Förslag från valnämnd inför årsstämma.

Comments

Transcription

Förslag från valnämnd inför årsstämma.
 S to c k h o lm , m aj 2 0 1 2
Förslag från valnämnd inför årsstämma.
Valnämnden har under året bestått av Lena Patriksson Keller, Patriksson
Communication, sammankallande, Arthur Engel, Björn Borg, Jonas Meerits
oberoende, Axel Nyhage, The Local Firm och Ann Ringstrand, Hope.
Valnämnden har i sitt arbete strävat efter en bred representation vad gäller
företagens storlek, men också fördelning mellan designer, vd eller annan
beslutsfattande position. Utifrån önskemål om förstärkning av kunskap om
internationell försäljning och distribution har en extern ledamot föreslagits till
styrelsen, Charlotta Kjellstrand, med bas i Paris.
Förslag till styrelse, 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter:
Lena Patriksson Keller, Patriksson Communication, ordförande,
Krister Ragnarsson, Bon/Letterhead, vice ordförande
Eva Boding, Filippa K
Thomas Brühl, VisitSweden
Lee Cotter, V Avenue Shoe Repair
Greger Hagelin, WeSC
Charlotta Kjellstrand, oberoende, nyval
Håkan Ström, Cheap Monday
Karin Söderlind, Dagmar
Fredrik Blank, Blank, suppleant
David Thunmarker, Tiger of Sweden, suppleant
Ann Ringstrand, Hope, avgår.
Förslag till valnämnd, 5 ledamöter
Arthur Engel, Björn Borg
Jonas Meerits, oberoende
Krister Ragnarsson, Bon/Letterhead, nyval
Ann Ringstrand, Hope
Jennie Rosén, Ann Sofie Back AB, nyval
Lena Patriksson Keller, Patriksson Communikation och Axel Nyhage, The Local
Firm, avgår.
Presentation av föreslagna styrelseledamöter:
Lena Patriksson Keller, ordf.
Grundare, Arbetande styrelseordförande Patriksson Communication
Tidigare: H&M, J.Lindeberg, grundare Whyred
Utbildning: American University London, Parsons School of Design, New York
Externa uppdrag: WeSC styrelseledamot, NSP Holding, styrelseledamot, Story
Hotel, styrelseledamot, Rederi AB Transatlantic, valberedning
Krister Ragnarsson, vice ordf.
Grundare, arbetande ordförande Letterhead/Bon Magazine
Tidigare: Kuzu Venture Intelligence AB, Andersen Consulting (Accenture),
Webteknik (Cypoint), Försvarets forskningsanstalt
Utbildning: KTH, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm,
Harvard Business School
Eva Boding, ledamot
Director Customer Meeting, Filippa K
Tidigare: Filippa K, Gant AB, L’Oreal,
Utbildning: Stockholms universitet, Hanzehogeschool Groningen, Lunds
universitet
Thomas Brühl, ledamot
VD VisitSweden
Tidigare: Chef nya kanaler TV4, VD Vision Park Entertainment AB,
Marknadschef Göteborgssymfonikerna, Managementkonsult B&S, Projektledare
reklambyråer
Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg, Berghs School of Communication
Styrelseuppdrag: Ledamot Mittuniversitetet, Ledamot Svensk
Destinationsutveckling AB
Lee Cotter, ledamot
Grundare, VD V Ave Shoe Repair, konsult Lee Cotter Creative
Tidigare: Restore Retail AB, RNB Retail and Brands AB, Portwear Retail AB
Greger Hagelin, ledamot
Grundare och VD, WeSC
Tidigare: BAM, G-spot
Utbildning: Teknisk linje, Bygg&Anläggning
Charlotta Kjellstrand, ledamot
Sales and development manager, Damir Doma S.a.s, Paris
Tidigare: Staff International: Viktor & Rolf, Voss of Norway, Rick Owens,
Bottega Veneta, Gucci
Utbildning: Handelshögskolan Stockholm, Stockholms universitet
Håkan Ström, ledamot
COO, Cheap Monday
Tidigare: Levi’s, Reebok, Sony, Henkel
Utbildning: Berghs School of Communication
Karin Söderlind, ledamot
Grundare, marknadschef House of Dagmar
Tidigare: H&M, Grundare av BIC PR
Utbildning: Göteborgs universitet
Fredrik Blank, suppleant
Grundare Blank Atelier, creative director/gästdesigner Atlas Design Group,
Snoot m fl.
Tidigare: freelance åt bl a Tiger of Sweden, Bläck/MQ Retail AB
Utbildning: Beckmans Designhögskola
David Thunmarker, suppleant
VD Tiger of Sweden
Tidigare: andra positioner inom Tiger of Sweden, Warp Business Advisors,
Accenture
Utbildning: Handelshögskolan Göteborg