GRÖN HÄLSOPOLITIK GÖR SKILLNAD —

Comments

Transcription

GRÖN HÄLSOPOLITIK GÖR SKILLNAD —
GRÖN HÄLSOPOLITIK
GÖR SKILLNAD
—
”Vi vill verka för en vård som
bidrar till en långsiktigt
hållbar hälsa och livskvalitet”
BLEKINGE
VÅRA FEM VIKTIGASTE FRÅGOR
ÖKA RESURSERNA TILL PRIMÄRVÅRDEN
Mer förebyggande och hälsofrämjande arbete, vården
för äldre ska prioriteras, fler specialister i primärvården, fasta läkartjänster, ökad tillgänglighet och
mer tid för patienterna.
FRÄMJA PSYKISK HÄLSA OCH BEHANDLA
PSYKISK OHÄLSA
Primärvården ska få ökat ansvar, kompetens och
resurser för att behandla psykisk ohälsa. Vi vill att
landstinget tar ett större ansvar att utveckla och
samordna elevhälsan tillsammans med kommunerna,
för tidig upptäckt och förebyggande av ohälsa.
STARTA ÄLDRECENTRALER
Inom primärvården ska särskilda mottagningar för
äldre inrättas, med fasta läkarkontakter, kortare
väntetider, mer tid hos läkaren, regelbundna läkemedelsgenomgångar, samt möjlighet till hembesök.
INGA VINSTUTDELANDE PRIVATA AKTÖRER
INOM VÅRDEN
Våra skattepengar ska användas till att ge vård,
inte till vinstutdelning till anonyma aktieägare.
Överskott ska återinvesteras i verksamheten.
MINSKA DEN FELAKTIGA OCH ONÖDIGA
LÄKEMEDELSFÖRSKRIVNINGEN
För att minska den läkemedelsrelaterade sjukligheten och antalet undvikbara vårdskador måste
den felaktiga och onödiga läkemedelsförskrivningen minska. Läkemedelsgenomgångar ska
regelbundet genomföras och fler farmaceuter
finnas inom vården.
U
”En grön röst är en
hälsosam röst”
VÅRA FEM TOPPKANDIDATER
Thomas Nihlén
Hélène Nordin
Jacek Jurkowski
Anna-Lena Nilsson
Öjvind Hatt
Landstingslista:
Thomas Nihlén, massör, Ronneby
Hélène Nordin, kanslist, Karlshamn
Jacek Jurkowski, modersmålslärare, Olofström
Anna-Lena Nilsson, leg.sjukgymnast, Karlskrona
Öjvind Hatt, åttabarnspappa, Sölvesborg
Eva-Lena Ulvsfält, kontorist, Sölvesborg
Olle Hillborn, teknisk skribent, Karlskrona
Anitha Fredriksson, administratör, Olofström
Edem Akoute, ekonom, Karlskrona
Helena Augustsson, ekolog, Ronneby
David Skog, lärare, Sölvesborg
Emma Hedström, sjuksköterska, Karlshamn
Christina Birge, företagare, Karlskrona
Anders Lundberg, samhällsplanerare, Karlskrona
Gisela Gyllensting, undersköterska, Ronneby
José Espinoza, nätverkstekniker, Karlskrona
Christel Englesson, sjuksköterska, Karlshamn
Kaj Lysell, egen företagare, Sölvesborg
Maiellen Stensmark, socionom/lärare, Karlskrona
Roger Poka, affärsutvecklare, Karlskrona
Monika Lind, sjuksköterska, Karlskrona
Pergunnar Carlson, f.d. Musikbyråkrat, Karlshamn
Lova Necksten, projektutvecklare, Karlskrona
Jan Håkansson, fastighetsägare, Karlskrona
Cecilia Carlén, 6-barnsmamma/lärare
Nils-Erik Mattsson, solenergitekniker, Ronneby
mp.se/blekinge/landstingsval_2014
[email protected]
BLEKINGE
VÅR HEMSIDA

Similar documents