Nationellt prov i svenska 2012 - NV10 och SPE10 läser Svenska B

Comments

Transcription

Nationellt prov i svenska 2012 - NV10 och SPE10 läser Svenska B
Nationellt prov i
kursen Svenska B,
SV1202
Provet kretsar ett tema. Förra året var
temat resor, att förflytta sig fysiskt eller
mentalt i tid och rum. Årets övergripande
tema är värderingar.
Provet består av två delar:
• en muntlig del och • en skriftlig del.
I mitten eller slutet av september får du ett
häfte med en blandning av bilder,
tidningsartiklar, dikter och utdrag ur
romaner och faktaböcker. Detta häfte ska
du utgå ifrån när du förbereder dig inför
provet.
Värderingar
kan synas på
så många
olika sätt. Vi
visar till
exempel vad
vi tycker är
viktigt och
bra både
genom vad vi
väljer att göra
och vad vi
väljer att inte
göra. Bilden ovan heter 1 of 2 Two delightful girls give
thumbs up - Runners at 1st Annual Rock 2 Rock 5 Mile
Fun Run (http://www.flickr.com/photos/mikebaird/
2913346926/), är tagen av Mikebaird (http://
www.flickr.com/photos/mikebaird/) och ligger på flickr
under licensen Creative Commons (by).
Det muntliga provet
Det muntliga provet innebär att du ska
presentera två bilder eller två texter eller
en text och en bild. Berätta också hur du
kopplar dem till temat "värderingar". Minst en bild eller en text måste vara
hämtad ur häftet. Den andra får du gärna
ha hittat själv. Det är en fördel om bilden
eller texten känns särskilt aktuell på något
vis och om du kan göra en lite mer
personlig och/eller självständig tolkning av
texterna eller bilderna. Försök att tränga
lite djupare än vad du automatiskt kommer
att tänka på när du läser texten eller ser
bilden. Gör gärna intressanta jämförelser.
Peka till exempel på likheter och skillnader
mellan innehållet eller formen på
materialen.
Den muntliga redovisningen ska ta 5
minuter. Det är en viktig del av provet att
man försöker hålla tiden ganska exakt. Det skriftliga provet
Det skriftliga provet görs samma dag i
hela landet och det är i år fredagen den 23
november. Du tar då med dig ditt text- och
bildhäfte. Vid provtillfället får du 8 skrivuppgifter att
välja mellan. Det kan vara att du ska
skriva en debattartikel eller en krönika
eller något liknande. Många av uppgifterna
innebär att man ska skriva vad man själv
eller ens kompisar tycker i en fråga. För
de högre betygen krävs det dessutom att
man ska jämföra med de synpunkter som
tagits upp i text- och bildhäftet.
Det skriftliga provet tar 300 minuter, det vill
säga 5 timmar. Men de som blir färdiga
efter någon eller några timmar får gå
tidigare.
Konkreta exempel
Vill du se exempel på tidigare års uppgifter
och olika elevers lösningar av dem så kan
du titta här: http://www.natprov.nordiska.uu.se/
provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/
exempelgykursb/ Lycka till!

Similar documents