Busstider och priser

Comments

Transcription

Busstider och priser
Fr o m 2014-07-01
Busstider och priser
Österlenbuss AB (tel 0411-16090) kör bussar och taxi till och från Bollerup.
BUSSTIDER
VECKOSLUTSBUSSAR, behöver ej bokas
Hållplatser
Malmö (Norra vallgatan)
Svedala (E65)
Skurup (Preem-macken)
Ystad (Busstationen)
Bollerup (Matsalen)
Måndagar
Avgår
08.25
Avgår
08.45
Avgår
09.00
Avgår
09.15
Ankomst 09.45
Fredagar
Ankomst
Ankomst
Ankomst
Ankomst
Avgår
Malmö
Svedala
Skurup
Ystad
Bollerup
16.30
16.00
15.45
15.30
15.00
Tomelilla (Lidl´s parkering)
Bollerup (Matsalen)
Avgår
09.30
Ankomst 09.40
Ankomst
Avgår
Tomelilla
Bollerup
15.10
15.00
FREDAGSTAXI TOMELILLA – BOLLERUP
För de som skall tillbaka till Bollerup på fredagar avgår taxi från Tomelilla, Lidl´s parkering
kl 16.45. Beställs senast fredag kl 12.30 på Fritidskontoret.
SÖNDAGSTAXI TOMELILLA – BOLLERUP (endast mot beställning)
För de som kommer till Tomelilla på söndagkväll kan man beställa taxi enligt följande tider.
Beställs senast fredag kl 12.30 innan aktuell söndag, på Fritidskontoret.
Avgår
Tomelilla (Lidl´s parkering)
Ankomst Bollerup
19.30
19.40
21.30
21.40
TOMELILLATUR Tisdagar: Tomelillatur anordnas tisdagar.
Beställs på Fritidskontoret senast kl 12.30
Bussen avgår från Bollerup utanför SE kl 17.00, avgår från Tomelilla (Lidl`s parkering) kl 18.30.
BUSSBILJETTER O TERMINSKORT
Terminskort/bussbiljetter för helgresor, köps senast fredag kl 12.30, debiteras på
elevfakturan.
Köper man terminskort ingår Veckoslutsbussar, Fredagstaxi, Söndagstaxi och Tomelillatur
tisdagar.
Köpta bussbiljetter återbetalas ej, biljetterna gäller under hela din gymnasietid på Bollerup.
Om man förlorar sitt terminskort kostar det 150 kr för att få ett nytt.
OBS! Man MÅSTE ha Terminskort eller Bussbiljett för att åka med buss eller taxi!
Åker du utan biljett får du betala dubbelt pris för turen!
OBS !!! Tänk på att det blir BILLIGARE att köpa TERMINSKORT än 10 pack och
enskilda biljetter. En biljett gäller enkel resa.
PRISLISTA
Malmö
Svedala
Skurup
Ystad
Tomelilla
Terminskort
HT
Terminskort
VT
2350 kr
2200 kr
1950 kr
1500 kr
1000 kr
2700 kr
2500 kr
2200 kr
1675 kr
1150 kr
Köp om 10
st
biljetter
1100 kr
1000 kr
800 kr
700 kr
400 kr
Köp enstaka
biljetter/st
160 kr
150 kr
135 kr
110 kr
70 kr
Alla inköp av bussbiljetter/terminskort samt beställningar görs på Fritidskontoret.
Med reservation för ändringar

Similar documents