Inbjudan och program hittar du här

Comments

Transcription

Inbjudan och program hittar du här
Snabb integration nu
viktigare än någonsin
Inbjudan till seminarium i Växjö
den 22 april 2015
Seminarium och debatt om en effektiv integrationspolitik
Den rekordhöga invandringen till Sverige sätter press på bostäder och arbetsmarknad.
Sverige har en ambitiös integrationspolitik men har ändå ett större sysselsättningsgap mellan
inrikes och utrikes födda än nästan alla andra länder.
Flertalet rapporter visar att utlandsföddas arbetsmarknadsetablering är komplex.
Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda i arbetsför ålder har förvisso ökat sedan finanskrisen,
men det kvarstår ändå ett sysselsättningsgap till inrikes födda på knappt 20 procentenheter.
En ny rapport från Almega visar hur en kostnadseffektiv integrationspolitik kan utformas så att vi
på allvar kan skapa ett socialt hållbart Sverige.
-
Är partiernas lösningar otillräckliga och ineffektiva? Har partierna fel lösningar?
-
Är Sverige redo att ta ansvar och att genomföra de reformer som krävs?
-
Hur kommer vi framåt?
Kom och lyssna på utredare och sakkunniga inom området och hör ledande lokala politiker
debattera frågan.
Arrangör: Arbete och Välfärd, Växjö Kommun
Moderator: Katarzyna Musial, samhällsutvecklingsenheten i Länsstyrelsen
Plats: Araby Park Arena, Höstvägen 5A, telefon. 0470 - 414 11
Vi behöver din anmälan senast den 1 april. Arrangemanget är kostnadsfritt.
Antal platser är begränsade - först till kvarn gäller!
Anmälan görs via epost till [email protected]
eller på telefon 0470 - 79 63 33
Varmt välkomna!
Snabb integration nu
viktigare än någonsin
Program
08:30 - 08:40
Inledning
Per Sandberg, Förvaltningschef Arbete & välfärd, Växjö kommun
08:40 - 09:00
Etableringshinder på bostadsmarknaden
Peter Karpestam, Nationalekonom och analytiker på Boverket
09:05 - 09:30
Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande, både på kort och lång sikt
Per-Arne Andersson, Avdelningschef för lärande och arbetsmarknad, SKL
09:30 - 09:55
Kafé
09:55 - 10:30
Rapportpresentation – ny integrationsrapport
Li Jansson, Näringspolitisk expert/Arbetsmarknadsekonom
Almega Utbildningsföretagen
10:30 – 11:00
Akademiker och invandrad
Vilka är de invandrade akademikerna och hur går det för dem på den svenska
arbetsmarknaden? Vem kan göra vad, när och varför?
Josefin Edström, utredare integration och migration, SACO
11:05 – 11:30
Regeringens politik för bättre etablering av nyanlända på arbetsmarknaden
och i samhället
Milischia Rezai, Politiskt sakkunnig hos Arbetsmarkandsminister
Ylva Johansson
11:35 – 12:20 Det politiska perspektivet – reflektioner på det som sades under dagen och
diskussion om viktiga vägval och konkreta vägar framåt.
Medverkande: Oliver Rosengren (M), Lars Edqvist (MP), Milischa Rezai (S),
Roger Hadad(FP), Li Jansson (Almega), Josefin Edström (SACO) och
Per-Arne Andersson (SKL)
12:20
Avslutning
Oliver Rosengren, ordfördande Nämnden för Arbete & välfärd

Similar documents