boken - Psykologstudent Sverige

Comments

Transcription

boken - Psykologstudent Sverige
Programhäfte
PS12
-kom och köp!
-är psykologyrket ett kall eller en
produkt?
Vi vill stanna upp, se kritiskt på oss själva och reflektera över vad
psykologi är och gör idag?
Årets tema handlar om att starta en reflektion kring vad psykologen
gör i samhället och hur de områden som psykologen vill verka inom
kan skilja sig åt eller liknas med varandra ifråga om värdegrund
och ideologi. Ska psykologin bota, förstå eller producera samt hur
kan dessa olika delar samverka eller motarbeta varandra?
Innehållsförteckning
Om oss
s5
Föreläsningar
s6
Föreläsare
s8
Sponsorer, översikt
s 16
Sponsorer
s 18
Om oss
Gruppen bakom årets Psykologstudent:
Fritz Hammarström,
Sarah Wennerberg,
Lina Aittamaa,
Maja Grafström,
Isabell Blomqvist,
Alex Dahlqvist,
Helena Falck,
Gustaf Gezelius,
Maria Blomqvist,
Kristian Engroos
och Morgan Ström.
(Johan Sjögren saknas på bilden)
Föreläsningar
FREDAG 4/5
LÖRDAG 5/5
Från 09.00.
Allmänt
Registrering & Mässa
Mässan pågår till ca. 17:00.
10.30 - 12.00
Ole Jacob Madsen &
Eva Magnusson
08.00 - 09.00
Frukost
12.00 - 13.30
Lunch
Panelsamtal.
Moderator Roberth Adebahr.
09.00 - 16.00
13.30 - 14.30
09.00 - 16.00
Välkomstceremoni
15.00 - 17.00
Malin Edlund & Per Naroskin
Panelsamtal.
Moderator Jonas Mosskin.
18.00 - 21.00
Jonas Mosskin
Psykologer tittar på film.
Mässa
Öppna samtalsforum
Seminarium
10.15 - 10.55
Merro Awad
Malin Edlund
Jonas Mosskin
Föreläsningar
08.00 - 08.25 samt
08.30 - 08.55
Medveten närvaro
09.00 - 10.00
Merro Awad
Håkan Nyman
Linnéa Helfrich & Afsaneh
Moharer
SÖNDAG
10.30-13.00
09.00 - 10.15
Brunch
Sexualmedicinskt centrum
Eva Magnusson
11.00-13.00
11.00 - 12.00
Jan Blomström
Panteá Farvid
Göran Kenttä
11.30 - 12.30
Anna Kåver & Åsa Nilsonne
13.30 - 14.30
Fredrik Hillvesson
Caroline Jönsson
Hans Kaatari
Sylvia Mellfeldt Milchert
15.00 - 16.00
Joakim Blomqvist
Niklas Laninge
Ulrika Eskner Skoger
15.00 - 16.15
Sven-Åke Christianson
18.00 - 02.00
Sittning
Middagen börjar kl 19.
Till självkostnadspris.
Årsmöte PS
Visning PM och BT
Föreläsare
Hans Kaatari
Hans Kaatari är universitetslektor vid Umeå
universitet. Han har arbetat 25 år som
klinisk psykolog och psykoterapeut inom
vuxenpsykiatri, och särskilt intresserat sig
för psykoterapi vid psykotiska tillstånd.
Doktorsavhandlingen heter Symbolfunktion och
mening. En undersökning av den psykoanalytiska
psykoterapins artegna väsen.
Sylvia Mellfeldt Milchert
Psykologrollen – igår, idag, imorgon
Sylvia Mellfeldt Milchert talar utifrån
sina erfarenheter av 40 yrkesverksamma
år som psykolog. Hon deltog aktivt i
omstruktureringsarbete på 70-talet när
stora institutioner skulle avvecklas och barn,
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
skulle ha möjligheter att leva sitt liv i samhället.
Fredrik Hillvesson
Så du jobbar inte som psykolog längre? Fredrik
Hillvesson är leg. psykolog och har även studerat
marknadsföring och reklam. Han driver i dag ett
konsultföretag som hjälper företag att välja och
utveckla sitt ledarskap.
Håkan Nyman
Håkan Nyman har arbetat som klinisk psykolog
i psykiatrin, forskat kring neuropsykologiska
aspekter av psykiatriska och somatiska
sjukdomar, sysslat med utveckling av
psykologiska test, undervisat och föreläst inom
ämnet, samt engagerat sig i utvecklingen av
professionen t ex genom specialistordningen.
Ulrika Eskner Skoger
Normalitet, könsstereotyper och analytiska
tomrum.
Ulrika Eskner Skoger är leg psykolog och
doktorand på Psykologiska Institutionen Umeå
universitet.
Sexualmedicinskt centrum
SMC är en mottagning med klinisk
behandlingsverksamhet som har fokus på
sexuella frågeställningar och som arbetar
tvärprofessionellt i team utifrån medicinsk och
psykoterapeutisk kompetens för att främja
sexuell hälsa.
Föreläsare
Jan Blomström
Jan Blomström är bruksgrabben som blev
neuropsykologspecialist och vidare till den
kvalificerade affärspsykolog han verkar som
idag. Genom författande, föreläsningar och
konsulttjänster implementerar Jan effektiva
modeller för nästa generations arbetsmarknad.
Eva Magnusson
Eva Magnusson är professor i psykologi med
genusvetenskaplig inriktning vid institutionen
för psykologi vid Umeå universitet. Hon är
särskilt intresserad av att integrera kunskap om
genusfrågor och intersektionalitet i psykologisk
teori och tillämpningar.
Ole Jacob Madsen
Ole Jacob Madsen er psykolog, filosof og PhD
fra Senter for vitenskapsteori ved Universitetet
i Bergen. Han er særlig interessert i de etiske
implikasjonene av psykologiens alt mer
innflytelsesrike betydning i samfunnet.
Caroline Jönsson
Karriärövergångar inom idrotten – en självklar
plats för psykologen. Caroline Jönsson, målvakt
i Umeå IK och svenska landslaget 2003,
kommer att under PS12 hålla en föreläsning om
karriärövergångar i idrotten.
Merro Awad
Merro startade på psykologprogrammet sitt
första företag, onthemind, och har därefter
arbetat som konsult och utbildare. Merro har
även en tjänst inom Norrbottens läns landsting
samt undervisar vid Umeå universitet.
Panteá Farvid
Having the ‘one-off’ and ‘the one’?: Examining
contemporary heterosexual casual sex.
Panteá Farvid is a lecturer in the Department
of Psychology at Auckland University of
Technology in New Zealand. Her PhD research
focused on examining the social construction
of heterosexual casual sex and she is currently
working on projects exploring on-line dating/
relationships and cyber intimacies.
Föreläsare
Linnéa Helfrich och Afsaneh
Moharer
Förra året tog Linnéa och Afsaneh
som två av de första någonsin
examen från Psykologprogrammet
med idrottsinriktning vid Umeå
universitet. Nu jobbar de båda inom
det egna företaget företaget Prestera
Psykologi, med uppdrag från bl.a.
Sveriges Paralympiska Kommitté.
Malin Edlund
Malin Edlund är legitimerad psykolog och är
kanske mest känd som ”Radiopsykologen”
Hon är egen företagare och delägare i ASPRO
och arbetar bl.a. med personbedömning och
ledarutveckling.
Per Naroskin
Per Naroskin är legitimerad psykolog och
praktiserande psykoterapeut med egen
verksamhet. Han syns regelbundet på TV och
hörs i radio i olika sammanhang, han är dessutom
författare och krönikör i ett flertal tidningar.
Per är även en av Sveriges mest efterfrågade
föreläsare och för de allra flesta är han känd
som en av rösterna i det mycket uppskattade
radioprogrammet Spanarna i P1.
Jonas Mosskin
Jonas Mosskin är PTP-psykolog på St Lukas i
Stockholm. Han driver sedan flera år tillbaka
Psykologer tittar på film och Psykologer läser
böcker.
Joakim Blomqvist
Joakim gör färdigt sin PTP hos Personlapartners
i Umeå, detta kombinerar han med att för tredje
året vara huvudtränare för ett av världens bästa
klubblag i fotboll Umeå IK.
Jag försöker att implementera mina psykologiska
kunskaper i fotbollen. Vi har tex under tre år haft
ACT som grund i vår utveckling av våra spelare i
UIK.
Göran Kenttä
Göran Kenttä, fil.dr i psykologi. Forskar och
undervisar vid Gymnastik- och Idrottshögskolan
inom ämnesområdet idrottspsykologi med
huvudsaklig inriktning på träningsprocessen ur ett
stress- och återhämtningsperspektiv.
Föreläsare
Anna Kåver
Anna Kåver är legitimerad psykolog och
psykoterapeut och är specialist i klinisk psykologi.
Förutom att arbeta med behandlingsutveckling,
psykoterapi, undervisning och handledning har
hon
även skrivit sju böcker, senast ut Allians. Den
terapeutiska relationen i KBT (2011). Förra året var
hon sommarpratare i SR och blev även 3:e finalist
till Stora Psykologpriset.
Åsa Nilsonne
Åsa Nilsonne är psykiater och professor i
medicinsk psykologi och arbetar vid Karolinska
Institutet
i Stockholm. Hon har blivit tilldelad flera pris,
däribland Karolinska Institutets pedagogiska pris
(2004). Åsa är också känd för att ha gett ut flera
böcker, bland annat Mindfullness i hjärnan (2009)
och Vem är det som bestämmer i ditt liv?: om
medveten närvaro (2004).
Sven-Åke Christianson
Sven Å Christianson är professor och legitimerad
psykolog vid psykologiska institutionen,
Stockholms universitet. Han har medverkat
som sakkunnig nationellt och internationellt i
en rad uppmärksammade rättsfall och är ofta
expertkommentator i tv, radio och press.
Viktor Åström och Feliks
Wallenrodhe
Varken Viktor eller Feliks
kommer avslöja sina stora
hemligheter bakom ett liv i
upplysning, men bjuder in dig
till att börja dagen med en ledd
övning i medveten närvaro.
Fokus ligger på upplevelsen.
Båda två är diplomerade
mindfulnessinstruktörer.
Julia Stenberg och Maria
Lindhe
Vill du stärka psykologernas
ställning i samhället:
Höj din lön!
Workshop med Julia
Stenberg och Maria Lindhe
från psykologförbundet.
Sponsorer
översikt
Samarbetspartners:
Sponsorer:
www.hjarnkoll.se
Håkan Nyman,
neuropsykolog
www.neuropsykolog.com
Resepartner
Sponsorer
Vi på cut-e har haft mycket glädje av det utbyte och de
kontakter som upprättats med psykologstudenterna på
PS-konferenserna. Vi har haft intressanta samtal och träffat
flera av dem som vi idag kallar kollegor och vänner. Är du
intresserad av att göra praktik, PTP eller bara hänga lite?
Tveka inte att komma fram och
prata med oss!
cut-e and PS go waaay back!
cut-e är mycket stolta över det faktum att vi är tätt sammankopplade med
Psykologstudentkonferenserna. Redan vid den första konferensen i Linköping
2008 fanns cut-e med som en av få stolta sponsorer och sedan dess har vi varit
med varenda gång, både som sponsorer och talare. Vid det här laget har vi hunnit
avhandla Linköping,
Uppsala, Göteborg, Lund och nu Umeå. Kopplingarna slutar dock inte där.
Oskar Henrikson, som var en av två huvudarrangörer av första konferensen, PS08
i Linköping gjorde senare sin praktik och PTP på cut-e. Idag jobbar Oskar heltid på
psykologifabriken som han startat tillsammans med PS09-aktivisten och fd. cut-e
praktikanten John Airaksinen. Vi hoppas hitta fler duktiga medarbetare bland er!
DU KAN GÖRA SKILLNAD
I Sverige lever en av fyra med psykisk ohälsa. Människor möter också
p s y k i s k o h ä l s a b l a n d s l ä k t o c h v ä n n e r, a r b e t s k a m r a t e r e l l e r i s a m h ä l l e t .
Tr o t s d e t f r o d a s m y t e r o c h f ö r d o m a r o m p s y k i s k o h ä l s a .
För att slå hål på fördomarna krävs det kunskap och större öppenhet – kring
köksbordet där hemma, på rasten i skolan, i fikarummet på jobbet, på det
fackliga mötet och i chefsutbildningen. Ju fler som förstår att psykisk ohälsa
inte måste vara ett hinder i livet och i arbetslivet, desto friskare blir Sverige.
www.hjarnkoll.se
En regeringssatsning som organiseras av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH
Jämtlands Läns Landsting
Tänk dig en arbetsplats i fjällområdet
eller vid Storsjöns strand. Vid fjällets
fot, den djupblå sjön eller den
böljande vandringsleden. Just där
finns vi. Vårt sjukhus ligger mitt i
Östersunds stad med fin utsikt över Storsjön och fjällen.
Centrum för Barn Kvinna och Psykiatri har drygt 600 medarbetare varav
drygt 40 psykologer och ptp-psykologer. Centrumet sysselsätter majoriteten
av landstingets psykologer. Centrumets organisation är processorienterad,
vilket innebär att vi har specialiserade enheter som följer patientens väg i
vårdkedjan. Psykologer är idag verksamma inom en rad olika verksamheter
inom centrumet, exempelvis vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin,
barn- och vuxenhabilitering, barnmedicin och föräldra- barnhälsa. Psykologerna
arbetar i hög grad självständigt men ingår också i team för att lösa vårduppgiften.
Psykologerna i centrumet arbetar även med metodutveckling och analyser. Under
2012 kommer ett utvecklingsarbete att inledas för att påbörja internetbaserad
behandling.
Landstinget i Jönköpings län arbetar
för att vara en attraktiv arbetsgivare
med visionen ”För ett bra liv i ett
attraktivt län”. Rekrytering av PTPpsykologer ser vi som en självklar
del i att stärka den psykologiska kompetensen. Sedan många år finns ett etablerat
och väl utvecklat PTP-program vilket fungerar som en bro mellan teori och praktik.
Programmet är ett forum för fortsatt kompetensutveckling och en mötesplats där
PTP-psykologen stärks i sin utveckling av professionen.
Sponsorer
Landstinget i Kalmar län – din framtida arbetsplats?
Landstinget i Kalmar län är det medelstora landsting
där du lättare kan känna att du är en del av en helhet
och få en chans att utvecklas. Både som människa
och i din yrkesroll.
Att jobba i landstinget i Kalmar län är att jobba
för livet.
Du som söker ett utvecklande och strukturerat PTP-program kan arbeta i någon av
våra tre förvaltningar; psykiatriförvaltningen,
primärvårdsförvaltningen eller hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Programmet ger
goda vilkor och är väl genomarbetat för att
du ska vilja stanna kvar hos oss även efter din
PTP-tjänstgöring.
Landstinget i Kalmar län har fokus på
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vårt
mål att ha ”Sveriges patientsäkraste vård
2014”.
Västra Götalandsregionen
Välkommen att arbeta inom Västra
Götalandsregionen!
Här arbetar idag 800 psykologer. Som Sveriges största arbetsgivare inom
vården gör vi årligen medvetna satsningar på nyrekrytering av kvalificerad
kompetens. Vi har ett väletablerat PTP-program som varje år fått mycket
gott betyg i utvärderingen!
Norrbottens läns landsting är länets största
arbetsgivare med cirka 7500 anställda. Vår
erfarenhet och kompetens gör Norrbottningens
vardag tryggare, enklare och bättre. Med stora
pensionsavgångar de kommande åren behöver vi
många nya medarbetare, kanske Du är en av dem?
Norrbottens läns landsting ligger långt fram inom områden som teknik, forskning
och utbildning. Vi arbetar aktivt för vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär
bl a att vi ska ta väl hand om de studenter som utbildas i våra verksamheter.
Tillsammans ansvarar vi för att skapa den goda arbetsplatsen och bedriver många
förbättringsarbeten för att skapa en god arbetsmiljö. Utanför arbetet har livet i
Norrbotten har mycket att erbjuda. Här finns många upplevelser och äventyr men
också ett lite lugnare och enklare liv.
För att landstinget ska klara både dagens och framtida utmaningar behöver vi
fler medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Psykologer är en viktig del
i vår kompetens.
Vill du veta mer! Träffa oss under PS12 i Umeå!
Studiefrämjandet är ett av Sveriges största
studieförbund och finns i hela landet. Vi erbjuder
ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar,
kulturarrangemang och föreläsningar.
Studiefrämjandet är partipolitiskt, fackligt och
religiöst obundet.
Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé - vi är lyhörda för varje deltagares
behov och erfarenheter. I Studiefrämjandet förenas ofta lärande och skapande
aktiviteter. Här kan människor utveckla sina intressen eller hitta nya. Vi ger stöd till
det lärande som sker i föreningar, nätverk och organisationer. På så sätt bidrar vi
till att utveckla och förnya det lokala förenings- och kulturlivet.
Sponsorer
Umeå studentkår har valt att stödja PS12 då det är ett projekt med tydlig studentnytta och som främjar det
ideella engagemang som är själva byggstenen för studentrörelsen.
Vi hoppas att du får ha en mycket givande konferens och passar på att ta del av vad Umeå kan erbjuda
Dig som hitresande eller boende i staden.
Umeå studentkår är den formella studentföreträdaren för studerande vid bland annat psykologprogrammet.
Totalt företräder kåren dock ca: 13500 studenter varav ca: 6000 är medlemmar. Vi har funnits sedan
1959 och är därmed den största och äldsta studentkåren i Umeå.
Vi är mycket stolta över att kunna sponsra studenterna vid psykologprogrammet som genomför detta
fantastiska arrangemang.
Kårhusstiftelsen som bildats och förvaltas av Umeå studentkår har följande ändamål med sin verksamhet:
Att
genom förhyra del av Universumhuset verka för att denna fastighet kommer studenter vid
Umeå Universitet till godo på sådant sätt att en naturlig mötesplats skapas för utbyte av
sociala, kulturella och internationella kontakter.
Att
inom ramen för en långsiktig förhyrning av ovan nämnda fastighet verka för tillskapande
av miljöer, ägnade att stimulera studenterna till ett självständigt och kreativt tankearbete till
nytta för framtida forskning och förvärvsarbete.
Av denna anledning har vi valt att stödja PS12 då den detta år arrangeras i Umeå.
PTP-psykolog i Landstinget i Värmland
För att kunna erbjuda attraktiva och
konkurrenskraftiga PTP-tjänster har
Landstinget i Värmland ett PTP-program
med handledning, utbildning och
möjligheter till studiebesök i olika verksamheter inom landstinget.
Landstingets hemsidawww.liv.se har information under fliken ”Jobb och
utbildning” om PTP-tjänstgöring. Här kan du också hitta information om
arbetsplatser samt kontaktuppgifter till studierektor.
Oftast annonseras lediga psykolog jobb ut som Leg. psykolog i annons. Sök
alltid dessa även om du önskar göra PTP, PTP-tjänst anordnas när du blir anställd.
Ta gärna kontakt med våra PTP-psykologer , leg. Psykolog och studierektor som
finns vid vår monter under PS12 om du vill veta mer .
Sponsorer
Du är framtidens psykolog
Psykologförbundet finns för DIG!
Vare sig du pluggar uppe i
Umeå eller nere i Lund, vi finns för dig!
Vi finns överallt,
du hittar oss på Sveriges
alla tio lärosäten.
Vi jobbar varje dag
med att säkra din framtid.
Har du frågor om PTP, löneförhandling, artikelskrivning för Psykologiguiden,
frågor om framtiden eller bara vill ha en kopp kaffe, kom förbi vår monter!
Är du inte redan medlem så kan du kontakta någon från oss i Studeranderådet, följ
bara de röda fotspåren!
Vi önskar dig en trevlig konferens och vistelse här i Umeå!
SR-teamet viaHaydar Hussein & Emmelie Carlsson
Studeranderådets ordförande
Bli medlem och du får en
termosmugg.
Fotograf Ulrica Zwenger
www.psykologstudent.se
Grattis till karriärvalet!
Du går en av Sveriges mest eftertraktade
utbildningar. Personligen tycker jag att du har valt
en bra framtidsväg och jag törs lova att du kommer
att ha en spännande och intressant studie- och
yrkestid framför dig. Och du – bli medlem i
Psykologförbundet. Tillsammans blir vi starkare.
Lars Ahlin, förbundsordförande.
Fotograf Ulrica Zwenger
• Kontaktnät för arbetslivet
• Råd och stöd kring ptp
• Möjlighet att påverka psykologprogrammets utveckling och din framtida roll
som psykolog
• Prenumeration på psykologtidningen
• Det och mycket mer får du som medlem i psykologförbundet.
www.psykologforbundet.se
Sponsorer
Institutionen för psykologi vid Umeå universitet
är glada över att kunna samarbeta med PS12 som
arrangeras i Umeå i år.
Vi ser det som en självklarhet att tillsammans
med våra studenter erbjuda möjligheter till
fördjupningar, arrangemang och mötesplatser
utöver ordinarie inslag i studierna.
Som en del i detta arrangerar Institutionen för Psykologi hösten 2012 två
vetenskapliga konferenser, en i Kognitionsvetenskap och en i Psykologi. Dessa
konferenser är till för våra studenter, men även andra intresserade. Vi välkomnar
er alla att besöka Umeå i höst och delta
11 toppforskare från olika områden är inbjudna till båda konferenserna. Forskarna
kommer utöver att presentera sin forskning även delta i paneldiskussioner där
studenterna ges möjlighet att interagera med dessa auktoriteter.
Bland de inbjudna och redan klara forskarna återfinns bland andra:
Professor Alan Baddeley, Department of Psychology, University of York
Professor Martyn Barrett, Department of Psychology,University of Surrey.
Professon Marilyn Vihman, Department of Linguistics, University of York
Professor Jerry Fodor, Department of Philosophy, Rutgers University
Professor, Lars Nyberg Department of Neuroscience, Umeå Universitet
Presentationer av talare återfinns på respektive konferens hemsida, vilka
uppdateras löpande.
Vi kommer även att kunna erbjuda ca 300 biljetter till respektive konferens
till allmänheten. Biljetterna kommer att finnas tillgängliga via konferensernas
Fakta:
Konferens i Kognitionsvetenskap
Datum: 3-5 oktober, 2012
Plats: Umeå folkets Hus
Hemsida: www.sccs2012.se
Konferens i Psykologi
Datum: 5-7 december, 2012
Plats: Umeå folkets Hus
Hemsida: www.scp2012.se
respektive hemsidor.
Vi vill gärna också slå ett slag för 2014, då Umeå är
Europas kulturhuvudstad. Det kommer att bli ett år
fyllt av aktiviteter och en möjlighet att ta del av ett
fantastiskt kulturprogram. Institutionen kommer
att vara aktiva och lyfta fram psykologi & kultur
som ett viktigt inslag under året.
Ni kan följa arbetet med Umeå 2012 på www.umea2014.se.
Som huvudsponsor till PS 12 hoppas vi att ni får en givande konferens och att ni tar
med er goda minnen från Umeå, och välkomna tillbaka i höst, 2014, eller när helst
det passar er. Vi är redo.
Anteckningar
Anteckningar

Similar documents