Så går det till på en Kattuställning

Comments

Transcription

Så går det till på en Kattuställning
Så går det till på en
Kattuställning
Gäller från 1 januari 2014
OBS, den här informationen gäller för SVERAK (FIFE-) utställningar. Om din katt är
registrerad i något annat förbund måste den föras över till Sverak för att kunna ställas
ut.
Vad krävs för att få ställa ut:
▪▪ medlemskap i Sverak ansluten klubb, tex Solkatten (rasringar gäller inte)
▪▪ att katten har en stamtavla eller Huskattbevis
▪▪ att katten är ID-märkt
▪▪ att katten är vaccinerad enligt gällande krav. Det är 15 dagars karenstid, dvs
vaccineringen måste ha skett minst 15 dagar innan uställning. Be alltid din veterinär ange när katten ska revaccineras och kontrollera att det överenstämmer med
Sveraks regler, annars gäller vaccination ej äldre än 1 år för tillträde till utställning.
Det är inte tillåtet att ställa ut om:
▪▪ katten är digivande (katten har kattungar som inte är tolv veckor gamla)
▪▪ är parad/dräktig (har honkatten löpt nyligen och varit tillsammans med fertil
hane under tiden utgår man från att hon är parad och dräktig)
▪▪ är döv
▪▪ är sjuk eller kommer från hem som är infekterat av smittsam sjukdom. Öronskabb
betraktas som sjukdom.
▪▪ har bortopererade klor (declawed)
▪▪ har kuperad svans eller kuperade öron
▪▪ tre gånger har blivit diskvalificerad på grund av temperament. Undantag görs för
katter som kastrerats. Dessa katters diskvalifikationer som fertila makuleras.
▪▪ Ovan ställda krav gäller för samtliga utställningskatter och utställningstyper.
Mer information finns på SVERAKs webbplats (sverak.se)
2
Anmäla
Man behöver vara ute i god tid och planera in utställningarna. Anmälningstiden brukar vara cirka tre månader innan själva utställningen. På SVERAKs hemsida finns en
lista över alla aktuella utställningar i Sverige med länkar till respektive klubbs inbjudan. I inbjudan kan du bland annat se när och var utställningen ska ske, när anmälan
ska göras samt till vilket konto anmälningsavgiften ska betalas.
http://sverak.se/SVERAK/Utstallning/index_utstallning.htm
För att vara säker på att komma med bör man betala in avgiften och skicka in sin anmälningsblankett i början av anmälningsperioden. Första anmälningsdag är tidigast
tre månader före utställningen. Om utställningen blir fulltecknad måste arrangören
plocka bort de katter som inte får plats. Normalt går man efter anmälan-/inbetalningsdag. Ibland har man bestämt ett visst antal katter/ kategori. De som inte kommer med får tillbaka anmälningsavgiften.
Utställningsanmälan
Samtidigt med inbetalningen ska du fylla i en utställningsanmälan. Ladda ner blanketten från Sveraks hemsida, då vet du att det är den senast godkända versionen.
På blanketten ska du skriva vilken utställning du anmäler till, vilken katt som ska delta
och andra uppgifter som arrangören behöver veta. När du har laddat hem blanketten kan du öppna den i Word, fylla i kattens uppgifter och spara i din dator. Glöm inte
att skriva under blanketten! Anmälan ska alltid skickas till den egna klubbens utställningssekreterare, dvs om du är medlem i Sol så ska du skicka till Sols utställningssekreterare. Det gäller både om du anmäler till klubbens egna utställningar eller andra
klubbars utställningar.
Fullmakt
På Solkattens hemsida kan du ladda ner en blankett du fyller i där du ger utställningssekreteraren fullmakt att underteckna din utställningsanmälan. När du skickat in den
kan du sedan mejla in dina anmälningar istället för att skicka med vanlig post.
3
Förberedelser
De utställare som kommer med får en bekräftelse med posten alternativt med e-post
ungefär två veckor före utställningen (kan variera en del). Där står vilka katter du har
anmält och till vilken klass. Ofta följer det med en vägbeskrivning till utställningslokalen. Kontrollera noga uppgifterna om din katt! Felaktigheter och klassbyten ska du
meddela arrangören snarast. Ibland står även domarfördelningen med på bekräftelsen men oftast läggs den ut på arrangerande klubbs hemsida. Bekräftelsen ska du för
det mesta ta med och visa upp på utställningen när du checkar in.
Vaccination och stamtavla
Du måste också kontrollera att kattens papper, dvs stamtavlan och vaccinationsintyget, är i ordning.
Preparering
Alla katter behöver prepareras inför en utställning. Många katter badas, fönas, borstas, plockas, pudras, … andra behöver bara kammas och torkas av med ett sämskskinn. Vad som gäller för din katt kan du fråga uppfödaren eller någon annan som har
samma ras och är van att ställa ut sin katt. Tips på hur du går tillväga när du badar din
katt kan du läsa i den korta sammanfattning vi gjort efter pälsvårdskurs med Håkan
Eger (se separat bilaga)
4
Packa
Förutom katten ska du ha med dig en del annat till utställningen. Förslag på en packlista inför en utställning:
▪▪ burskynke och gardinspiraler, krokar eller annat att hänga upp med
▪▪ ”matta”/filt att lägga på burbotten”tak” att lägga ovanpå buren
▪▪ igloo eller dyna
▪▪ vattenskål
▪▪ matskål
▪▪ torrfoder (oftast delas det ut små påsar med torrfoder på utställningsburarna av
sponsorerna)
▪▪ ev burkmat av den sort som din katt gillar
▪▪ liten sandlåda + kattsand och spade
▪▪ stamtavla + vaccinationsintyg + id-märkning
▪▪ bekräftelsen
▪▪ ev. pälspreparering till katten (antistatspray, borste, sämskskinn)
▪▪ egen matsäck
▪▪ hopfällbar stol
▪▪ penna
▪▪ pengar
▪▪ ev en god bok, dator eller annat att pyssla med under väntan
Det brukar alltid vara försäljare på plats så skulle du ha glömt något är det mycket
troligt att du hittar det på utställningen. Men det är ingen garanti...
5
På plats i utställningshallen
Veterinärkontroll
Kolla på inbjudan vilken tid incheckningen är. Kommer du försent släpps katten inte
in i lokalen. Räkna med att det är kö in till utställningslokalen så se till att vara ute
i god tid. Först ska du visa vaccinationsintyget. Om allt är i sin ordning kommer du
fram till veterinärbordet. Hittar veterinären något misstänkt får katten utställningsförbud och skickas hem igen tillsammans med övriga katter från samma hushåll. Endast
friska katter får komma in i lokalen!
Incheckning
Nästa anhalt är incheckningen. Om det finns flera bord att välja på brukar de vara
märkta med olika bokstäver. Gå dit där första bokstaven i ditt efternamn är angivet.
Där visar du bekräftelsen och får nummerlapparna för din katt. Om du ska ställa ut din
katt båda dagarna så ber du om en stämpel eller annat påskrivet papper. Då behöver
din katt inte gå igenom veterinärbesiktningen nästa dag utan du visar endast upp din
”stämpel”. Du ska däremot gå till incheckningen båda dagarna eftrsom din katt ska få
nya nummerlappar och det ska registreras att du kommit på plats. På en del utställningar får du, eller får köpa, utställningskatalogen här. På andra utställningar får du
köpa katalogen i informationen.
Välja bur
Nu ska du leta upp en ledig bur för din katt. På en del utställningar är det redan
bestämt och uppmärkt vilken bur du ska ha. På andra så ska du leta ledig bur på vissa
rader utifrån vilken ras din katt är. I incheckningen kan du fråga vad som gäller om
det inte stått i inbjudan.
Göra i ordning kattburen
Sedan är det bara att gå till din valda bur, hänga upp burskynket, hälla sand i sandlådan, se till att det finns vatten och torrfoder och sätta in katten. Om katten ska ställas
ut båda dagarna får den behålla sin bur. Du behöver då inte plocka ihop klädsel. Katten får däremot inte stanna i buren över natten.
6
Burradslista
På kanten av burraden sitter det en lapp med en bokstav. Lägg den på minnet och
sök upp platsen där utställningens burradslista finns. Ofta är det i informationen,
ibland utanför sekretariatet eller i närheten av den. Där letar du upp din katts nummer och fyller i vilken burradrad din katt sitter på. Listan är till för att assistenterna på
uställningen ska kunna hitta din katt om det krävs. Om du har begärt att få assistenthjälp på uställningen så är det extra viktigt. Assistenthjälp innebär att den som är
assistent åt den domare som ska döma din katt går och hämtar katten och visar upp
den för domaren när den ska bedömas. Du kan vara med och gå bredvid assistenten
när din katt visas upp.
Katalogen
Nu är det en del väntetid innan bedömningarna startar. Passa på och kolla var den
domare sitter som ska bedöma din katt sedan. Titta också igenom kattutställningskatalogen och se efter hur många katter ”din domare” ska bedöma innan det är din katts
tur, hur många katter det är i samma grupp/färg i din ras etc. Hämta ev. de klisterlappar som visar att du är utställare. De kan du sätta synligt någonstans på dina kläder.
De visar att du är utställare när du ska gå ut och in i lokalen.
I utställningskatalogen står katterna oftast i nummerordning, sortering utgår från
vilken ras och färg (grupp) katten tillhör samt vilken klass katten tävlar i. De olika klasserna beror på hur gammal katten är och vilka tidigare utställningsmeriter (titlar) den
har.
De vuxna katter som inte har någon titel deltar i öppen klass, klass 9. Honor tävlar
mot honor, hanar mot hanar vad gäller vuxna katter. I kattunge- och juniorklasserna
tävlar hanar och honor däremot mot varandra. Det enda tillfället hanar, honor och
kattungar tävlar mot varandra är om det finns minst tre i samma färg/variant och ras
och det ska tas ut något som heter Bäst I variant (se mer under certifikat). Fertila och
kastrerade katter tävlar inte mot varandra.
7
Kategoriindelningar (gäller till och med 2015-12-31)
Raserna är indelade i fyra kategorier,
godkända av FIFe.
En katt som inte är stambokförd (utan
stamtavla) betraktas som en huskatt,
oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har.
Raser inom kategori I - Långhår
ExoticEXO
PerserPER
Raser inom kategori II - Semilånghår
American curl korthår
ACS
American curl långhår
ACL
Helig birmaSBI
Maine coonMCO
Neva masquerade
NEM
Norsk skogkatt
NFO
RagdollRAG
Sibirisk kattSIB
Turkisk angora
TUA
Turkisk vanTUV
Ny kategoriindelning from 1 januari 2016
Kategori I (tävlande i färg)– EXO, PER, RAG, SBI,
TUV
Kategori II (tävlande i grupp) – ACL, ACS, MCO,
NEM, NFO, SIB, TUA
Kategori III (tung och mediumtyp från tidigare
kategori III) – BEN, BML, BRI, BUR, CHA, CYM,
EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO,
SOK
Kategori IV (orientalisk och elegant typ, hårlösa och rexar) – ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX,
JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, SPH, SYL,
SYS
Kategori V Huskatt
Raser inom kategori III - Korthår
AbessinierABY
BengalBEN
Brittiskt korthår
BRI
BurmaBUR
BurmillaBML
ChartreuxCHA
Cornish rexCRX
CymricCYM
Devon rexDRX
Don sphinxDSP
Egyptian mauMAU
EuropéEUR
German rexGRX
Japanese bobtail
JBT
KoratKOR
Kurilean bobtail långhår
KBL
ManxMAN
OcicatOCI
Russian blueRUS
SokokeSOK
SnowshoeSNO
SomaliSOM
SphynxSPH
Raser inom kategori IV - Oriental
BalinesBAL
Orientaliskt korthår
OSH
Orientaliskt långhår
OLH
PeterbaldPEB
Seychelloise korthår
SYS
Seychelloise långhår
SYL
SiamesSIA
V - Huskatter
8
Bedömningarna
Håll noga koll på när det är din katts tur. Se till att du är i god tid vid den plats där
”din ”domare för dagen sitter. Bakom domarbordet finns det extra kattburar. Om du
vill kan du prata med domarens assistent och be att få sätta in katten i en av burarna
medans du väntar på er tur. När du sätter ner katten på domarbordet, sätt helst ner
den med sidan mot domaren. Vissa utställningar är sk. assistentburna utställningar.
Då är det assistenterna som hämtar och hanterar din katt.
Vid incheckningen har du fått två nummerlappar till din katt. När katten tas fram till
domaren ska nummerlappen fästas väl synlig på den som visar katten.
Katterna döms av domare efter en indelning som är uppgjord i förväg. Varje domare
dömer ungefär fyrtio katter per dag, det vill säga cirka åttio katter under en tvådagarsutställning.
Katterna bedöms oftast i katalogordning men ibland väljer utställningsarrangören
att ta till exempel alla kastrater inom en ras eller färg först. Detta är för att undvika att
katterna ska tas fram och tillbaka flera gånger. Vid domarbordet bedöms katten efter
rasens standard. Domaren skriver en bedömningssedel för varje katt och anger omdömet, vanligast är Excellent (Ex) samt ett certifikat till klassvinnaren (ej ungdjur och
junior). I varje klass rangordnas katterna med 1-4 – finns det fler blir de oplacerade.
Utställaren får originalet av bedömningssedeln efter att sekretariatet och prisrummet
har hanterat den.
Rasstandard
Varje ras har en standard som beskriver ”idealkatten” även om en katt som uppfyller
standardens alla krav knappast finns.
Enligt standarden fördelas 100 poäng för varje katt, men poängen fördelas olika beroende på ras. Exempelvis poängbedöms:
▪▪ Huvudets form
▪▪ Kroppens storlek och form
▪▪ Ögonens form och färg
▪▪ Svansens längd och form
▪▪ Kondition med mera
Huskatter bedöms efter en huskattstandard och domaren tittar främst på kattens
kondition, kroppsbyggnad och temperament.
9
Tävlingsmomentet
Nivå 1 - Klassbedömning
Här tävlar katterna för att bli klassvinnare och de vuxna katterna tävlar dessutom för
att erhålla certifikat. Katterna i samma klass rangordnas och certifikat, ofta används
bara ”cert”, kan endast ges till klassvinnare. Ju högre klass katten tävlar i desto högre
poäng krävs för att den ska erhålla certifikat.
Om en katt får bedömningen ”draget certifikat” innebär detta att domaren anser att
klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan ändå
få bedömningen ”excellent”.
Nivå 2 - Bäst i Variant (BIV)
BIV. Delas ut för vuxen, junior, ungdjur och kastrat.
Minst tre tävlande. 95 poäng.
Under förutsättning att minst tre katter finns i en grupp (kastrater tävlar för sig) kan
domaren, när alla katter i en variant är bedömda och under förutsättning att katterna uppfyller standard, utse den bästa (från nivå 1) – oavsett kön och klass till Bäst i
Variant (BIV). BIV-vuxen, BIV-junior och BIV-ungdjur utses under förutsättning att det
finns minst tre katter närvarande i varje ”åldersgrupp”. Om det inte gör det slås grupperna ihop och bästa totalt utses.
Kastrater tävlar alltså för sig (förutom kastrater yngre än 10 månader) och finns det
exempelvis endast två okastrerade och en kastrat närvarande tas inget BIV ut.
Nivå 3 – Nominering (NOM)
Domaren utser sin bästa hane, bästa hona, bästa junior,
bästa ungdjur, bästa kastrathane och bästa kastrathona i kategorin.
97 poäng.
Nu är det dags för domaren att ta ut sina bästa katter! Detta kallas emellanåt ”domarens bästa” även om det enligt regelverket heter Nominerad (NOM), det vill säga katt
som är nominerad till panel. Varje domare utser bästa ungdjur, bästa junior, bästa
vuxen hane, bästa vuxen hona, bästa kastrathane och bästa kastrathona.
Detta görs inom varje kategori som domaren har dömt. Har domaren dömt mer än
en kategori så görs det fler nomineringar. Domaren kan välja att inte nominera inom
vissa områden, om domaren anser att de katter som finns att välja på inte håller måt�tet. De vinnande katterna går vidare och tävlar i en panel tillsammans med de andra
domarnas nominerade Bästa katter
10
Nivå 4 – Bästa Paneler / Best in Show
Domarnas nominerade katter inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel.
Best in Show (BIS) blir bästa hane, bästa hona, bästa junior, bästa ungdjur, bästa kastrathane och bästa kastrat-hona.
Vid Best in Show ska katterna presenteras av assistenter (inte av ägarna själva) med
katalog-nummer och EMS-kod. Best in Show kan utses på något av följande sätt:
Panelen går ut på att samtliga domare som dömt inom samma kategori, tittar på sin
och de andras nominerade katter och jämför dessa med varandra. Därefter röstar
domarna på den katt de tycker är bäst. Detta görs med; vuxna hanar, vuxna honor,
kastrathanar, kastrathonor, juniorer och ungdjur.
Den katt som får flest röster i panelen koras till Best in Show (BIS) inom respektive
kategori uppdelade på vuxen hane, vuxen hona, kastrathane, kastrathona, junior och
ungdjur.
I sällsynta fall utses Best of Best (BOB), det vill säga de katter som blivit BIS tävlar mot
varandra oavsett kategori.
BIS för huskatter
På utställningar som är delade med olika kategorier olika dagar, får huskatter endast
tävla ena dagen. Domarna nominerar ett bästa långhår hona och ett bästa långhår
hane samt ett bästa korthår hona och ett bästa korthår hane.
I panel utses en BIS bland de korthåriga och BIS bland de långhåriga huskatterna
Priser
Det vanligaste priset till vinnande katter (förutom
äran förstås!) är kokarder (kallas även för prisrosetter). Förutom den arrangerande klubben är det
andra klubbar, kattmatstillverkare, uppfödare och
rasringar som skänker priser till kattutställningen.
Kokarderna är vanligen större och med fler band för
de finare utmärkelserna. På en del utställningar får
BIS-katterna pokaler i stället.
Normalt delas priser ut till alla klassvinnare, titelkatter, BIV, NOM och BIS, men en del arrangörer tar
betalt för Ex- och certkokarder. Numera får utställarna själva för det mesta hämta priserna och bedömningssedlarna i prisrummet.
11
Certifikat (cert)
Certifikat ges till den som vinner sin klass och har upnått de poäng som krävs (inte till
ungdjur och juniorer). Draget cert betyder att domaren av någon anledning anser att
katten inte når upp till de poäng som krävs för den klassen.
Certen heter olika i de olika klasserna, t ex CAC i öppen klass. En katt behöver ett visst
antal cert för en titel, olika beroende på vilken titel det gäller. För att bli Internationell
Champion (IC) eller högre måste man dessutom få några cert utomlands. Läs mer om
cert och titlar på Sveraks hemsida.
Katter utan stamtavla tävlar i huskattklassen. Lång- och korthår tävlar var för sig, liksom hanar och honor. Huskatterna rangordnas, men får inte något betyg eller cert.
Hämta din bedömningssedel
Innan panelen, Best in showtävlingen börjar brukar det bli en paus. Passa på och
hämta ut den bedömningssedel som är skriven för din katt. Den brukar läggas ut i
små korgar vid sekretariatet. Bedöminingssedeln är också ditt ( din katts) certifikat så
det är viktigt att du sparar det. När din katt ska gå upp i en högre klass vid kommande
utställningar måste du kunna visa upp din katts tagna certifikat.
Hämta och spara din bedömningssedel
Innan panelen, Best in showtävlingen börjar brukar det bli en paus. Passa på och
hämta ut den bedömningssedel som är skriven för din katt. Den brukar läggas ut i
små korgar vid sekretariatet. Bedömningssedeln är också ditt ( din katts) certifikat så
det är viktigt att du sparar det. När din katt ska gå upp i en högre klass vid kommande
utställningar måste du kunna visa upp din katts tagna certifikat.
http://solkattenskelleftea.se
http://www.sverak.se