Läkemedelsförpackningen

Comments

Transcription

Läkemedelsförpackningen
Apotek, Information, Marknad
Temakonferens
Läkemedelsförpackningen
– ett skal med innehåll
24 september 2014, Stockholm
Läkemedelsförpackningens roll som skydd och informationsbärare
är välkänd. Årets temakonferens fokuserar på egenskaper hos
förpackningen som tillkommit under senare år.
Snart kommer detaljerna kopplade till EU-direktivet (FMD). Vad är det senaste inom förfalskningssäkra läkemedel och kraven på märkning av förpackningen och hur påverkar det din
verksamhet? Hur genomförs serialisering i praktiken?
Noggrannare dosering och bättre compliance med förpackningen som doshjälpmedel.
Intelligenta förpackningar har väckt uppmärksamhet under flera års tid med möjlighet till
loggning av data eller påminnelse till användare, men vad ligger närmast verkligheten för
läkemedelsförpackningar idag? Går alla dessa önskningar att förena i en förpackning?
Hur ser regelverket ut idag och kan man vänta sig ökad konvergens inom EU framöver?
Välkommen till en höginformativ dag som tittar på hur förpackningens funktion förlängs bortom
att omsluta läkemedlet.
Målgrupp
Vi vänder oss till dig inom läkemedels- eller förpackningsindustri som arbetar med
läkemedelsförpackningar eller dig som annars är intresserad av läkemedelsförpackningar.
Program
Uppdaterat program på: www.lakemedelsakademin.se/lmpack
Företagsutställning
I anslutning till konferensen arrangeras en företagsutställning i samarbete med tidningen Packmarknaden.
Utbildningar som gör skillnad
B
Program
✚✚ FMD – EMVS, (Falsified Medicines Directive – European Medicines Verification System)
Anci Kvarnström
✚✚ Manipuleringssäkra förpackningar
✚✚ Förpackning som stödjer avancerad dosering
Jack Spira, VD Sensidos
✚✚ How to implement serialization in practice
Kevin Marsh, Production Engineering Manager, Recipharm Ltd, UK
✚✚ Intelligenta förpackningar?
Jesper Hassel, Mevia
✚✚ Förfalskningssäkra läkemedelsförpackningar – en möjlighet för svenskt näringsliv!
Erik Blohm, Innventia och Sandra Pousette, Innventia
✚✚ Regulatoriska krav begränsar förpackningsutformning
Stefan Magnusson, No Picnic och representant från Läkemedelsverket
✚✚ Paneldebatt: Går alla krav-funktioner hos en förpackning att kombinera i en förpackning?
Moderator + talare
Programkommitté
Torkel Gren, Recipharm, Erik Blohm, Innventia och Anders Pesula, Läkemedelsakademin.
Tid och plats
Temadagen äger rum på Fazer konferens (Fleminggatan 18) i Stockholm den 24 september.
Temadagen startar cirka 9.20 och avslutas cirka 16.30. Deltagarregistrering från 8.30.
Deltagaravgift
Deltagaravgiften är 3.600:- vid anmälan före den 24 augusti respektive 4.200 :- vid anmälan
från och med detta datum. Deltagaravgiften inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Alla priser är exkl. moms.
Anmälan, bekräftelse, avbokning
Antagning sker i den turordning anmälan inkommer. Avbokning kan ske utan avgift fram till
30 dagar före temadagens genomförande. Därefter debiteras enligt våra avbokningsregler, som
finns på vår hemsida och bifogas i bekräftelsen. Avbokning skall ske skriftligt.
Reservation för ändringar.
Upplysningar
Kontakta projektadministratör Agnetha Ekestam Lindström, agnetha.
[email protected], tel 08-723 50 82 eller utbildningsledare
Anders Pesula, [email protected], tel 08-723 50 45.
Anmäl dig via www.lakemedelsakademin.se
Lägre avgift vid anmälan före den 24 augusti.
Läkemedelsakademin är en del av den ideella föreningen Apotekarsocieteten som
verkar för ökad kunskap om läkemedel. Bli medlem på www.apotekarsocieteten.se
Sverige
Porto betalt
Port payé

Similar documents