Remiss - Migränskolan

Comments

Transcription

Remiss - Migränskolan
Remiss
Personnummer
Namn
Adress
Remittent
Telefonnummer
Mediciner
Diagnos(er)
Huvudvärksanamnes
Målsättning
med
Migränskolan
Särskilda
önskemål, kost,
allergier, etc.
Namnförtydligande
Underskrift
remittent
Finansiering
Underskrift
finansiering
Namnförtydligande
Föreningen Hjelmslunds huvudvärksklinik och Migränskola
Styrelsen säte
Penarpsgården
26081 Förslöv
Org.nr 802442-4965
När finansiering är klar skickas remissen till
Dr Ulf Frejvall
Neurologen Privatmottagning
Bergfinksvägen 3
260 83 Vejbystrand
Finansiering
Innan remissen skickas till Migränskolan måste finansieringen vara klar, annars kan inte remissen bedömas.
Finansiering kan ske på flera olika sätt.
* Landstinget kan finansiera rehabiliteringen, remissen ska då skickas via landstingetsuttagningsläkare för extern rehabilitering.
* Arbetsgivaren kan, i sitt lagstadgade rehabiliteringsansvar, finansiera rehabiliteringen, kostnaden är då avdragsgill för arbetsgivaren.
Om arbetsgivaren är kommun eller landsting har dessa försäkring hos AFA, som täcker halva kostnaden för arbetsgivaren.
* Landsting och arbetsgivare kan dela på finansieringen, ett vanligt förfarande.
Kostnad
Migränskolan pågår i två perioder under totalt 17 dygn och kostnaden är 70.000:-.
Fakturering sker efter varje period.
Remittering
Vem som helst kan skriva remiss till Migränskolan. Önskvärt är att denna remiss används och gärna att journalkopior medföljer.
När finansieringen är klar och signerad, skickas remissen till Migränskolans medicinskt ansvarige läkare, under adressen
Dr Ulf Frejvall,
Neurologen Privatmottagning
Bergfinksvägen 3
260 83 Vejbystrand
Tel.: 046 12 14 19
Fax: 0431 144 88
Mail: [email protected]
Web: www.migranskolan.org
Föreningen Hjelmslunds huvudvärksklinik och Migränskola
Styrelsen säte
Penarpsgården
260 90 Förslöv
Org.nr 802442-4965