Anmälan till Ungdomsbrandkåren - Räddningstjänsten Östra Götaland

Comments

Transcription

Anmälan till Ungdomsbrandkåren - Räddningstjänsten Östra Götaland
Känner du någon som kan vara intresserad av:
Brandman är för många barn och ungdomar ett drömyrke. I de flesta länder i Europa finns det
ungdomsbrandkårer. Vägen in i brandmannayrket går många gånger via ungdomsbrandkåren.
I Sverige finns det ca 30 ungdomsbrandkårer, flest i södra Sverige. I Norrköping finns två kårer, kår
Norr och kår Söder. Varje år erbjuds alla sjätteklassare att under ett år få utbildning till
ungdomsbrandman. Intresset och konkurrensen om platserna är stor!
Som ungdomsbrandman får man utbildning i brand- och
räddningskunskap, sjukvård, vattenlivräddning, lag och
rätt samt motverkan av mobbning och rasism.
Utbildningen är till stor del förlagd till Räddningstjänsten
Östra Götalands utbildningscenter vid Norrköpings
flygplats Kungsängen. Vi varvar både teori och praktik.
Prova på rökdykning
Första hjälpen trafikolycka
Läger i Tyrislöt
Vill du veta mer om vad det innebär att vara ungdomsbrandman kan du vända dig till:
Nina Öberg telefon
010-480 41 09 e-post [email protected]
Detlef Teske telefon 010-480 41 32 e-post [email protected]
TILL ELEVER I ÅRSKURS 6 I NORRKÖPINGS KOMMUN
VILL DU BLI UNGDOMSBRANDMAN?
Du som går i årskurs 6 har nu möjlighet att utbilda dig till ungdomsbrandman genom Räddningstjänsten
Östra Götaland. Totalt har vi plats för 40 ungdomar, hälften flickor, hälften pojkar, som delas in i två
kårer, Norr och Söder. Utbildningen sker för kår Norr varannan tisdag och kår Söder varannan
torsdag, båda dagarna klockan 16.30 - 19.00. Instruktörer och ledare är i huvudsak brandpersonal vid
Räddningstjänsten Östra Götaland.
Du ansöker till ungdomsbrandman genom att skicka in en anmälan antingen via e-post till adress:
[email protected]
eller via postadress:
Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Märk mejlet eller kuvertet ”Ungdomsbrandkåren”.
Ansökan ska vara räddningstjänsten tillhanda senast den 11 oktober 2013!
Informationen och formulär för anmälan finns också på Räddningstjänsten Östra Götalands hemsida
www.rtog.se/kunskap-och-utbildning/ungdomsbrandkaren/.
Ledare vid Norrköpings ungdomsbrandkår tar sedan ut de som ska få ingå i ungdomsbrandkåren.
Målsättningarna är 1: att varje skola har minst en representant och 2: att fördela resterande
platserna beroende på skolans antal klasser, elever och sökande.
Blir du antagande till ungdomsbrandkåren får du besked under vecka 42. Utbildningen startar sedan
redan vecka 43. Kår Norr startar den 22 oktober och kår Söder den 24 oktober. Samtidigt kommer
din familj få möjligheter att träffa ledarna som kommer att informera om verksamheten.
För att få söka till ungdomsbrandkåren vill vi att du är:
 simkunnig och har vattenvana
 ansvarsfull och ordningsam
 en god kamrat
 intresserad av att förmedla kunskap till dina klasskamrater
För att lära dig så mycket som möjligt är det bra om du inte har andra aktiviteter som gör att du inte
kan vara med under utbildningen. Vi håller till vid räddningstjänstens utbildningscenter, som ligger i
närheten av Kungsängens flygplats. Tyvärr går det inte så mycket bussar dit så du behöver veta att du
kan få skjuts till och från utbildningen om du inte räknar med att cykla på egen hand.
Under utbildningen är du försäkrade via Sveriges Ungdomsbrandkårers riksförbund. Utbildningen till
ungdomsbrandman är kostnadsfri och ger dig mycket värdefull kunskap!
Önskar du mer information ring eller mejla gärna:
Nina Öberg på
010-480 41 09 eller [email protected]
Detlef Teske på 010-480 41 32 eller [email protected]
Välkommen med din ansökan till ungdomsbrandman!
ANSÖKAN
UNGDOMSBRANDMAN VID NORRKÖPINGS UNGDOMSBRANDKÅR
LÄSÅRET 2013-2014
SÖKANDE ELEV:
Skola…………………………………………………
Klass:……………………………….
Efternamn:……………………………………………
Förnamn:……………………………
Personnummer: år:……….mån:………dag: ………
Tfn hem:…………………………….
Mobilnr:………………………………..
Bostadsadress: ……………………………………………………………………………………
Postnummer:…………………..Postadress:………………………………………………………………
E-postadress:……………………………………………………………………………
Ringa in rätt alternativ:
Jag kan simma och har vattenvana:
Ja
Nej
Jag har allergiska besvär:
Ja
Nej
Om Ja. Mot vad:……………………………………………………………………………
Jag tror jag kan förmedla mina
kunskaper till andra elever på min skola:
Ja
Nej
Klasslärare: ……………………………………………..Tfn skolan:……………………
Målsman 1:…………………………………………….. Tfn arbete:….………………………..
Målsman 2:…………………………………………….. Tfn arbete:…………………………..
Undertecknad målsman godkänner härmed att mitt barn ansökt och kan komma att antas
för utbildning till ungdomsbrandman.
………………………………………………………………….
Målsmans underskrift

Similar documents