Delägarinformation, juni 2014

Comments

Transcription

Delägarinformation, juni 2014
Information delägare
juni 2014
Ort och datum
Författat av
Örebro den 12 juni 2014
Sebastian Cabander
sid: 1
Delägarinformation, juni 2014
Ulf Andersson
Natten mellan den 6-7 juni avled en av våra
delägare, Ulf Andersson. Ulf var verksam inom
B&A och var medlem i Närkefrakt under
många år.
Ny policy bilfinans
Styrelsen har antagit två nya policyer som
gäller för bilfinans, samt så kallade påhäng till
bilar. Ni finner båda dessa bilagda detta
utskick som separata dokument.
Större förändringar är bla:
 Låneperioden är max 84 månader,
oavsett nytt eller begagnat fordon
 Dock får fordonet ej vara äldre än 10
år vid låneperiodens slut. För påhäng
(t.ex släp) gäller 14 år.
 Lånebeloppen är justerade till 75% om
det är en Euroklass3 eller äldre, 85 %
om det är en Euro 4 och 95 % om det
är en Euro 5, eller bättre
Ramavtalet – Örebro Kommun
Som meddelats har vi förnyat ramavtalet med
Örebro Kommun. I upphandlingen är det ett
antal chaufförer och fordon som är dedikerade
att kunna köra där. Den listan med bilar och
chaufförer kan vi justera. För er som är
verksamma inom B&A, inte fått frågan i
samband med upphandlingen, och är
intresserade av att köra åt Örebro Kommun,
ber vi er kontakta Sebastian för underlag som
ni skall fylla i. Är ni inte godkända, kan ni inte
köra åt Örebro Kommun. Godkännande gäller
såväl bilen som chauffören.
Ägarviljan
Bilagt detta utskick finner ni den ägarvilja som
ni arbetat fram samt styrelsen antagit som ett
styrdokument efter det arbete som
genomfördes under våren 2014. Den kommer
även att presenteras för er, inklusive en status
på de hur arbetet går framåt vid
delårsstämman i November i år.
Närkefrakt ek för
Besöksadress
Box 1142
701 11 Örebro
Transportgatan 4
Pilängen, Örebro
Telefon:
Telefax:
Påminnelse Semesterplanering 2014
Mycket viktigt att ni snarast meddelar oss när
ni planerar ha semester för er och era
chaufförer/bilar. Så att vi har en chans att i
transportledningen lägga upp planeringen för
sommaren. Tala med er transportledare.
Ni som har fasta kunduppdrag måste själva ta
ansvar för att lösa uppdraget även under
semesterperioden med tex inhyrda chaufförer.
Organisationsinformation
Vi vill tydliggöra organisationen angående vår
terminal. Den ligger som tidigare ytterst under
Jari Enlund, AO-chef Fjärr & Dist. Men vi har
sedan ett par månader tillbaka anställt en
terminalchef, Jonny Jonsson som ni kommer
att möta i det dagliga arbetet på terminalen.
Jonny rapporterar till Jari.
Avräkning Juli
Då det är semestertider är det viktigt att
underlag avseende Juni avräkning inlämnas
senast den 3 Juli. Behöver ni förskott vänligen
hör av er till ekonomi senast den 11 Juli då
bemanningen på Fakt / Ekonomi kommer att
vara reducerad 14 Juli-1 Aug.
Beslutade Delägarärenden
Kumla Cementvaror köper delägarskap av
MOTAB.
Transportörsinformation
Viktigt att det separata brevet med
transportörs/chaufförsinformation delges
berörda, tex era chaufförer.
Vi ska bli Sveriges ledande lastbilscentral
Med vänlig hälsning
Sebastian Cabander
019 - 20 63 00
019 - 20 63 49
VAT-nr: SE7696012207-01
Org.nr: 769601-220, godkänd för F-skatt
Styrelsens säte: Örebro

Similar documents