Kognitiva tekniker – ”K:et” i KBT

Comments

Transcription

Kognitiva tekniker – ”K:et” i KBT
Kognitiva tekniker – ”K:et” i KBT
Wise Mind erbjuder
Workshop med Bengt E Westling
Stockholm, Ersta konferens den 1 oktober 2012
Workshopen syftar till att lära ut hur effekten av olika beteendetekniker kan potentieras
med de senaste kognitiva teknikerna.
Innehåll och upplägg
Kognitiva tekniker är en central behandlingskomponent i all evidensbaserad kognitiv
beteendeterapi (KBT) och ses, t.ex. av brittiska IAPT-programmet, som en av de ”core
competences” som KBT-terapeuten behöver ha tillägnat sig för att kunna erbjuda klienten
behandlingen. I nya och ännu mer oprövade utvecklingslinjer inom KBT, t.ex. David Barlows
uppmärksammade ”Unified Treatment Protocol for Emotional Disorders”, ingår även
metodiken som en egen modul. De kognitiva teknikerna har dock genomgått en avsevärd
utveckling sedan de först presenterades på 1970-talet. Idag är integreringen med
beteendetekniker uttalad och teknikerna syftar primärt till att potentiera effekten av olika
beteendetekniker och att öka villigheten hos klienten att ta del av olika krävande
beteendetekniker. Allt vanligare blir det även att i randomiserade kontrollerade KBT-studier
och kliniska ansatser integrera tekniker hämtade från nya former av beteendeterapi (t.ex.
Acceptance and Commitment Therapy) eller andra terapeutiska ansatser (t.ex. Gestalt
Therapy) med kognitiva tekniker och tillämpa metodiken inom en KBT-teoretisk (kognitiv)
referensram. Studier visar även att hög ”trohet” (adherence) vad gäller kognitiva tekniker
predicerar behandlingsframgång (e.g. Strunk et al., 2010, volym 48, BRAT).
Under dagen illustreras olika kognitiva tekniker. Dels de mer traditionella, dels de olika
utvecklingar av metodiken som skett under senare år, t.ex. skiftning av fokus från ”cognitive
change” till ”metacognitive change” samt större betoning på flexibilitet i tänkandet (istället
för att utveckla den ”rätta” alternativa tolkningen). Möjlighet ges även till egna kortare
rollspel. Den kritik som riktats mot kognitiva tekniker från främst radikalbehavioristiskt håll
och de missuppfattningar som finns om kognitiva tekniker diskuteras även.
Kursledare: Bengt Westling, docent i
klinisk psykologi, leg psykolog, specialist i
klinisk psykologi och leg psykoterapeut.
Bengt är programansvarig för Uppsala
universitets psykoterapeututbildning med
KBT-inriktning. Han delar idag sin tid
mellan universitetet, egen privatpraktik
samt olika engagemang som konsult i
utbildningsfrågor rörande KBT.
Tid kl 09.00-16.00
Pris 2 200 kr + moms inkl för- och eftermiddagsfika. Du som även anmäler dig till
workshopen den 2 oktober Beteendeexperiment – ”B:et” i KBT, betalar 3 800 kr + moms för
båda dagarna.
Rekommenderat förstudiematerial
Barlow, D.H. et al. (2011). Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional
disorders: Therapist guide. Oxford University Press: Oxford. (Chapter 9,
module 4: Cognitive appraisal and reappraisal).
Beck, J.S. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. 2nd Edition. New
York:Guilford. (Chapter 11-14).
Leahy, R.L., Tirch, D. & Napolitano, L.A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A
practitioner’s guide. New York: Guildford (Chapter 9: Cognitive restructuring).
McManus, F., Doorn, K. van & Yiend, J. (2012). Examining the effects of thought records
and behavioral experiments in instigating belief change. Journal of behavior
therapy and experimental psychiatry, 443, 540-547
Westbrook, D. et al. (2011). An introduction to cognitive behaviour therapy: Skills and
applications. Sage: London. (Chapter 8: Cognitive techniques).
För kompetenskriterier beträffande kognitiva tekniker se: www.ucl.ac.uk/CORE
Information och anmälan www.wisemind.se [email protected], 070-265 25 75, 090774735. Sista anmälningsdag 30 augusti 2012

Similar documents