,25
Ja
Ja
www.charlie.tv2.dk
Norge 1
104,15
105,15
Viasat Sport 1
60
783,25
Nej
Ja
www.sport.viasat.dk
Swiss Jazz
Cartoon Network
61
791,25
Nej
Ja
www.cartoon.net
DiscoRadio
105,75
62
799,25
Nej
Ja
www.sky.com
France Inter
106,35
Sky News
NY
13
>>>
>>>
AN-TV INFO
Prøve
kanalen
AN-TV ONLINE
Tv-kanaler
giver muligheder
på Internettet
På tv-kanalernes hjemmesider kan du meget mere end at se, hvad der kommer
i fjernsynet. Faktisk tilbyder de en lang række ydelser, der kan være både nyttige og underholdende. Nogle koster penge, men langt de fleste er gratis. ANTV Magasinet har besøgt tre spændende hjemmesider.
Prøvekanalen er et ”vindue”, hvor nye kanaler får mulig-
Lige nu viser prøvekanalen ”Showtime”, der fra 1. maj
heder for at præsentere sig på skift. Derved får med-
afløses af ”History Viasat” – efterfulgt af ”4Sport”.
lemmerne mulighed for indblik i de mange tilbud, der
Rækkefølgen er foreløbig, idet programudvalget holder
kommer fra programleverandørerne. Indtrykkene
døren åben for nye interessante tilbud. Udvalget er
samles op til den årlige vurdering når den nye program-
– i overensstemmelse med AN-TV´s grundlæggende
Nyt job, ny bil – og ny kæreste
flade sammensættes – sådan som det sker på AN-TV´s
holdning – ikke smagsdommere, men ønsker at fremme
24nordjyske har et omfattende site, der ikke nøjes med at opdatere
repræsentantskabsmøde i november.
den gældende programpolitik med et varieret og alsidigt
dig på de seneste nyheder. I Nordjyske Job finder du nyt job – alt lige
programudvalg, der tilgodeser alle genrer, samt sikre
fra nattevagt til tv-vært. Eller opret et CV og find den Audi S8 på
”mest muligt for den mindst mulige pris”!
Nordjyske Biler som du sikkert får råd til, når jobtilbudene begynder at
vælte ind.
Er du medlem af en stavgangsklub, så opret jeres egen klubside under
Nordjyske Klubber – så kan interesserede nemt finde information om
jeres næste gåtur. Er du mere til radio så besøg ANR Hit og Guld eller
køb en på Gul og Gratis. Jo, mulighederne er mange – selv en fræk
aftale på Nordjyske Dating.
www.24nordjyske.dk
Find dit yndlingsprogram
På National Geographic’s danske hjemmeside finder du dagens og
ugens tv-program samt et væld af spændende temaartikler og
relaterede links, der uddyber emnet i de enkelte programmer.
Siden har også en smart søgefunktion, hvor du hurtigt og nemt får
oplyst, hvornår der kommer programmer om emner, der interesserer
netop dig. Prøv også de sjove spil: Prøv quizzen om Egypten, Fang
kobraer og Krokodiller eller find ud af hvor dine ansigtstræk stammer
fra i spillet ”Menneskets rejse – ansigts simulation”.
www.nationalgeographicchannel.dk
Klædt på til (tysk) musik
Er du ikke helt tysk-forskrækket, så er viva.tv et spændende site med
musiknyheder og gossip. Her finder du også over 5.000 forskellige
slags merchandise. Her er alt lige fra T-shirts og trøjer med billeder af
diverse tyske og internationale bands til Eminem og Jim Morrison actionfigurer. Ønsker du en mere stilsikker påklædning, så fører onlineshoppen Viva Fashion de helt rigtige mærkevarer.
Er udvalget af koncerter herhjemme for lille eller for snævert for din
smag så pak bilen og sus til Tyskland. Informationen om hvad der rører
sig i Tysklands større byer finder du på viva.tv – og billetbestillingen
klares nemt samme sted.
www.viva.de
15
>>>
AN-TV INFO
AN-TV siger velkommen
til 1100 nye medlemmer
Vestbjerg
Tylstrup
På grundlag af en brugerafstemning blandt Telia Stofakunder i Tylstrup og Vestbjerg overtages deres abonnementer af Aalborg – Nørresundby Antenneforening. De to
byer tæller tilsammen 1100 medlemmer, hvoraf 400 afgav
%'904%.3&!2!/%2
()2/3()-!
6)+).'%",/$
$3%04%-"%2
-¿.%,!.$).'%.
*!#+4(%2)00%2
deres stemme. Af dem stemte 313 for og 87 imod.
-%.$%4%2-¿3+%)++%,)'%./'%4&/2$)'
Overtagelsen bringer en række fordele med sig til de nye
medlemmer, da de får forbedret deres anlæg, adgang til
flere kanaler samt mulighed for indflydelse, da Aalborg –
Nørresundby Antenneforening er medlemmernes
antenneforening, og derfor ikke er kommerciel.
Hos Aalborg – Nørresundby Antenneforening
glæder vi os over, at missionen om at binde
¿34%
3
.
%
.#
5#(!
4/29
&¿2$ 6)!3!4( ) 3
0¿
byen sammen i et samarbejde mellem foreningerne er kommet et skridt nærmere. Således
får borgerne i Tylstrup og Vestbjerg fremover
også mulighed for at følge transmitteringerne
6)!3!4
af byrådsmøderne på AN Lokal TV.
()34/29
+5.+2
%+3+,-/-3
02-¿.%$
Aalborg – Nørresundby
Antenneforening
6IASAT(ISTORYnENHELTNYKANAL
6ERDENSHISTORIENERKILDETILEVIGFASCINATION)NTERESSENFORHISTORIEHARALDRIGVRET
ST’RREOGVIKANALLERELATERETILDESTOREBEGIVENHEDEROGPERSONLIGHEDERDERHAR
FORMETVORESVERDEN
0ÍDENNYE6IASAT(ISTORYBLIVERDUSUGETINDIVERDENSHISTORIENFXMEDSERIEN$AGE
DERRYSTEDEVERDENOMDEMESTSKELSTTENDE’JEBLIKKE(VERAFTENPORTRTTERERVIET
MENNESKESOMHARSATSITAFTRYKIHISTORIEB’GERNE'ENIERBER’MTHEDERVIDENSKABS
MNDOGSTATSMNDDUKOMMERTTPÍDEALLERST’RSTE
&’LGOGSÍMEDNÍRVIKINGERNETRKKERDERESBLODIGESPORGENNEM%NGLANDIDEN
PRISBEL’NNEDESERIE6IKINGEBLOD-’DDEEGYPTISKEFARAOERDEGAMLEROMEREOG
-ARILYN-ONROE&ÍINDBLIKIMILITRHISTORIENALVERDENSMYTEROGDESTORESELSKABERS
KAMPOMDET’KONOMISKEVERDENSHERRED’MME,RNOGETNYTHVERDAG
6IASAT(ISTORYSENDERFRAKL
16
,‰3-%2%0¿6)!3!4()34/29$+
17
>>>
>>>
AN-TV POST
AN-TV INFO
Skriv til AN-TV
Brevkassen redigeres af Sonja Harder. Har du tekniske, programmæssige eller
administrative spørgsmål til AN-TV – så skriv til: AN-TV Post, Postbox 335,
9100 Aalborg eller klik ind på www.an-tv.dk under punktet “skriv til AN-TV”.
?
Undertekster på prøvekanalen.
Jeg synes det er en skam at prøvekanalen ikke er med danske undertekster. Kan
du sige mig hvorfor den ikke er det? De programmer I sender der er mest på engelsk og
det er jeg ikke så skrap til.
Venlig hilsen Bente J. Boulevarden
!
Kære Bente J.
Jeg kan godt se at det er et problem for
dig og andre som ikke er flasket op med
engelsk, men det er udbyderne af programmerne, der vælger om der skal undertekster
på, det har AN-TV desværre ingen indflydelse
Venlig hilsen Sonja Harder
på.
?
Medlem af AN-TV?
Vi er en ejerforening som er blevet enige
om at vi gerne vil være medlem hos jer og vi
vil også have internet. Hvor vi kan henvende
os med hensyn til aftaler om pris, tilslutningsdato, kontraktskrivelse osv.?
?
Kopisikring på Charlie og ZULU?
Jeg kan ikke optage kanal Charlie og
ZULU på min harddisk. Jeg får besked om at
der er en kopisikring. Jeg har henvendt mig til
TV2/Charlie og de forsikrer mig om at der
ikke er nogen kopisikring.
Problemet er først opstået efter at Charlie
blev flyttet til sin nuværende plads i pakken.
Min formodning er at Charlie og ZULU sendes
på en kanal/frekvens som ligner/ligger tæt
på den selskaberne bruger når man laver en
kopispærre. Men det er ganske uacceptabelt
at AN-TV benytter en kanal som ikke kan kopieres, så man kan tidsforskyde (eller evt.
optage på sin DVD-optager). Det er muligvis
et teknisk problem men så må man løse det
så folk der betaler for en kanal kan have fuldt
udbytte af abonnementet. Jeg beder om et
svar og forventer et AN-TV gør noget så jeg
snarest kan have fuldt udbytte af Charlie og af
mit abonnement.
Med venlig hilsen Peter W. Vestbyen
Venlig hilsen Henrik F. Aalborg
!
Kære Henrik F.
Det nemmeste er at få en snak med vores
konsulent Poul Jacobsen. Han kan hjælpe og
vejlede jer med alt det praktiske. I kan kontakte ham på tlf. 25 39 19 60 og få en aftale
i stand om et møde hos jer.
Venlig hilsen Sonja Harder
?
Tv-problem med S-kanaler.
I den nye kanalstruktur er 24Nordjyske
flyttet over til en S-kanal, som mit gode gamle
B&O fjernsyn ikke kan modtage. Kunne man
ikke flytte den tilbage til en mere ”normal”
kanal og bruge S-kanalerne til de mindre centrale/lokale programmer?
Med venlig hilsen Anders W.
!
Kære Anders W.
Desværre er den teknologiske udvikling ikke
altid i overensstemmelse med det udstyr vi
forbrugere er de lykkelige ejere af. Du må nok
se i øjnene, at dit gode fjernsyn er faldet for
denne udvikling. Problemløsningen du foreslår,
kan desværre ikke lade sig gøre af tekniske og
praktiske grunde. Hvis du har en video- eller
DVD-optager, som jo har mange kanaler, kan
du via denne se dine S-kanaler på dit fjernsyn.
Håber du kan bruge rådet.
Venlig hilsen Sonja Harder
18
!
Kære Peter W.
Det er et mystisk problem, du der er rendt
ind i. Der er ikke kopispærre på AN-TV´s
kanaler. Jeg har nu prøvet flere gange at
optage fra Charlie og ZULU både til min
DVD-optager men også til min video-optager
og det var ganske problemløst, jeg har heller
ikke hørt om problemet fra andre brugere.
Vi har været i dialog med vores service
partner, som har oplyst, at man i nogen
modeller af DVD optager har et antiprogram,
microvision, som kan give en blokering af
optagelsen, såfremt der er meget støj i
anlægget. Dette er dog meget sjældent.
Der har også været et problem med vores
centrale udstyr, som har sendt støj ud som
i ganske få tilfælde har givet blokering af
mulighed for at optage. Dette udstyr er blevet
skiftet ud. Derfor er dette problem løst i fremtiden, men kunne være det, som du har
Venlig hilsen Sonja Harder
været ude for.
?
Eurosport med engelsk kommentator.
HOV! Hvor blev Eurosport med de glimrende engelske kommentatorer af? Jeg håber
da ikke, jeg skal til at anskaffe mig en ”tallerken” på taget, for at slippe for de håbløse
danske kommentatorer på DK-Eurosport.
Venlig hilsen Poul B.
!
Kære Poul B.
Du er ikke den eneste der har henvendt dig
om dette og jeg skal vil gerne medgive dig at
det er nogle indsigtsfulde kommentatorer de
benytter på den engelske – men…. AN-TV har
ikke med den nuværende teknik uanede kanalfrekvenser at tage af.
Det var desværre nødvendigt at lade EUEurosport udgå bl.a. for at skaffe plads til de
5 nye kanaler, der blev stemt ind på sidste
repræsentantskabsmøde. Kanalen er en betalingskanal, og hensynet til den dansktalende
del af seerne spillede også ind i overvejelserne.
I fremtidens digitaliserede TV verden vil problemet med for få kanaler være løst, indtil da
må vi leve med de muligheder vi har.
Venlig hilsen Sonja Harder
?
Flytning af programmer.
Er det nødvendigt at flytte rundt på kanalerne med jævne mellemrum? Når man har 2
fjernsyn og 2 videoer er det et h… bøvl, foruden ekstraarbejdet med at hjælpe forældre
og bedsteforældre. Håber ikke du synes jeg er
et brokhoved, men jeg er lidt frustreret og
håber du vil tage det som konstruktivt feedBedste hilsener Poul B.
back.
!
Kære Poul B.
Jeg kan da godt forstå, du er lidt frustreret, jeg har selv været i gang med 2 fjernsyn
foruden DVD- og videooptager, men der er
nok ikke noget at stille op.
Baggrunden for ændringerne er at AN-TV er
brugerstyret, dvs. at medlemmerne har indflydelse på valg af programmer og når programudvalget har testet evt. nye programmer,
lyttet til medlemmerne og kigget på de
løbende forbrugerundersøgelser m.m. tager
repræsentantskabet en gang om året, stilling
til programmernes endelige sammensætning.
Derfor må du nok påregne denne øvelse 1
gang årligt, men du kan få hjælp hertil idet
AN-TV har indgået aftaler med radio/Tv-forhandlere om hjælp til indstillingen (se AN-TV
Venlig hilsen Sonja Harder
magasinet nr 20).
Mød AN-TV på
Forårsmesse
På messen "Forår 2005" i
På vores stand finder du repræsentanter fra AN-TV’s
Aalborg Kongres & Kultur Center
bestyrelse samt medarbejdere fra Telia Stofa A/S.
fra den 18. til den 20. marts har
studieværter fra en række af antenneforeningens nye pro-
du mulighed for at møde AN-TV.
grammer. Hør hvordan du kan få indflydelse på AN-TV, hvor-
Du finder os på standen foran
med i AN-TV og spar penge ved oprettelse af Stofa Internet,
den store scene
der er en af markedets hurtigste forbindelser.
Ligeledes arbejder vi på, at der være mulighed for at møde
dan din boligorganisation, andels- eller ejerforening kommer
sammen med vores
Messetilbuddet er på 99,- kroner
samarbejdspartner
for oprettelsen af Stofa Internet.
Telia Stofa A/S.
Stofanet fås i husstande, der er tilsluttet
AN-TV eller har en samarbejdsaftale med
Telia Stofa A/S. Prøv også IP telefoni –
Telia Stofa A/S viser hvilke muligheder, der
er via Stofa Internet og computeren.
AN-TV glæder sig til at se dig
på messen ”Forår 2005”
19
>>>
>>>
AN-TV INFO
AN-TV SERVICE
Virus
i dagligdagen
Hvad er du værd?
Drømme bliver til virkelighed på TV 2 Charlie
På TV 2 Charlie starter der i marts en ny program-
Selvom det er gratis
række kaldet ”Hvad er du værd?”. Her besøger Frode
at drømme, er det
Munksgaard og hans økonomi-eksperter en række
ofte svært at
erhvervsaktive familier for at hjælpe dem med at plan-
forestille sig, at der
Sådan sikrer du dig mod virus
der kommer virus i e-mail. Ønsker
lægge den tredje alder.
er råd til at leve
Bruger du internt Explorer, bør du
du en, der kan fjerne virusinfekti-
drømmene ud. For
Stadig flere bliver koblet på inter-
bruge adressen: www.windowsu-
oner, skal du registrere dig på siden
I programmerne tager Frode en lun snak med en
hvad er vi egentlig
nettet, og dermed er der også
pdate.microsoft.com, klikke på
og betale for softwaren.
familie om deres liv og drømme og får familiens eget
værd, når vi gør
flere, der oplever virusproblemer på
“opdateringer” og installere de
bud på, hvad den er værd. Og så tages der ellers hul
vores aktiver op i
deres computer. Senest har Nimda-
anbefalede opdateringer. Opdater
Hvem laver virus og hvorfor
på realiteterne, når de kyndige økonomi-eksperter gen-
kroner og ører?
virus’en hærget over internettet og
også din internt Explorer til version
Der er ikke nogen decideret fast
nemgår familiens samlede aktiver for at give et reali-
ødelagt flere tusinde pc'ere verden
5.5 Service Pack 2, som du finder
kilde til virus, men oftest opstår de
stisk bud på hvilke drømme, der er råd til at opfylde.
over. Når vira spredes så hurtigt,
på: www.microsoft.com/windows/
som ”drengestreger”. Hvor det tidli-
skyldes det en række faktorer - ikke
ie/downloads/recommended/
gere kun var ”professionelle”, der
”Mange kommer aldrig tæt på at udleve deres drømme,
mindst en masse smuthuller i de
ie55sp2/default.asp/
kunne lave virus, er det i dag muligt
fordi de er overbeviste om, at det slet ikke er inden for
programmer (browsere), som vi
Vælg “Danish” i menuen i øverste
at hente værktøjer hjem, som gør
deres økonomiske rækkevidde. Det er en skam, for
bruger til at vise internettets sider
højre hjørne og klik på ”GO” – følg
det muligt for ”amatører” at lave
med den rette rådgivning, er det faktisk ofte muligt at
i. Derfor udkommer der hele tiden
vejledningen på skærmen. Dermed
meget skadelige vira.
forsøde livet”, siger Frode Munksgaard.
nye versioner, som sørger for at
er du sikret mod blandt andet
Der er også eksempler på, at pro-
rette fejlene – man skal derfor altid
Nimda-virus.
fessionelle virksomheder har udlagt
Skuffelse eller glæde? Kan drøm blive til virkelighed?
huske at hente disse opdateringer,
Få inspiration til dit eget liv, når en række familier får
så programmet altid er sikret mod
En opdateret Internet Explorer er
kommercielle software på inter-
svaret i ”Hvad er du værd?” på TV 2 Charlie.
hullerne. Nimda-virus er imidlertid
ikke nok til at undgå alle former for
nettet for at afskrække folk fra at
helt anderledes, da den benytter sig
virus. Du skal også have en deci-
bruge illegale kopier af deres soft-
af flere forskellige måder at sprede
deret viruschecker – og her findes
wareløsninger.
sig på. Den kan sprede sig via folks
der et utal af muligheder. En god
e-mail systemer og udnytte pro-
virusscanner er Kaspersky Anti-
blemer i servere (de maskiner som
Virus, som du downloader gratis på
hjemmesider ligger på) og sprede
www.kaspersky.com. Denne viruss-
sig via disse.
canner kan scanne og advare, hvis
>>>
AN-TV INFO
virusinficerede versioner af deres
BBC skaber tv-trends
Mange programkoncepter på danske
Udover at fejre 10-året med en række nye
igen ved sin 10-års
kanaler er faktisk originale BBC-koncepter.
og kendte programmer, forøger BBC
fødselsdag, at den er
Derfor giver BBC Prime altid en god indi-
Prime nu niveauet af danske undertekster
På det tekniske område samarbejder AN-TV med Telia Stofa.
det rigtige valg, hvis
kation af TV-trends, og man har på
med op til 1 1/2 time pr. dag. Derudover
du foretrækker en
kanalen kunnet se bolig,- have-, og andre
findes der også engelske undertekster til
kanal, der viser nye
livsstilsprogrammer et godt stykke tid før,
mange af programmerne på tekst-tv side
Hvis der er noget galt med tv-signalet, skyldes det ofte
egen installation. For at spare dig for en evt. omkostning
ved et besøg af en tekniker, har Telia Stofa A/S lavet
disse 3 gode råd:
programmer frem for
at koncepterne blev solgt til dansk TV.
888.
BBC i Storbritannien producerer mere
BBC Prime har givet os programmer som:
end 10.000 timers underholdnings-
Halløj på Badehotellet, Fint Skal Det Være,
programmer om året, hvilket sætter BBC
EastEnders, Teletubbies, Changing Rooms
Prime i stand til altid at bringe de nyeste
(Roomservice i Danmark) og mange,
og bedste underholdningsprogrammer.
mange flere.
gamle travere.
20
Hjælp – Tekniske problemer!
BBC Prime beviser
1. Prøv at føre kablet direkte fra stikdåsen i væggen til
fjernsynet, altså udenom videomaskinen eller Set Top
boksen. Prøv eventuelt at skifte kablet ud.
2. Hvis der stadig er problemer prøv evt. at kontakte
dine naboer, og hør om de har samme problem.
3. Er der stadig problemer, så er du meget velkommen til
at kontakte vores kundeservice på tlf. 88 30 30 30.
Kan problemet klares pr. telefon eller skyldes fejlen noget i
systemet, er det selvfølgelig uden beregning, men skal der
montør til eller skyldes fejlen egne installationer, vil man efterfølgende modtage en regning.
Du er altid velkommen
Vi er til at snakke med, og du kan altid ringe på kundeservicetelefonen 88 30 30 30. Du kan også henvende dig i vores
kundebutik på Vesterbro 70, 9000 Aalborg. Eller du kan kontakte os via vores hjemmeside www.stofa.dk.
Åbningstider telefoner:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 17.30
Fredag:
kl. 08.00 - 19.00
Lørdag:
kl. 10.00 - 15.00
Butikken er åben
Man-torsdag: kl. 10.00 - 17.30
Fredag:
kl. 10.00 - 19.00
Lørdag:
kl. 10.00 - 15.00
21
>>>
>>>
INFO
Temauge: Egyptens mysterier
Discovery Channel afdækker det gamle Egyptens mysterier
AN-TV KONKURRENCE
Vind
fremtidens
teknologi
I ugen mellem den 28. marts og 3. april fokuserer
bejde og den nyeste teknologi gør det, at programmer
Discovery Channels på Egypten i ti spændende pro-
om gamle gåder set fra en ny synsvinkel er meget popu-
grammer. Fortidens Egypten er omgærdet af mange
lære. Programmer om Egypten hører til de meste sete,
mysterier, men nye metoder som for eksempel retsmedi-
og er i kraft af opdagelserne af Ramses II’s søn højaktu-
Nu har du chancen for at vinde et Medion LCD TV,
cinsk teknologi muliggør, at de gamle mysterier nu kan
elle lige nu”, fortæller Jan Andreassen, der er adm.
IP-telefoner samt andre flotte præmier i AN-TV’s
ses i et nyt lys.
direktør for Discovery Network Nordic.
konkurrence. Onsdag den 9. marts offentliggøres det
første af tre spørgsmål på AN-TV’s hjemmeside og på
I temaugen ”Egyptisk Uge” ser vi hvordan nye teorier
Se også programmerne ”Mumie-detektiverne” og ”Mumie
tekst-tv. Herefter offentliggøres de følgende spørgsmål
afløser de hidtidige forestillinger om hvem Sphinxen fore-
obduktioner” hvor mange af mumiernes hemmeligheder
løbende med fem dages mellemrum. Så følg med på
stiller, hvordan Kleopetra på mystisk vis kom af dage, og
afsløres via moderne teknologi i forsøget på at kunne
www.an-tv.dk eller på tekst-tv side 180 og send dit svar i
om kraniet, der for nyligt blev fundet i Ramses II’s grav,
genfortælle deres historie. I programmet ”Tutankhamon:
en kuvert mrk. ”Konkurrence” til: AN-TV, postboks 335,
kan kaste nyt lys over udvandringen fra Egypten.
En mordsag” kan du følge med i den første kriminalunder-
9100 Aalborg.
1. PRÆMIE
søgelse af Tutankhamons død, og i ”Neferiti afsløret” ses
Programmet ”Ramses – den store farao” præsenterer
fundet af en af Egyptens største hemmeligheder. Se mere
1. præmie: Medion 30” LDC TV
banebrydende opdagelser igennem fundene af et kranie,
om den spændende temauge og programmerne på
2. præmie: 5 x IP telefoner fra RTX Telecom
der muligvis er resterne af Ramses II’s førstefødte søn.
www.discovery.dk.
3. præmie: DVD-afspiller fra BBC
Kraniet viser tegn på en voldsom død. Ved hjælp af de
4. præmie: 10 x internetopkoblinger fra Telia Sofa A/S
nyeste teknikker forsøges der afgjort, om barnets død
5. præmie: Eurosport sportstaske fyldt med spændende ting
skyldes en forbrydelse ligesom identiteten for-
6. præmie: Eurosport rygsæk samt T-shirt og kasket
søges afsløret. Det bibelske aspekt af
7. præmie: Eurosport tæppe
Ramses II’s historie og kronprinsens død
8. præmie: 2 x spændende præmier fra The Voice TV
2. PRÆMIE
tages ligeledes op, da det ifølge Mosebøgerne kan være sket under den 10.
plage i forbindelse med udvandringen
fra Egypten.
>>>
SVAR & VIND
Vind en af de spændende præmier
Navn
”Interessen for historiske pro-
Send dine svar i en konvolut mrk. “Konkurrence” til
grammer er stor blandt de danske
AN-TV, Postboks 335, 9100 Aalborg,
seere. I kombination med inter-
så vi har det senest den 8. april 2005.
essen for retsmedicin, detektivar-
Så deltager du i konkurrencen om de mange præmier.
Adresse
AN-TV spørgsmålene finder du på AN-TV tekst-tv,
Postnr.
By
side 180 eller på hjemmesiden www.an-tv.dk
Skriv dine svar herunder:
*Abonnementsnr.
*Skal udfyldes. Fremgår af PBS-oversigt eller girokort.
1:
2:
Konkurrencen er kun for medlemmer af AN-TV.
Besvarelser skal sendes med post.
3:
Sidste nummers vindere
Alle vinderne fra sidste nummer af AN-TV’s konkurrence har fået besked og modtaget deres præmier.
www.an-tv.dk
22
Udgiver
AN-TV Aalborg Nørresundby
Antenneforening
Postboks 335, 9100 Aalborg
[email protected]
Ansvarshavende
Jørgen Larsen Møller, AN-TV
Artikelforfattere
Bent Øberg
Jasper Dyg
Mikkel Skovgaard
Fotografer
Aalborg Reklamefoto
Nils Krogh m.fl.
Produktion
Dafolo Marketing Aalborg
Tryk: Color Print A/S
Oplag: 60.000
Næste nummer
udkommer september 2005
Indlæg skal være AN-TV i
hænde senest 01.07.2005
Telia Stofa Kundeservice
Tlf: 88 30 30 30
23
Der tages forbehold for
trykfejl og anden force majeure
S E TH E VO
AB EL TV (FU LD
IC E TV PÅ TD C K
PAKKEN) + CANAL
D IG ITAL
TUNE
IND NU!
G
O
R
E
T
R
Æ
DANSKE V F DANSK MUSIK!
MASSER A
.DK
V
T
E
C
I
O
V
E
H
T
Å
INFO P

Similar documents

Årsmelding 2013 - Annual Report 2013

Årsmelding 2013 - Annual Report 2013 Vårt arbeid med klima og konsekvenser av klimaendringer i polare områder ble spesielt aktuelt som følge av at FNs klimapanels (IPCC) arbeidsgruppe 1 kom med sin rapport høsten 2013 – en oppsummerin...

More information

by Timepieces - Design Ure Smykker

by Timepieces - Design Ure Smykker Der er tit et hype om at være først med det ene eller det andet. I sportsverdenen for eksempel er det ofte det eneste, det handler om. Vi hører sjældent noget om to’eren. Mange produkter sælges ogs...

More information

Last ned katalog

Last ned katalog ORDINÆR KINOPREMIERE 17. OKTOBER WWW.SANDREWMETRONOME.NO

More information

Vejle - JSFoto

Vejle - JSFoto For byerne i Danmark, uanset om det er Smidstrup, Hedensted, Vejle, Fredericia, Kolding eller for den sags skyld København, er indpakningen ikke det vigtigste. Hvis man i stedet kunne sælge sig sel...

More information