Nyheter från Radiomuseet

Comments

Transcription

Nyheter från Radiomuseet
1
Nyheter från Radiomuseet
Nr 32, 1 september 2011
Alla bilder där inte annat anges: Lars Lindskog
Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vilkas e-postadresser vi har i
medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet.
Meddela någon av oss om du inte vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen eller om
du vill ha det ställt till någon annan e-postadress.
Lars Lindskog
Viktor Ohlsson
Redaktör
[email protected]
Webbmaster
[email protected]
Testbilden i SVT2 är borta
Bild: Wikipedia
Philips testbild PM 5644 i högupplöst version (1 024×576 pixlar
Efter lite efterforskning hittade jag denna tråkiga men fullt förståeliga
nyhet. Den 9:e juni i år upphörde SVT med att sända denna testbild
i SVT2.
Kort och gott så handlar det om att denna testbild är gjord för PAL
och att flera mätfunktioner i testbilden blir missvisande eller inte
fungerar alls vid digital TV.
Här nedan finns en länk till forumet "Min Hemmabio" där Per Björkman
på SVT svarar på forummedlemmarnas undringar och frågor.
2
http://www.minhembio.com/forum/index.php?s
=1cb8badb636e9e69da0584cb4591a280&showtopic=283000&st=60
Föregångaren till denna testbild, Philips PM5544, avsedd
för 4:3 format, utvecklades av dansken Finn Hendil hos Philips
redan 1966. Hendil gick bort i år. I länken nedan finner Du en
beskrivning av Hendil och testbildens historia.
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?
articleid=4723&zoneid=5
Christian Stödberg
[email protected]
Information från styrelsen
Hösten kommer och det blir kallare. Vi kan summera en bra sommar på museet.
Vi har haft många besökare som uppskattat det vi har att visa. De områden som
genomgått förändringar har utvecklats ytterligare och vi har ett riktigt bra museum.
Under sommaren har masten på taket och våra antenner kommit upp igen efter
vinterns storm och vi kan återigen köra amatörradio från museet.
Tyvärr kommer vi inte att kunna ge ut nummer 3 av Audionen som planerat. Siktet är
nu inställt på att komma ut med ett nummer i november. Detta nummer av Nyheter
från Radiomuseet innehåller inbjudan till kommande kvartalsmöte och kommer även,
i omarbetad form, att skickas ut till de medlemmar som vi inte har mailadress till.
På Lillhagen ändras lokalfördelningen. Vi blir av med ett rum, men får andra i utbyte,
i stort sett med bibehållen yta. Omflyttning av det vi har i förrådet ger dessutom ett
bra tillfälle att gallra.
Kvartalsmöte 17 september 2011
Höstens kvartalsmöte får en lite annorlunda inramning. I samband med firandet av
Göteborg Radio 100 år anordnar Radiohistoriska förening ett seminarium med
intressanta föredrag lördagen den 17 september. Se mer info på annan plats i detta
nummer.
Göteborg Radio – SAG – 100 år
Som tidigare meddelats firar vi i år att det är 100 år sedan Göteborg Radio sände sitt
första telegram. Radiohistoriska föreningen uppmärksammar detta med en ceremoni
och uppsättning av en minnestavla på Gnistängen den 18 september kl 12.00.
Missa inte denna historiska radiohändelse i Göteborg.
Möte med områdesansvariga 14 september
Den 14 september kommer vi att samla styrelsen och alla områdesansvariga till ett
planeringsmöte. Det är mycket på gång i museet och det är viktigt att vi jobbar med
rätt saker. Vi måste också börja planera vad vi ska fokusera på under kommande år.
Det finns behov av fler medlemmar som kan ställa som områdesansvarig.
Om du är intresserad av att hjälpa museet med detta kan du kontakta undertecknad.
3
Möte för museets värdar och guider 19 oktober
Den 19 oktober har vi ett möte för Radiomuseets värdar och guider. Det finns mycket
nytt på museet och det är viktigt att de som tar hand om våra besökare kan beskriva
vad som finns och visas i de olika avdelningarna.
Det finns behov av fler medlemmar som kan ställa som värd eller guide. Om du är
intresserad av att hjälpa museet med dessa tjänster kan du kontakta undertecknad.
Välkommen till en spännande höst på Radiomuseet!
Kent Ahlqvist
Ordförande
[email protected]
Inbjudan till kvartalsmöte 17
september
Höstens kvartalsmöte får en lite annorlunda inramning. I samband
med firandet av Göteborg Radio 100 år anordnar Radiohistoriska
föreningen ett seminarium med intressanta föredrag. Samtidigt
anordnas en traditionell gnistträff på Radiomuseet.
Seminariet äger rum lördagen den 17 september kl 13.00-16.30.
Seminariet ersätter det ordinarie kvartalsmötet. Såväl föreningens
medlemmar som deltagarna i Gnistträffen inbjuds att deltaga.
Ny plats:
Eftersom platserna i Hugo Hammars sal inte räcker till kommer vi att
vara i Ericssons fastighet på Lindholmspiren 11 som ligger invid
Älvsnabbens färjehållplats Lindholmspiren.
Se hur Du hittar dit på kartan nedan.
För att underlätta inpasseringen vill vi att medlemmar i föreningen
föranmäler sitt deltagande till [email protected] , eller telefon
031-7792101. Föranmälan är inget krav, men det underlättar vårt arbete.
Samling sker i receptionen på Ericsson ca kl 12:30.
Program:
13:00-13:45 Professor Karl-Gustav Strid:
Radiokommunikation till sjöss och Göteborg Radio.
14:00-14:45 Lars Brödje, TELEMAR:
Fartygskommunikation från 1970-talet till idag.
15:00 Örlogskapten Niclas Lyngstam, chef för Marinens Radio:
4
Marinens radiokommunikation idag och i framtiden.
Efter detta seminarium fortsätter Radiotelegrafistträffen med
middag på Radiomuseet.
Så här hittar Du till Ericsson:
Kent Ahlqvist
Lars Kålland
[email protected]
[email protected]
5
Radiomasten är rest
Efter ett omfattande renoveringsarbete kunde vi äntligen resa upp
Radiomuseets antennmast med alla antenner monterade. Det var
natten till fredag den 22 oktober 2010 som den hårda blåsten fällde
fackverksmasten på Radiomuseets tak och demolerade både den
stora 4-elementantennen och 2m Yagin. Se bilder i NfR nr 22.
Efter mycket reparationsarbete var det så dags att åter resa masten
onsdagen den 10 augusti. Vädret var inte det bästa. Risken för
regnskurar var överhängande men allt gick bra och mastresarna
Conny Andersson, Bertil Bengtsson, Bengt Lundgren, Per Hjorth
under Bengt Lindbergs ledning kunde känna sig helt nöjda med ett
väl genomfört arbete.
.
Bild: Bertil Bengtsson
Längst ned sitter en fyra elements beam för 10, 15 och 20 meters banden
(28, 21 och 14 MHz). Närmast ovanför den sitter på samma axel en 13 elements
yagiantenn för 435 MHz och högst upp sitter ännu en yagiantenn på 8 element
för tvåmetersbandet 145 MHz. Dessa tre antenner kan roteras 360 grader via en
ratt nere i radiohytten SK6RM.
6
Bild: Bertil Bengtsson
Två trådantenner är fästa vid masten längre ned. Dels en liggande loopantenn
för alla amatörradiobanden. Dels också en dubbeldipolantenn för 80, 40, 20, 15
och 10-metersbanden (3,5 / 7 / 15 / 20 och 30 MHz).
Båda dessa trådantenner har sina matningspunkter vid antennmasten.
Här är några bilder från arbetet
Bild: Bengt Lindberg
Bertil Bengtsson t.v. och Bengt Lindberg justerar stag mm.
Bild: Bertil Bengtsson
7
Bilder: Bertil Bengtsson
Bengt Lundgren och Bengt Lindberg drar upp masten. Conny Johansson fick
ta en lång stege till hjälp för att nå upp.
Bild: Bengt Lindberg
Conny Johansson gör sista justeringen före lyftet
8
Bild: Bengt Lindberg
Masten är uppe!
Själva lyftmomentet kan ses här i Bertil Bengtssons video:
http://www.youtube.com/watch?v=4pkGnGvESJI
Lars Lindskog
[email protected]
9
Ett besök hos Bengt Lindberg
Bengt Lindberg och hans antennanläggning i Morlanda på Orust.
Vår medlem Bengt Lindberg har engagerat sig hårt i arbetet med
reparationen av Radiomuseets nedblåsta antennmast. Bengt har som
radioamatör stor erfarenhet av antenner för att kunna täcka olika
frekvensområden inom kortvågsbanden.
Jag gjorde ett besök i Bengts röda sommarstuga på Orust där han har
sin privata sändareutrustning. Man möts av en imponerande antennanläggning på husets gavel. Antennerna är monterade på en 13 meter
hög mast. Nederst sitter en 3-elements beamantenn för 10, 15 och 20
meters banden (28, 21 och 14 MHz). Ovanför denna har Bengt två
yagiantenner för 2-metersbandet (området 150 MHz). Samtliga dessa
10
antenner kan vridas runt med en antennrotor på masten. Inne i
radiorummet har Bengt en karta över vilka gradtal han skall ställa in
antennerna på för att nå olika delar av jorden.
Bengt har även en dipolantenn, för 80- och 40-metersbanden
(3,5 och 7 MHz) för kommunikation med mera närliggande radioamatörer
i Europa.
Bengt Lindberg anropar via sin sändar- och mottagaranläggning
Trancievern från 60-talet är en rörbestyckad kombinerad sändare och
mottagare av typ Drake TR-4 med 100 Watts uteffekt. Efter denna finns
ett likaledes rörbestyckat slutsteg på cirka 1000 Watt. Under mitt besök
hann Bengt utbyta en hälsning med en radioamatör i Serbien och lyssna
in radioamatörer från bl.a. Indien. Det ingår ytterligare tre Drakestationer
samt en Heathkit tranceiver från 60-talet i Bengts samlingar.
Lars Lindskog
[email protected]
11
Städningen av trapphuset har inletts
De områdesansvariga har nu påbörjat den städning av trapphuset som
ju ska vara genomförd den 30 september. Detta innebär att man tar
hand om det som är viktigt att museet behåller. Det som bedöms kunna
betinga en intäkt till museet ska vi försöka sälja på något sätt genom
att prissätta och annonsera om det på museets hemsida för
försäljning. Viktor Olsson och Lars Lindskog kan hjälpa till med detta.
Under oktober ska vi låta radioamatörerna i Göteborg med omnejd
Plocka det de vill ha. Osålda, prissatta grejor kan då säljas till
amatörerna.
Under november får ETA på Chalmers komma och hämta det de
vill ha till sin ETA-auktion.
Det som därefter återstår i trapphuset kommer att köras till
återvinningsstation.
Samordnare
Bengt Lindberg
[email protected]
Några tankar kring skrotning av utrustningar
På Radiomuseet tvingas vi emellanåt skrota utrustningar. Det gör vi
när vi varken kan ställa ut, förvara eller sälja dessa. Det som är viktigt är
att vi före skrotningen funderar över vilket värde information om
apparaterna kan ha för de som kommer efter oss till museet.
Är vi tveksamma om detta bör vi registrera, fotografera och
dokumentera utrustningarna innan de försvinner för alltid. Då har vi gjort
vad vi har kunnat både gentemot dem som en gång ägde apparaterna
och mot dem, som skall förvalta vårt radiomuseum efter oss.
Lars Lindskog
[email protected]
12
Till alla våra medlemmar!
Skriv, ring eller meila Dina tankar och idéer inför Radiomuseets framtid.
Kanske är det något som Du själv skulle vilja vara med och arbeta med.
Välkommen även med bilder, kommentarer och inlägg till
Nyheter från Radiomuseet! Vi ser fram emot att få dessa!
Nyheter från Radiomuseet
Lars Lindskog
[email protected]
Facebook
Besök Radiomuseets sida på Facebook. Vill Du nå ut med något
meddelande eller någon fråga om radio som Du vill skall läsas av
nya och oftast yngre personer så är Radiomuseets adress på
Facebook väl värd att pröva!
Adressen är:
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/
Radiomuseet/136495834874?ref=ts
Nu har vi den vackra september månad här!
Många hälsningar från
Radiohistoriska Föreningen i Västsverige