Måla väggar och tak.

Comments

Transcription

Måla väggar och tak.
Välj färg.
Dispersionsfärger
Blanda din egen önskefärg
När du väljer lämplig färg för inneväggar bör valet oftast falla på
dispersionsfärg. När du målar med dispersionsfärger arbetar du i regel
med vitpigmenterad färg som sedan blandas med toningsfärger till önskad
färgton. Dessa toningsfärger är heltoner som blandas i den vita grundfärgen
till starkt pigmenterade färgtoner. När du blandar dispersionsfärger
är färgkartor eller färgguider mycket viktiga. Med hjälp av dem väljer
du färgton och sedan blandar du denna med en lämplig, oftast mycket
kraftigare toningsfärg i ett visst mängdförhållande. Blandningen görs
direkt i en färgburk. Färgen måste röras mycket noga så att färgen
verkligen blir helt blandad. Måla sedan en liten yta på väggen så att du
kan bedöma resultatet när färgen torkat. På så sätt kan du ev. ändra
blandningsförhållandet.
Så får du enkelt din önskefärg
Med färgbrytningsmaskinen, som för övrigt finns i alla Hornbach-varuhus,
blandar vi den önskade färgen enkelt och snabbt. Med färgkoden i
Hornbachs färgguide kan vi alltid blanda till en ny mängd av färgen – på
så sätt behöver du inte blanda onödigt mycket färg i förväg, utan du kan
köpa just din färgton som om den såldes färdig som vara i hyllan.
Latexfärger
Latexfärger är av särskilt hög kvalitet. De tillhör dispersionsfärgerna och
är mycket tåliga tack vare den höga andelen bindemedel. Latexfärger finns
även som sidenglänsande och högglänsande. När färgen torkat helt tål den
att du borstar av väggen och du kan också torka av fläckar med en fuktad
svamp.
Har du tänkt på allt?
Du har idéerna. Vi har materialet.
Måla väggar
och tak.
PROJEKTTIPS!
Material:
Takfärg
Väggfärg
Verktyg:
Täckpapp eller täckplast
Maskeringstejp
Elementpensel
Borste för djupgrund
Färgroller/bytesroller
Färgtråg
Teleskopskaft
Flata och runda penslar
Färgkarta/färgguide
Upphovsrätt
Materialet skyddas av upphovsrättslagen och får inte användas utan tillstånd från Hornbach Byggmarknad AB.
Reservation
Vi reserverar för ev. tryckfel och felskrivningar i texten. Hornbach ansvarar inte för ev. skador som kan inträffa
i samband med åtgärder baserade på dessa arbetsbeskrivningar. Har du synpunkter på materialet, kontakta
oss gärna.
Att tänka på
Materialet bygger enligt vår mening på tillförlitliga källor. Det kan dock alltid behövas kompletterande information.
Det kommer ständigt nya material och regler och är därför svårt att alltid vara helt uppdaterad på alla detaljer.
Kontrollera därför gärna med en branschorganisation eller myndighet innan du påbörjar ditt projekt.
[email protected], www.hornbach.se
Svårighetsgrad för att måla väggar och tak
låg
1
2
3
4
5
hög
9948653 05/09
05.04
Så gör du.
Måla väggar och tak. Steg för steg.
4. Måla tak
1. Effekter med färg
Genom att använda olika väggfärger på
ett visst sätt kan man förändra hur ögat
uppfattar ett rum. Ljusa, svala färger, som
t.ex. ljusblått, får rummet att verka större.
Varma, ljusa färger, som t.ex. solgult, kan
väga upp för svagt ljusinsläpp. För att få
stora rum att verka trivsammare och mindre
kan man måla väggarna med varma, mörka
färger, som t. ex. brunt eller röd-orange.
När man målar tak gör ljus färg att taket
verkar högre. Mörka färger passar däremot
bättre till höga tak för att taket ska verka
lägre.
Denna effekt kan förstärkas ännu mer om
man också målar ett par centimeter av
väggen i samma färg.
Skal för kontakter och strömbrytare kan
du ta bort efter att du slagit av strömmen
och sedan skruva fast igen efter att du
målat klart. (OBS! Det får inte finnas någon
risk att någon kommer i kontakt med
strömförande delar).
3. Jämn färgtäckning
Om du vill ha en jämn färgtäckning får du
inte måla färgen direkt på väggen efter att
du doppat färgrollern i färgburken. Rolla
alltid av rollern först på ett tråg – då täcks
Bearbeta sedan ytorna med en roller.
Arbeta då alltid ”vått mot vått”, dvs.
förarbetet med penseln får inte torka
innan du arbetar vidare med rollern.
5. Måla väggar
2. Förarbete
Täck alla möbler med täckplast innan du
börjar måla. Lättare möbler är bäst att
ta ut ur rummet. Stora och tunga möbler
kan du flytta till mitten av rummet. Fäst
maskeringstejp på alla delar som inte ska
målas, t.ex. golvlister, fönster och dörrar
och täck hela golvet med täckpapp.
Börja alltid måla taket. Måla först alla
kanter och övergångar med en flat
pensel så att du får ett visst avstånd
till kanten och måla sedan direkt vid
kanterna. Då får du exakta kanter
eftersom penseln löper bättre.
Du måste först ta bort ev. limfärg, annars
fäster inte dispersionsfärgen. Ta även bort
damm på väggarna noggrant – inte ens den
bästa färgen kan fästa på dammiga ytor.
Tvätta därefter med målartvätt.
Sandig kalkputs bör du först måla med en
grundfärg. Fyll också i mindre skador med
ett fyllnadsmaterial. På fasta väggytor
räcker det för det mesta med att man
grundar med en förtunnad väggfärg.
Tips för målning med
dispersionsfärger
rollern jämnt med färg så att färgen också
täcker jämnt på väggen när du målar.
Måla först kanterna med en pensel. Lämna dock ett litet avstånd till kanten när du
börjar måla. Direkt därefter målar du ända ut till kanten eftersom penseln glider
lättare genom det första färglagret, vilket gör att du kan arbeta noggrannare.
Sedan bearbetar du de stora ytorna med färgrollern som du kan förse med ett
teleskopskaft. Du får då ett större avstånd till färgytan och kan arbeta snabbare
och kontrollera att färgen blir jämn.
När du målar väggar fördelar du först
färgen kors och tvärs med rollern. Den
oregelbundna täckningen som uppstår
då jämnar du sedan ut i nästa arbetssteg
då du rollar i jämna lodräta banor, vilket
6. Rengör verktygen
ger en jämn strykning. Om du använder
olika färger i taket och på väggarna
täcker du kanterna som du redan målat
med maskeringstejp.
Klicka. Läs. Börja!
Fler projekttips hittar du på
www.hornbach.se
under rubriken ”Projekt”.
Under korta pauser i arbetet kan
du lägga färgrollern på locket till
färgburken som lagts med ovansidan
nedåt. Om du avbryter arbetet under en
längre period lägger du målarverktygen
i en plastpåse och försluter den så att
det inte kommer in luft. När du avslutat
arbetet rengör du färgburkens övre
kant och tillsätter lite vatten på färgen
så att det inte bildas en hinna. Rengör
sedan målarverktygen grundligt med
vatten.