www.karavaanarit.fi SF-CARAVAN RY SF

Comments

Transcription

www.karavaanarit.fi SF-CARAVAN RY SF
www.karavaanarit.fi
SF-CARAVAN RY
SF-CARAVAN RF
Liity jäseneksi!
Bli medlem!
Tällä lomakkeella voit liittyä jäseneksi karavaanareihin. Voit heti nauttia loistavista eduistamme, sekä leirintämatkailun vapaudesta ja iloista.
Med denna blankett kan du ansluta dig till karavanarna. Du kan genast njuta av våra fantastiska förmåner och av campingturismens frihet och glädje.
Monipuolisiin etuihin oikeuttava jäsenkortti postitetaan noin 2 viikon kuluessa liittymisestä, mutta
kuittia voit käyttää heti väliaikaisena jäsenkorttina.
Medlemskortet som berättigar till mångsidiga förmåner postas inom två veckor efter anslutningen, men
du kan använda kvittot som tillfälligt medlemskort.
Jäseneksi voit liittyä milloin tahansa. Jäsenyytesi
alkaa heti, kun olet maksanut oheisen tilisiirron ja
on voimassa 12 kuukautta liittymisestä eteenpäin.
Du kan bli medlem när som helst. Ditt medlemskap
börjar genast när du betalat bifogade girering och
medlemskapet gäller 12 månader efter anslutningen.
Täytä tilisiirron viestiksi kohdat 1-5 huolella, viestitiedon
välittymisellä takaat mm. Caravan-lehden saapumisen!
Fyll i noggrannt fältena 1-5 på gireringsblanketten, noggranna uppgifter garanterar dig bl.a. Caravan-tidningen!
1)
Nimi ja osoitetiedot
2)
U tai V
U = Uusi jäsen (ei aikaisempaa jäsenyyttä)
V = Vanha jäsen
2 b)
Lisää myös vanha jäsennumerosi
3)
Yhdistys johon haluat liittyä jäseneksi, katso numero kääntöpuolelta!
4)
Syntymävuoden kaksi viimeistä numeroa
5)
Jäsenhankkijan jäsennumero
1)
Namn och adress
2)
U eller V
U = Ny medlem (ej tidigare medlem)
V = Tidigare medlem
2 b)
Tillägg i det gamla medlemsnumret
3) Föreningensnummer, som du vill bli medlem i. Vänd!
4)
Födelseårets två sista siffror
5)
Medlemsnumret på den person som värvat dig till medlem
SF-CARAVAN RY
SF-CARAVAN RF
Voit liittyä jäseneksi tällä tilisiirrolla tai suoraan internetissä osoitteessa www.karavaanarit.fi
Du kan ansluta dig med denna girering eller direkt
via internet, adress internet www.karavaanarit.fi
Viipurintie 58, 13210 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 615 311
Toimistomme on avoinna ma-pe klo 9-15
www.karavaanarit.fi, [email protected]
TILISIIRTO GIRERING
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare
Viipurintie 58, 13210 TAVASTEHUS
Tel. +358 (3) 615 311
Kansliet är öppet må-fre kl 9-15
www.karavaanarit.fi, [email protected]
IBAN
BIC
FI21 5680 0020 0296 21
OKOYFIHH
SF-Caravan ry
Viipurintie 58
13210 Hämeenlinna
VIESTI / MEDDELANDE
1)
Nimi ja osoite
Namn och adress
Maksaja
Betalare
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr
2)
(U)Uusi jäsen, (V)Vanha jäsen
(U)Ny medlem, (V)Tidigare medlem
3)
Yhdistysnumero (kts. kääntöpuoli)
Föreningsnummmer (vänd!)
5)
Eräpäivä
Förf. dag
2b)
4)
Vanha jäsennumero
Gamla medlemsnumret
Syntymävuosi(-XX)
Födelseår
Jäsenhankkijan jäsennumero
Medlemsnumret på den person som värvat dig till medlem
Euro
44,00
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit
Jäsenenä kuulut yhdistyksen kautta liittoon. Voit halutessasi valita minkä tahansa 74 yhdistyksestä. Mikäli et liittyessäsi
valitse mitään yhdistystä, määräytyy yhdistys pääsääntöisesti asuinpaikkakunnan mukaan.
Som medlem hör du till förbundet genom medlemsföreningen. Du kan välja vilken som helst av våra 74 föreningar. Väljer du ingen av dessa bestäms föreningen i huvudsak beroende på var du bor.
JÄSENYHDISTYKSEMME OVAT:
VÅRA FÖRENINGAR:
001Espoo
002 Forssan seutu
003Helsinki
004 Hyvinkään seutu
005 Saimaan seutu
006
Itä-Uusimaa - Östra-Nyland
007Kaarina
008Kanta-Häme
009Keski-Suomi
010Kymenlaakso
011
Lahden Seutu
012
Lohjan seutu
013Väst-Nyland
014Napapiiri
015Peräpohjola
016Pirkanmaa
017Pohjanmaa
018
Oulun seutu
019Raahentienoo
020Satakunta
021
Kuopion seutu
022Turku
023Vantaa
024Suupohja
025
Riihimäen seutu
026
Pietarsaaren seutu Jakobstadsnejden
027Pielisen-Karjala
028
Paimion seutu
029
Salon seutu
030
Paraisten seutu
031Kainuu
032
Seinäjoen seutu
033Keski-Uusimaa
034Keski-Pohjanmaa
035Piikkiö
036Karkkila
037Koillismaa
038
Valkeakosken seutu
039Naantali
040Ylä-Savo
041
Liedon seutu
042
Loimaan seutu
043Länsi-Pohja
044
Rauman seutu
045 Länsi-Päijänne
046Pohjois-Karjala
047
Raision seutu
048
Kouvolan seutu
049Nurmijärvi
050Ounas-Lappi
051
TL Pyhäjärvi
052Järviseutu
053Sisä-Savo
054Vakka-Suomi
055
Pohjoinen Keski-Suomi
056
Kokemäen seutu
057
Hankoniemi - Hangöudd
058
Härmän seutu
059Kaakkois-Häme
060
Masku- ja ympäristökunnat
061
Savonlinnan seutu
062Porkkala
063Kerava
064
Sauvon seutu
065
International Club
067
Kristillinen karavaanariyhdistys
068Matkailuautoilijat
069Lohenpyrstö
070 Keski-Savo
071
Sautinkarin matkailuvaunuyhdistys
072
Suomen tiepalvelumiehet STM
073Ydin-Häme
074
Kaakon Cawerit
075 Oulujärven seutu
Jäsenetuja
Medlemsförmåner
Caravan -lehti ja leirintäopas
Caravan-tidningen och campingguiden.
Jäsennumerotarrat
Medlemsnummerdekaler
Saat jäsennumerotarrat, jotka voit halutessasi
liimata matkailuajoneuvoosi.
Du får dekaler som du kan limma på ditt resefordon om du så vill.
Jäsenkortti
Medlemskort
SF-Caravan -jäsenyydellä saat myös merkittäviä etuja mm. lauttayhteyksistä, vakuutuksista,
katsastuksesta, tankkauksesta, nestekaasusta,
sekä monista muista tuotteista ja palveluista.
Medlemskapet i SF-Caravan ger dig även betydande förmåner bl.a. när det gäller färjeförbindelser, försäkringar, besiktningar, köp av bränsle och
gasol samt många andra produkter och tjänster.
Caravan-lehti postitetaan jäsenetuna 6 kertaa
vuodessa. Leirintäopas postitetaan jäsenille
huhtikuussa ja uusille jäsenille liittymispaketissa.
Jäsenkortin saat 2 viikon kuluessa postissa.
Jäsenkortilla saat monipuolisia etuja mm. leiriytyessä.
!
Caravan-tidningen och campingguiden. Tidningen postas som medlemsförmån sex gånger årligen. Campingguiden postas till medlemrnarna i
april och till nya medlemmar i anslutningspaketet.
Medlemskortet får du inom två veckor per post.
Med kortet får du mångsidiga förmåner bland
annat vid campingen.
Muista tarkastaa kaikki monipuoliset jäsenetumme! Jäsenedut löydät osoitteesta:
Kom ihåg att kontrollera alla våra mångsidiga medlemsförmåner som du hittar i adressen:
www.karavaanarit.fi/jasenedut
!