bismilah al rahman al rahim all lov pris och tacksamhet tillkommer

Comments

Transcription

bismilah al rahman al rahim all lov pris och tacksamhet tillkommer
Fredags Khotba den 24 Januari 2014,
SYSKONSKAP
BRÖDER & SYSTRAR FÖR ALLAHS SKULL.
BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM
ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT
VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH
VÄGLEDNING PÅ
DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I
VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED
PARADISET.
JAG BEVITTNAR OM ATT DET INTE FINNS NÅGON ELLER NÅGOT
VÄRD DYRKAN FÖRUTOM ALLAH SWT OCH ATT
PROFETEN MOHAMAD ÄR HANS SISTA SÄNDEBUD.
OCH ATT PROFETEN MOHAMAD SAW HAR LÄMNAT ÖVER
BUDSKAPET I SITT KLARA VITA SKEN.
Syskonskap i Islam,
Det är nånting som är väldigt viktigt.
vi måste alltid påminna varandra om detta för tyvärr är vår umah, vår nation splittrad idag,
vi har slutat att lyssna på vad Allah swt säger i koranen och hur profeten saw har lärt oss.
vi har delat upp oss i olika grupper och sekter medans profeten Mohamad saw under hans tid
samlade alla muslimer under en och samma grupp.
det var människor med olika nationaliteter och olika språk och hudfärg,
men ändå så samlade profeten saw dessa människor i en och samma nation.
och det var Mohamads nation där man endast dyrkade Allah och lyssnade till profeten saw.
Det fanns stora män under den tiden som var Hamza al quraishi ifrån saudi Arabien Salman al
faresi ifrån Persien och Bilal al habashi ifrån Etiopen och Sohayb al Romi.
alla dom här männen samlades under profetens tid och gick ut och kallade folk till Islam med
en enda vers ifrån koranen, kapitel 49 al hudjurat vers nr 10, Dom troende är bröder
och det här gäller inte bara männen det gäller systrarna också men arabiska språket är ett
maskulint språk så vi kan säga dom troende är syskon.,
och profeten saw som samlade två grupper som krigade under tiden i Medina. Kriget var så
hårt att det drabbade inte bara människorna utan också naturen runt om kring, och profeten
saw samlade dom till krig.
Och i en hadith från Anas ibnu Malik.
När profeten saw och hans folk lämnade Mecka och begav sig till Medina så blev muslimerna
ifrån dom två olika städerna så starka syskon i tron. för Allah swt skull.
så starka att den rike ut av dom sa - dela min förmögenhet, mina rikedomar och tillgångar i
två delar, den ena delen till mig och den andra till min bror för Allahs skull.
sobhan Allah, vart är vi från den här kärleken idag?
Den rätta vänskapen, den rätta brorn och systern ska endast vara uppbyggd på en sak,
och det ska vara för Allahs skull.
För Allah den högste säger i koranen i kapitel nr 3
[3:102] Troende! Frukta Gud så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja,
innan döden överraskar er!
[3:103] Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds
välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät försoning tränga in i era hjärtan och
med Hans välsignelse blev ni bröder.
Allaho Akbar
Och vi syskon har flera rättigheter av varandra, en utav dom är att vi älskar varandra
endast för Allah skull och inte för saker som gynnar oss så som personens pengar,
jobb eller tex status och utseende.
och om en person som har sidor som Allah swt inte tycker om tex han eller hon
dricker alkohol eller spelar om pengar så ska vi inte heller tycka om dom sidorna och
vi ska försöka få personen att sluta upp med det.
I en hadith ifrån Abu Dawod och rättad av Al albani,
profeten saw sa, Den som älskar för Allahs skull och hatar för Allahs skull och ger för
Allahs skull och förbjuder för Allahs skull.
den personen har fått full iman, full tro, 100%
Och i nästa Hadith i Muslim & Bukhari , ifrån Anas ibnu Malik
profeten saw sa, om 3 egenskaper finns i en person så finner han trons sötman,
nr 1 - kärleken till Allah den högste och profeten saw är större än allt annat.
nr 2 - Kärleken till en människa endast för Allahs skull.
nr 3 - att hata och känna rädsla att hama i kufr alltså i förnekelse för sig själv och för
sin bror, lika mycket som man fruktar helvetet.
Och vi alla vet att profeten saw har lärt oss att det kommer finnas 7 olika typer på
domedagen som Allah swt kommer skydda under hans skugga, den dagen då det
inte finns någon skugga utom Hans skugga.
nr 1 - en rättvis ledare
nr 2 - en person som har spenderat sin ungdom med att dyrka Allah swt
nr 3 - en person som han eller hennes hjärta är bunden till moskén
nr 4 - två personer som endast älskade varandra för Allahs skull
nr 5 - en man som blir tillfredsställd eller lockad av en vacker kvinna men säger Nej jag
fruktar Allah, (som profeten Josef a.s )
nr 6 - en person som har gjort något gott eller gett sadaka men döljt det för andra, han har
döljt det så mycket att det han har gett med hans högra hand vet inte hans vänstra hand om.
nr 7 - en person som i sin ensamhet påminer sig själv om Allah och av fruktan gråter han.
och det här finns i Bukhari och Muslim.
vi ber att Allah swt låter oss vara bland dom som får skydd under hans skugga på domedagen.
och profeten saw lovade, vid Allah som har min själ i sin hand, ni kommer inte att träda in i
paradiset för än ni är troende och ni är inte riktiga troende för än ni älskar varandra
och sen sa han saw - jag ska leda er till en handling som ökar kärleken mellan er,
det var att sprida hälsning mellan er, att tex när en bror ser en annan bror nånstans fast ni inte
känner varandra så säg al salami aleykom och samma sak till systrarna.
Ifrån Muslim och Abo Dawod.
Och i en annan Hadith ifrån Abo Dawod där profeten saw sagt, att när en person tycker om en
annan så ska han eller hon säga det till den personen.
och det är viktigt att inte känna hat eller avundsjuka eller ilska mot sina syskon.
eftersom profeten saw sagt - hata inte varandra och var inte högmodiga mot varandra och var
som syskon och var tjänare till Allah swt.
Och det finns vägar till bra syskonskap,
den första och kanske lättaste är att praktisera Islam, Allahs religion. för Allah swt vill att vi
ska vara jämlika och älska varandra för Allahs skull.
Och att alltid försöka behandla folk med visdom/hikma och goda ord,
för Allah swt säger i koranen i kapitel nr 16 vers 25,
Kalla människorna med kloka och goda ord att följa din Herres väg.
Vi ber Allah swt att låta oss älska varandra för enbart Hans skull
vi ber att Allah den högste att ödmjuka våra hjärtan
och skydda oss ifrån hjärtan av sten.
och vi ber Allah att underlätta för oss att praktisera den här vackra religion.
ya Allah vi ber dig att underlätta för alla våra syskon och dom sanna troende runt om i
världen.
wa salallah ala sayedna Mohamad ashraf al anbya wa morsalin
Skrivet av Islamiska Kultur Centret i Sundsvall