NYHETER – TenWin Order \ Faktura 6.20 Sp 3

Comments

Transcription

NYHETER – TenWin Order \ Faktura 6.20 Sp 3
PRODUKTNYHTER
TenWin Order och TenWin Faktura 6.20 SP3
NYHETER – TenWin Order \ Faktura 6.20 Sp 3
Sammanfattning
Version 6.20 SP3 innehåller utvecklingspunkter enligt önskemål från kunder och åtgärder av fel och
brister.
Versionsnyheter
Här presenteras några utvalda nyheter i programmet lite tydligare.
Uppdaterad text på fakturalayouterna.
Den 1 januari 2012 trädde en ny lag i
kraft, skatteförfarandelagen.
Detta innebär bland annat att texten
Innehar F-skattebevis på dina fakturor
behöver ändras till Godkänd för F-skatt.
När det gäller era företagsunika fakturor
måste ni själva ändra detta.
Gå till menyn Arkiv – Rapportcentralen
Och fliken Faktura, markera den översta
rapporten och klicka på knappen Ändra
rapport.
Klicka på symbolen
. Markören får
nu formen av ett kryss, gå till fältet som
ska ändras och klicka på texten, en
markör visas i rutan och nu är det bara
att korrigera texten.
Klicka på symbolen
i knappraden
överst, välj sedan File och Save.
 Consultec ByggProgram AB
Sida 1
PRODUKTNYHETER
TenWin Order och TenWin Faktura 6.20 SP3
Ny layout för Begäran om utbetalning från Skatteverket
När inbetald ROT-faktura är inregistrerad i
kundreskontran som slutbetald, öppnar man
ROT-fönstret för att skriva ut Begäran om
utbetalning från Skatteverket.
Här är layouten anpassad efter ny layout hos
Skatteverket.
Nytt fält för konto gällande ränteintäkt
Nytt fält för konto gällande ränteintäkter finns att
lägga in under menyn Register – Företag och
fliken Konto.
Lägg till önskat konto i Kontoplanen,
kontonummer samt kontobenämning, om det
inte finns sedan tidigare. Lägg sedan in
kontonumret i fältet Momsfri ränteintäkt.
Betalar kunden in fakturabeloppet plus upplupen
ränta bokas detta bort i kundreskontran genom
att i kolumnen Inbetalt belopp skriva hela det
inbetalda beloppet från kund och i fältet Konto
till höger om diffen hämtar man upp konto för
ränteintäkten.
 Consultec ByggProgram AB
Sida 2
PRODUKTNYHETER
TenWin Order och TenWin Faktura 6.20 SP3
Bokning av betalning från Skatteverket
När man får pengar för rotavdrag från
Skatteverket öppnar man ROT - fönstret
och fliken Beslut. Klicka i kolumnen Välj
på de personer som du fått betalt för.
Om du har automatisk koppling till Visma
Compact redovisnings system måste du
boka ett betaldatum i taget för att få rätt
datum på dina verifikat.
Blir inte ansökan godkänd och
Skatteverket betalar ut 0:- skriver man in
detta i fältet Mottaget. När man skriver ut
underlagen och godkänner dessa
kommer en faktura att skapas till kund på
beloppet.
Inläsning av EIO prislistan har kompletterats med Tallbackens Elgrossist
Tallbackens Elgross är en ny grossist
som ligger med som nr 13 i EIO-prisfilen.
Vid inläsning av EIOprislistan i TenWin
Pris läggs grossisten upp med id TBEL.
Efter en import av EIO-prislistan
högerklicka i Artikelbankens
prisjämförelse för att lägga till
Tallbackens Elgross.
 Consultec ByggProgram AB
Sida 3
PRODUKTNYHETER
TenWin Order och TenWin Faktura 6.20 SP3
Versionsinnehåll i korthet
Här redovisar vi en lista med utvalda utvecklingspunkter som blivit införda / åtgärdade i version 6.20
Sp3. Vissa redovisas endast som ”oneliners” medan de rödtextade har presenterats lite utförligare under
Versionsnyheter. Om ni har frågor kring innehållet och vill veta mer, ta kontakt med vår kundtjänst.
Programfunktioner
UP
Rubrik
18922
Bokning av betalning från Skatteverket under fliken beslut, datum för verifikat
18739
Felaktig avrundning vid Rotavdrag, diff mellan ansökt och erhållit från Skatteverket
18950
Ny layout för Begäran om utbetalning från Skatteverket.
18727
F-skattebevis, texten på faktura layouterna ändrad till Godkänd för F-skatt
15109
Kundinbetalning, fakturabeloppet inklusive ränta. Konto tillagt för att boka räntan rätt
18726
À-priset är för kort på orderbekräftelse, materialspecifikation med pris
18453
Sidnummer blir fel på rotfaktura, sista sidan får nr. 1
18400
Import av Eio: Inkludera grossist 13 TB El
Databaser
UP
Rubrik
18325
8182373-8182377 har enheten st men alla levererar pris i par
18327
Felaktigt fabrikantsnr i benämningen på rsk 4316684
18407
Rsk 3811080 skall vara 10x60 inte 10x40
18615
Ändring och lagt till ReTherm Armaturjonssons sortiment.
18716
Normtid VVS Rev 20120201
18718
Felaktig benämning 1870213-1870216 Q&E Vinkel ska vara Nippel Rak
18720
Artikelbank uppdaterad med material.
 Consultec ByggProgram AB
Sida 4

Similar documents