LT:s prislista - Länstidningen Södertälje

Comments

Transcription

LT:s prislista - Länstidningen Södertälje
Debiteringsupplysningar
• Betalningsvillkor: 20 dagar från fakturadatum.
• Faktureringsavgift: 40 kr exkl moms.
• Vid för sen betalning tillkommer lagstadgad
påminnelseavgift och dröjsmålsränta.
•Moms tillkommer på alla priser.
Allmäna upplysningar
Annonsgranskning
LT förbehåller sig rätten att tacka nej till annonsinförande. Annonser som liknar
redaktionellt innehåll förses med annonsmärkning.
Reklamationer
•Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 3 arbetsdagar.
•Manus/material som lämnas efter material stopp kan ej reklameras.
•Anmärkningar mot fakturor ska göras inom 8 dagar från fakturadatum.
•Ersättning för fel i annons är begränsad till högst annonskostnaden.
•Vi ansvarar inte för skada på grund av
uteblivet eller felaktigt annonsinförande.
Bokning av annonsplats
Bokning av annonsplats ska göras senast kl.
17 tre arbetsdagar före önskad införingsdag .
Avbokning/Sen ombokning
Avbokning/ombokning av annons ska ske
innan sista bokningstid.
Boknings- & lämningstider i
samband med helg
Avvikande boknings- & lämningstider
förekommer inför helgdagar. Ring eller titta
efter information i tidningen.
Annonsmaterial tryckfärdigt
Helt tryckfärdigt digitalt annonsmaterial ska
vara LT tillhanda senast kl 8 en arbetsdag före
införingsdagen.
Materiallämning sker via webben (OBS! Ej
bokning). Här laddar du upp materialet
(PDF eller ZIP) på ett enkelt sätt. Adress:
http://annonsmaterial.promedia.se/
Döp materialet så här:
inf.datum_annonsör_storlek
Annonsmaterial ej tryckfärdigt
Manus (idé, bilder, logga etc) till annons som
ska produceras av LT lämnas senast kl 12 två
arbetsdagar före införingsdagen. Skicka ditt
manus till [email protected] (eller direkt
till din LT-säljare). Kom ihåg att alltid uppge/
skriva: införingsdatum, annonsör och storlek.
OBS! Manus till annonser med krävande
layout/korrektur kan vi behöva ha tidigare.
Prata med din säljare!
Har du frågor om material eller
materialinlämning? Ring 021-19 93 40.
Vi reserverar oss för att förändringar kan komma
att påverka priserna eller andra villkor i prislistan
under året.
För annonsbokning och mer information – Välkommen att kontakta oss!
Mediesäljare
Barbro Hermansson
08-550 921 25
[email protected]
Mediesäljare
Lena Öbrant
08-550 921 83
[email protected]
Mediesäljare
EvaLotta Träff
08-550 921 29
[email protected]
Mediesäljare
Melki Bagir
08-550 921 79
[email protected]
Mediesäljare
Gunilla Sederström
08-550 921 76
[email protected]
Mediesäljare
Pernilla Palmblad
08-550 921 18
[email protected]
Mediesäljare
Gunillha Stockhaus
08-550 921 75
[email protected]
Traffic/säljsupport
Ingela Lindh
08-550 921 73
[email protected]
Mediesäljare – KAM
Jonathan Piringer
08-550 921 26
[email protected]
Försäljningschef
Gustav Hjalmarson
08-550 921 21
[email protected]
För företag:
annonsinformation 2015
Välkommen till LT!
LT, LT.se och mobil.lt.se är de ledande mediekanalerna i
Södertälje och Nykvarn. LT är den prenumererade lokala
morgontidningen med 43 000 läsare/dag*. LT:s digitala kanaler
(nyhetssajt och mobilsajt) har tillsammans c a 245 000 besök
per vecka**
Vi står för trovärdighet, engagemang och hög genomslagskraft.
Vänd dig med förtroende till oss, vi erbjuder många olika
möjligheter och marknadsföringslösningar för dina behov!
*Källa: Orvesto Konsument 2013:Helår, Internet september-november
**KIA index och Google Analytics hösten 2014
Annonsering i LT
Placering (ej begärd) på text- och eftertextsida
Se modulkarta i denna folder
Specialplaceringar på text- och eftertextsida
Specialplacering Storlek Pris
Sidan 1 del 1 Modul 31 3 600 kr/införande, 14 040 kr/vecka
Modul 61 6 682 kr/införande, 26 060 kr/vecka
Vinjett (på sista sidan
i del 1 eller del 2) Modul 31 Modul 61 5 000 kr/vecka (oförändrat material repeteras)
10 000 kr/vecka (oförändrat material repeteras)
TV-tablå Modul 11 990 kr/införande, 4 587 kr/vecka
Lunchguiden
7 400 kr (tio införanden)
Marknadsguiden Från 1 895 kr/månad
Temabilagor och temasidor
Samma pris som ej begärd text- och eftertextsida (se modulkarta i denna folder).
För tema- och bilageinnehåll se LT:s utgivningsplan
Annonsering i digitala kanaler
Övriga produkter och tjänster
LT finns även på nätet och i mobilen via
LT.se och mobil.LT.se. Vi har även appar
för både iPhone och Android. Allt uppdateras flera gånger per dag med nyheter,
bilder och reportage. Annonsering i LT:s
digitala kanaler är ett smart sätt att nå
ut med ditt budskap under hela dygnet.
Många av tidningens läsare går in på
sajterna under dagen för att hålla sig
uppdaterade. Du når givetvis även många
nya läsare via de digitala kanalerna.
Kommersiella bilagor och ibladningar
Vi hjälper dig att ta fram och producera
kommersiella bilagor samt erbjuder
ibladning av din färdiga trycksak eller
trycker den online. Kontakta oss för offert.
Avtal och rabatter
Innehållsmarknadsföring
Vi hjälper dig med advertorials och annan
textreklam. Kontakta oss för offert.
Volym- och avtalsrabatt
LT erbjuder kampanj- och årsavtal
baserade på annonsvolym.
Övrigt
Digitala löpsedlar, post it-lapp på tidningens förstasida, distributionstjänster mm.
Kontakta oss för offert.
Kontakta annonsavdelningen för
mer information.
För annonsering i LT:s digitala kanaler
se separat prislista eller kontakta en av
våra mediesäljare.
Länstidningen, 151 82 Södertälje
Besöksadress: Storgatan 3-5, 5 tr
Tel 08-550 921 00
[email protected], LT.se
Att annonsera hos oss är smart och effektivt – du får hög
kontaktkvalitet till låg kontaktkostnad!
Annonsproduktion
Tillsammans med dig utformar vi
annonser som når sitt syfte.
Repetitionsrabatt
Vid repetition av oförändrad annons i LT
inom sju dagar lämnas 50 % rabatt på
ordinarie pris.
ANNONSPRISER OCH MODULFORMAT
för annonsering på text- och eftertextsidor i LT
Tillägg för begärd placering på textsida och sista sidan är +10 % (om placeringen kan tillgodoses).
Platsannonser visas även på Lokus Jobb och i LT:s digitala kanaler (webb, mobilt, Facebook och Twitter). Pris enl modulkartan nedan +25 % och 1.900:-.
För priser och villkor för specialplaceringar, se första sidan i denna folder.
Helsida
68
248 x 372 mm
18
28
1/2-sida
38
39 936:-
48
38 x 360 mm
80 x 360 mm
122 x 360 mm
164 x 360 mm
7 184:-
13 312:-
19 968:-
26 624:-
2015
16
26
36
A4format
46
66
38 x 268 mm
80 x 268 mm
122 x 268 mm
164 x 268 mm
248 x 268 mm
5 388:-
9 984:-
14 976:-
19 968:-
29 952:-
16B
26B
36B
46B
66B
38 x 245 mm
80 x 245 mm
122 x 245 mm
164 x 245 mm
248 x 245 mm
4 939:-
9 878:-
13 728:-
18 304:-
27 456:-
15
25
35
45
65
38 x 223 mm
80 x 223 mm
122 x 223 mm
164 x 223 mm
248 x 223 mm
4 490:-
8 980:-
12 480:-
16 640:-
24 960:-
15B
25B
35B
45B
65B
38 x 200 mm
80 x 200 mm
122 x 200 mm
164 x 200 mm
248 x 200 mm
4 041:-
8 082:-
11 232:-
14 976:-
22 464:-
14
1/6-sida
24
1/4-sida
34
44
1/2-sida
64
38 x 178 mm
80 x 178 mm
122 x 178 mm
164 x 178 mm
248 x 178 mm
3 592:-
7 184:-
9 984:-
13 312:-
19 968:-
14B
24B
34B
44B
64B
38 x 155 mm
80 x 155 mm
122 x 155 mm
164 x 155 mm
248 x 155 mm
3 143:-
6 286:-
9 429:-
11 648:-
17 472:-
13
38 x 133 mm
2 694:-
13B
1/8-sida
23
33
43
63
80 x 133 mm
122 x 133 mm
164 x 133 mm
248 x 133 mm
5 388:-
8 082:-
9 984:-
14 976:-
23B
33B
43B
63B
38 x 110 mm
80 x 110 mm
122 x 110 mm
164 x 110 mm
248 x 110 mm
2 245:-
4 490:-
6 735:-
8 980:-
12 480:-
12
1/12-sida
22
1/8-sida
32
42
1/4-sida
62
38 x 88 mm
80 x 88 mm
122 x 88 mm
164 x 88 mm
248 x 88 mm
1 796:-
3 592:-
5 388:-
7 184:-
9 984:-
12B
22B
32B
42B
62B
38 x 65 mm
80 x 65 mm
122 x 65 mm
164 x 65 mm
248 x 65 mm
1 347:-
2 694:-
4 041:-
5 388:-
8 082:-
11
21
31
41
61
38 x 43 mm
80 x 43 mm
122 x 43 mm
164 x 43 mm
248 x 43 mm
898:-
1 796:-
2 694:-
3 592:-
5 388:-
11B
21B
31B
41B
61B
38 x 20 mm
80 x 20 mm
122 x 20 mm
164 x 20 mm
248 x 20 mm
449:-
898:-
1 347:-
1 796:-
2 694:-
Alla priser är exklusive moms. 4-färg ingår.
Tabloidformat, 6-spalt.