Mentalisering

Comments

Transcription

Mentalisering
Information & anmälan
Plats: Lukasgården Göteborg, Backa Kyrkogata 23 HisingsBacka
Tid: 21 – 22 januari 2011
Kostnad: 4750:- exklusive moms. I kostnaden ingår fika och
lunch båda dagarna.
Deltagare: Kursen vänder sig till dig som arbetar i terapeutiska möten och
är nyfiken på mentalisering. Förkunskaper om mentalisering är
inte nödvändig samtidigt som detta är en praktisk fördjupning för dem som har den teoretiska bakgrunden. Antalet deltagare är
begränsat till max 20 stycken då kursen sker i seminarieform och
föreläsarna önskar möjlighet för deltagarna att aktivt delta i
samtalen utifrån sina erfarenheter.
Anmälan till:
Via post:
Via e-post: Anmälansavgift: Ingalill Ferm, St: Lukas
Backa Kyrkogata 23
422 58 Hisings Backa
[email protected]
750:- på Pg 815-6994.
Vid anmälan uppge: namn, adress, telefon, ev fakturaadress och specialkost:
Mentalisering
i det terapeutiska mötet
Vi på St Lukas Göteborg är stolta att bjuda in dig som är
nyfiken på hur mentalisering tar sig i uttryck i det terapeutiska
mötet. Hos dig som terapeut och hos personen du möter.
Kristiina Nyman
Per Wallroth
Två av Sveriges mest erfarna MBT (mentaliseringsbaserad terapi)
– terapeuter Kristiina Nyman och Per Wallroth kommer att under
två dagar arbeta i seminarieform och föreläsningar med
kliniskt material från sitt vardagliga arbete.
Program
Fredag 21 jan
Kristiina Nyman
är leg. psykolog och leg. psykoterapeut.
Hon arbetar på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Borås, där hon
också var med och startade Borås
MBT-team 2007.
8.30 -12.00 Förmiddagen ägnas åt ett seminarium kring Anknytningsteori
och Mentaliseringsbegreppet. Detta leds av Kristiina och Per och
kommer att illustreras med filmade sekvenser ur terapier.
12.00 -13.00 Lunch på Lukasgården
13.00-16.30 Med utgångspunkt i videofilmat terapimaterial samtalar Kristiina,
Per och deltagarna om från Mentalisering och anknytningsmönster
hos patienten och hur dessa tar sig i uttryck i terapirummet.
Lördag 22 jan
9.00-12.00 Kristiina och Per leder ett seminarium kring terapeutisk teknik
med fokus på mentalisering. Seminariet kommer att illustreras
med filmade sekvenser ur terapier.
Per Wallroth
är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och
handledare. Han var med och startade
det första svenska MBT-teamet 2005
och har gett ut Mentalisering: Att leka
med verkligheten (med Göran Rydén,
Natur och Kultur, 2008) och Mentaliseringsboken (Karneval förlag, 2010).
Han arbetar på Sankt Lukas i Uppsala.
12.00-13-00 Lunch på Lukasgården
13.00 -16.30 Med utgångspunkt i videofilmat terapimaterial samtalar Kristiina,
Per och deltagarna om Terapeutens tekniker för att stimulera
mentalisering och om det terapeutiska samspelet utifrån
anknytningsteori.