TW85

Comments

Transcription

TW85
TW85
KOMPAKT
HJULGRÄVMASKIN
GÖR JOBBET
ENKLARE
Specialiserad på mångsidighet
Hjulgrävmaskinen Terex® TW85 är en pålitlig och
tekniskt mycket avancerad mobil grävmaskin.
Maskinen hjälper dig dagligen med olika arbetsuppgifter, från lätta till komplexa uppdrag.
Byggprojekten ska vara ekonomiskt framgångsrika –
det är vad det handlar om.
Det stora utbudet utrustningsvarianter gör att
maskinen kommer till sin rätt på en mängd olika
platser – bland annat för lyft, för grävarbeten och
vid rörläggning.
Med mer än 50 års erfarenhet av hjulgrävare har
Terex de omfattande specialkunskaper som krävs
för att kunna erbjuda kompakta hjulgrävmaskiner av
högsta kvalitet för många olika arbetsuppgifter.
Tekniska data
2
Tjänstevikt
9,1 – 11 t
Motoreffekt
74,4 kW (101 hk)
Skopinnehåll
87 – 348 l
Grävdjup
4,1 – 4,3 m
Räckvidd
7,6 – 7,8 m
KOMPAKT HJULGRÄVMASKIN
TEREX® TW85
3
STARKA FÖRDELAR
Exakta arbetscykler med
Terex fingertoppskontroll.
Fyra oberoende styrkretsar
driver de vanligaste
arbetsverktygen.
Arbetshydrauliken är helt oberoende
av motordriften.
På så sätt finns effekten när och
där den faktiskt behövs.
Körhastigheter upp till 36 km/h för snabb
förflyttning mellan olika arbetsplatser.
4
KOMPAKT HJULGRÄVMASKIN
TEREX® TW85
Terex Smart Control för effektiv
kontroll och effektivt arbete.
Ergonomisk ROPS-hytt (FOPS finns som tillval)
med utmärkt sikt och hög komfort.
Kraftfull, ekonomisk och miljövänlig
motor, EU steg IIIB/EPA Tier 4 Interim.
Hydraulisk, temperaturstyrd reversibel fläkt för effektiv kylning.
Stabil vid höga belastningar.
Kort överhäng – idealiskt
i trånga utrymmen.
Ryckfri körautomatik, extra gaspedal
för små precisa förflyttningar
av maskinen.
Framaxelpendling för stabilitet
även i ojämn terräng.
5
ARBETA
EFFEKTIVT
Motorn
Terex® hjulgrävmaskin TW85 drivs med en motor av
klass EU steg IIIB/EPA Tier 4 Interim.
Avgasreningen minskar utsläppen med upp till 90
procent, exempelvis kväveoxider (NOx), kolväten
(HC) och andra partiklar. Det beror på ett förbättrat
förbrännings- och insprutningssystem och en dieseloxidationskatalysator (DOC). Motorn behöver inte
något sotpartikelfilter.
10 procent ökad effekt.
* 74 kW (tidigare 67 kW) ger märkbar
prestandaökning vid olika typer av arbete.
10 procent lägre förbrukning. *
Partikel (g/kWh)
NOX (g/kWh)
0.54
9.2
FLÄKTEN
Den hydrauldrivna fläkten är temperaturstyrd.
Kyleffekten anpassas automatiskt till kylbehovet.
Fläkten går bara när det är nödvändigt.
Det minskar bullret och skonar materialet.
Föraren kan manuellt starta fläkten när det behövs.
Rengöring via reversibel gång utförs antingen
automatiskt eller manuellt.
6,0
4,0
0.2
2,0
0,02
1999 2002
0,4
2011 2014
Grafiken visar de lagkrav som gäller
* jämfört med den tidigare versionen
6
1999 2002 2004 2006
2011
2014
TOMGÅNGSAUTOMATIKEN
Tomgångsautomatiken (tillval) sparar bränsle.
Vid inaktivitet går motorn ner på tomgång och minskar
därmed utsläppen och reducerar driftskostnaderna.
KOMPAKT HJULGRÄVMASKIN
TEREX® TW85
7
Hytten
Med den ergonomiskt utformade hytten har föraren
en mycket komfortabel arbetsmiljö, som innebär
väsentligt högre produktivitet.
Från de översiktliga, tydligt organiserade displayerna via de generöst tilltagna förvaringsutrymmena till
den mjuka inredningen och klimatroniken som finns
som tillval blir det än tydligare: Arbetsplatsen i Terex
hjulgrävmaskiner är utformad för föraren.
DISPLAY OCH INSTRUMENT
För ökad tydlighet och komfort – arbetsfunktioner och
maskininformation på central plats för snabb överblick.
Precis som på en mobiltelefon visas informationen i tydliga
block sida vid sida.
Den skarpa skärmen (anti-glare) är på 7 tum och används
också som monitor för backkameran (tillval).
KEYPAD
Extra breda tryckytor underlättar säker drift för dig med
stora händer eller som använder handskar.
YTTERLIGARE FÖRDELAR
ROPS-certifierad hytt (FOPS är tillval).
Tippbar hytt för enkel åtkomst vid underhåll.
Förbättrad sikt tack vare extra speglar.
8
KOMPAKT HJULGRÄVMASKIN
TEREX® TW85
UPPLEV
KOMFORT
9
KOMPAKT HJULGRÄVMASKIN
TEREX® TW85
PRECIS
STYRNING
Terex Smart Control (TSC)
Det av Terex utvecklade Terex Smart Control ger
föraren full kontroll över grävmaskinen. Många av
grävmaskinens funktioner kan anpassas till föraren
och arbetsplatsen. Det gör grävmaskinen
än mer effektiv och ökar produktiviteten.
EXEMPLARISK
MASKINSTYRNING
Hydraulikkretsarna
är snabba att använda. Litermängden
i styrkretsarna justeras också under
kontinuerlig drift beroende på typ av
arbete och använda verktyg, och visas
i form av procent i stapeldiagram.
Eco-läge kopplas in med
en knapptryckning.
Klimatstyrning
Det är enkelt att exakt ställa in önskad
uppvärmning och avfrostning.
Klimatronic finns som tillval.
10
Terex fingertoppsstyrning
De känsliga inmatningarna på manöverspaken
möjliggör hög precision och manöverkomfort.
Tvåkrets-hydraulsystemet med lastoberoende
flödesfördelning (LUDV) tillåter samtidiga av
varandra oberoende arbetsrörelser. Ekonomisk
Loadsensing-teknik garanterar exakt volymstyrning
och sparar på så sätt bränsle.
11
UPPNÅ
MÅL
12
KOMPAKT HJULGRÄVMASKIN
TEREX® TW85
Undervagnen
Undervagnen kombinerar goda terrängegenskaper
med hög drivförmåga. Det stora utbudet av
utrustningsvarianter gör att undervagnen kan konfigureras efter det behov man har.
UNDERVAGNSTILLVAL
• Stödfötter bak
• Bakre schaktblad
• Främre schaktblad
DÄCKALTERNATIV
Välj mellan tvillingdäck eller breda däck.
STYRNING
Kan utrustas med tvåhjuls- eller fyrhjulsstyrning.
HASTIGHET
Med en hastighet på upp till 36 km/h går det snabbt
att ta sig till olika ställen och arbetsplatser.
Improduktiva transporttider minskas till ett minimum.
PENDELAXEL
Tack vare pendelaxeln med 14° pendelvinkel står
mobilgrävaren absolut stabilt även på ojämn mark.
FLYTLÄGESFUNKTION SCHAKTBLAD FRAM
(TILLVAL)
Schaktbladets optimala flytlägesfunktion underlättar
nivellering av marken, igenfyllning och uppstädning
av arbetsplatsen.
YTTERLIGARE FÖRDELAR
Hydrostatisk drivning, oberoende
av arbetshydrauliken – fungerar också som
extra bromssystem.
Körautomatik, extra gaspedal för små,
precisa förflyttningar av maskinen.
13
14
KOMPAKT HJULGRÄVMASKIN
TEREX® TW85
SNABBA
RESULTAT
Bom och hydraulik
Terex har lämplig bom för alla typer
av arbeten. Det förenklar grävarbetet
och man når snabbt de resultat man
vill ha.
STANDARDLÄNKBOM
Standardlänkbommen lämpar sig för kvalificerade
grävarbeten, transport och exakt positionering av
tung last. Aktionsradien är inställd för största möjliga
arbetsområde.
CIRKULÄRBOM
Cirkulärbommen passar speciellt för trånga arbetsplatser,
till exempel i stadskärnor.
VIKTFÖRDELNING OCH
LYFTKAPACITET
Den sidmonterade motorn stabiliserar maskinen,
speciellt när bommen är fullt utkörd och snedställd.
HYDRAULIK MED FYRA
OBEROENDE STYRKRETSAR
Genom de fyra oberoende styrkretsarna ökar
TW85 ökar sitt användningsområde tack
vare det stora urvalet av tillbehör.
Till sitt förfogande har föraren en tiltrotator,
en hydraulisk snabbväxlare och hydrauldrivna
verktyg som sorteringsgripar, asfaltskärare
och fräsar. Styrkretsarna kan köras samtidigt
och de påverkar inte varandra.
MONOBLOCK-FÖRFLYTTNINGSBOM
Monoblock-förflyttningsbommen är idealisk för
spårtäckande grävmaskiner i mycket trånga utrymmen.
Bommens konstruktion gör att det går att arbeta över hinder, till exempel över vägräcken under vägarbeten.
FÖRLÄNGT SKOPSKAFT
TW85 får ökad räckvidd med ett förlängt skopskaft
på 2200 mm på länkbommen.
Tillbehör
Maximal mångsidighet tack vare många alternativ
och tillbehör. Testade och
ch beprövade i praktiken:
Lättmaterialskopa
Standardskopa
Dikesskopa
Svängskopa
Hydraulfräs
Rivtand
Hammaradapter
YTTERLIGARE FÖRDELAR
Midjeled med stor knickvinkel
för grävarbeten tätt intill murar.
Alla cylindrar har ändlägesdämpning
för vibrationsfritt arbete.
Lastkrok
Lastkrokar, påskruvbara
ara
Mekanisk snabbväxlare
re
Hydraulisk snabbväxlare
Pallgaffel
15
16
KOMPAKT HJULGRÄVMASKIN
TEREX® TW85
MINSKA
STILLESTÅNDSTIDERNA
Servicen
En servicebox med det centrala elsystemet är
inbyggd i serviceluckan: alla reläer och säkringar är
lätt åtkomliga från marken. Luckan går att öppna
utan verktyg.
För bekvämare instigning är fotsteget förlängt vid
serviceluckan. Luckan är försedd med gummiskydd
som ligger mjukt mot det förlängda fotsteget och
skonar på så sätt materialet.
Under hytten finns inga huvudkomponenter för
hydraulsystemet monterade. Det är inte nödvändigt
att tippa hytten – men det går om så behövs.
DIAGNOSKONTAKT
Diagnoskontakten för motor- och maskindata gör att
underhålls- och servicearbetet går fortare tack vare
bättre kommunikation mellan människa och maskin.
Data från Can-bussen visas på displayen.
YTTERLIGARE FÖRDELAR
Enkel åtkomst till motorn,
litet underhållsbehov.
Daglig service från marknivå
sparar tid.
17
3550
3450
4030
4580
3890
5980
5090
7710
3880
3260
4080
2930
5400
6450
7500
GRÄVKURVOR & MÅTT: LÄNKBOM / CIRCULAR-BOM
8090
7580
LYFTKAPACITETER
Hög skopvridpunkt
Länkbom
3,0 m
A
V
A
V
A
V
A
V
1,5 m
0m
-1,0 m
Tvärs
2,85
2,72
2,80
2,60
2,63
2,49
Lastavstånd från mitten av vridkransen
4,0 m
5,0 m
Längs
Tvärs
Längs
2,39
1,99
1,67
1,83
1,90
1,31
2,23
1,89
1,91
1,67
1,79
1,17
2,61
1,73
1,98
1,54
1,64
1,10
2,81
1,71
2,14
1,47
1,59
1,06
Tvärs
1,44
1,35
1,35
1,26
1,26
1,19
1,22
1,14
Längs
1,54
0,87
1,91
0,84
1,59
0,80
1,42
0,78
Tvärs
3,20
3,10
2,90
2,70
2,40
2,30
2,30
2,20
Lastavstånd från mitten av vridkransen
4,0 m
5,0 m
Längs
Tvärs
Längs
3,20
1,90
2,30
1,60
1,80
1,20
3,80
1,80
2,60
1,70
1,80
1,10
2,90
1,70
2,50
1,50
1,60
0,90
2,90
1,50
2,00
1,30
1,50
1,00
Tvärs
1,40
1,30
1,30
1,20
1,20
1,10
1,10
1,10
Längs
1,90
0,80
1,90
0,70
2,00
0,70
1,60
0,70
3,0 m
Längs
3,74
2,59
4,34
2,37
4,54
2,30
Hög skopvridpunkt
Cirkulärbom
3,0 m
3,0 m
A
1,5 m
A
0m
A
-1,0 m
A
V
V
V
V
Längs
5,50
2,90
5,10
2,60
5,80
2,10
5,60
2,00
6,0 m
Tvärs
1,00
0,94
0,97
0,90
0,95
0,87
0,90
0,85
6,0 m
Tvärs
0,90
0,90
0,90
0,90
0,80
0,80
0,80
0,80
Alla angivna värden i ton (t) uppmättes enligt ISO 10567 och innehåller en stabilitetsfaktor på 1,33 eller 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten. Värdena är fastställda med lastkrok. Vid påmonterad djupskopa reduceras
de tillåtna nyttolasterna med djupskopans egenvikt minus lastkroken. Enligt EN 474-5 måste grävare i lastlyftningsdrift vara utrustade med rörbrottsäkringar och överbelastningsanordning.
Utrustning: Länkbom, skoparm 2000 mm / cirkulär-bom, skoparm 1650 mm; tvillingdäck.
Förkortningar: A = stöttad, V = körbar
Bild 2:
Transportläge
Svepdiameter
462
610
1840
2930
2450
1850
Bild 1:
620
MÅTT
6300
18
2960
4460
1500
Bild 3:
Förflyttningsbom
TEKNISK BESKRIVNING
MOTOR
DRIFTDATA, STANDARDUTRUSTNING
Tillverkare, fabrikat
Deutz, TCD3.6 L4
Typ
4-cylindrig turbodieselmotor med laddningsluftskylning, EU Steg III B/Tier4i
Arbetssätt
4-takt, Common Rail-insprutning
Slagvolym
3600 cm3
Effekt enligt ISO 9249 vid 2000 min-1
74,4 kW (101 hk)
Vridmoment
410 Nm vid 1600 min-1
Kylsystem
Vatten
ELEKTRISK ANLÄGGNING
Drivspänning
Batteri
Generator
Startmotor
12 V
12 V / 135 Ah
14 V / 95 Ah
12 V / 4,0 kW
KÖRDRIVNING
Hydraulisk kördrivning i sluten krets med automatisk anpassning avdragkraft och hastighet, oberoende
av arbetshydrauliken. Fyrhjulsdrift från reduceringsväxellåda på framaxeln till bakaxeln och över en
kardanaxel. Steglös hastighetsreglering framåt och bakåt.
2 körområden:
Körområde "Arbete"
0 – 6 km/h
Körområde "Väg"
0 – 20 km/h
4 körområden (snabbkörningsversion som alternativ):
Körområde "Arbete"
0 – 6 / 0 – 19 km/h
Körområde "Väg"
0 – 11 / 0 – 36 km/h
AXLAR
Framaxel: Pendlande upphängd planetlänkdrivaxel, pendelvinkel 11,5 grader.
Bakaxel: Stel länkad planetdrivaxel.
DÄCK
Standarddimension
8.25-20, 12 PR tvillingdäck
BROMSAR
Färdbroms: Hydraulisk pumpackumulator-tvåkretsbroms, som verkar på flerskivslamellbroms gående i
oljebad, till framaxeln och bakaxeln.
Grävmaskinsbroms: Genom låsbar färdbroms som verkar på fram- och bakbroms.
Extrabroms: Den hydrostatiska kördrivningen i slutet kretslopp verkar som extra slitfria hjälpbromsar.
Parkeringsbroms: Hydraulisk fjäderackumulatorbroms, elektriskt manövrerad
STYRNING
Helhydrauliskt styrd framaxel med integrerad styrcylinder.
Största styrutslag
32 °
SVÄNGSYSTEM
Hydrostatisk drivenhet med 2-stegs planetväxel och axialkolvkonstantmotor, fungerar även som broms
med ringa slitage. Extra fjäder-flerskivesbroms som verkar som parkeringsbroms.
Vridhastighet
0-10 min-1
KNICKMATIK®
Parallell sidoförskjutning med fullt grävdjup.
Knickvinkel / sidoförskjutning åt vänster
Knickvinkel / sidoförskjutning åt höger
53°/870 mm
67°/990 mm
PÅFYLLNINGSMÄNGDER
Diesel-tankinnehåll
Hydrauliksystem (inklusive tank)
190 l
190 l
Tjänstevikt (mono- / länk- / Cirkulärbom) enligt ISO 6016
Totallängd körläge (mono- / länk- / Cirkulärbom)
Totalhöjd körställning
Transportmått: Mono- / länk- / Cirkulärbom (L x H)
Totalbredd (tvillingdäck)
Höjd över förarhytten
Spårvidd
Hjulavstånd
Markfrigång under kardanaxeln
Vändradie
Övervagn bakdelsradie
Övervagn-frontradie
Svepdiameter 180°
Svepdiameter 360° (mono- / länk- / Cirkulärbom)
Lossbrytningskraft enligt ISO 6015
Rivkraft enligt ISO 6015 (länkbom)
Rivkraft enligt ISO 6015 (cirkulärbom)
9100 / 9300 / 9500 kg
5380 / 5520 / 5370 mm
3950 mm
6520x2930 / 6120x2930
/ 6680x2930 mm
2450 mm
2930 mm
1942 mm
2240 mm
400 mm
6700 mm
1500 mm
2750 mm
4460 mm
6090 / 5920 / 3330 mm
53200 N
42600 N
42000 N
HYDRAULIK
Körhydraulik: Slutet system, oberoende av arbetshydrauliken.
Pumpmatningsmängd, max
112 l/min
Arbetstryck, max
420 bar
Arbetshydraulik: Axialkolvreglerpump med Load-Sensing, kopplad med en lastoberoende flödesfördelning (LUDV). Alla rörelser är samtida och oberoende styrbara. Finstyrningsområdet förblir kvar vid alla
lasttillstånd.
Pumpmatningsmängd, max
142 l/min
Arbetstryck, max
280 bar
Termostatreglerad oljecirkulation garanterar att oljetemperaturen snabbt uppnås och den skyddar mot
överhettning. Returfilter inbyggt i oljetanken, dvs. ett miljövänligt byte av filterelementen. Hydrauldriven
fläkt med möjlighet att byta gångriktning.
Kugghjuls-dubbelpump för alla ställfunktioner och vridning av övervagnen. Tryckfrånkopplingsventil för
känsliga och energisparande vridningsrörelser.
Pumpmatningsmängd, max.
78 + 38 l/min
Arbetstryck, max
230 bar
Styrkrets för arbetsredskap, proportional manövrerad:
Pumpmatningsmängd, inställbar
20 – 100 l/min
Arbetstryck, max
280 bar
ISO-Servo-grävmaskinsmanövrering med tvåspakstyrning.
HYTT
Rymlig, ljudisolerad panorama-ROPS-stålhytt. Skjutfönster i förardörren. Säkerhetsglas, gröntonade termoglasfönster. Takfönster av termoglas, bronstonat. Panoramafönster bak. Gasfjädrad framruta som kan
skjutas in under förarhyttens tak. Ventilationsläge genom tippning av framrutan. Vindrutetorkare/-spolare.
Förvaringsfack. Förberedd för montering av radio. Ytterspegel på vänster sida.
Förarhyttvärme med avfrostning av framrutan genom kylvatten-värmeväxlare med steglös fläkt. Friskluftoch cirkulationsluftfilter.
Förarsäte MSG 85 (komfortutförande) med hydraulisk dämpning, högt ryggstöd, lutningsomställbara
armstöd, längshorisontalfjädring, mekanisk svankstöd. Midjebälte.
Armaturkonsol höger om förarsätet, optisk och akustisk varningsanordning, driftstimmeräknare och
säkerhetsmodul.
Arbetsstrålkastare halogen H-3.
Bullernivå motsvarande EU-direktiv.
Produktbeskrivningar och priser är inte bindande och kan ändras när som helst och utan föregående meddelande. De foton och/eller ritningar som förekommer i detta dokument används endast i åskådliggörande syfte. För rätt användning av våra maskiner ska respektive manual följas. Underlåtenhet att följa drifthandboken vid användning av våra produkter eller andra avvikelser från korrekt användning av maskinerna kan leda till allvarliga eller livshotande personskador. För våra produkter lämnas uteslutande den skriftliga relevanta standardgarantin. Terex lämnar ingen garanti därutöver, varken uttryckligen eller underförstått.
19
ARBETSREDSKAP
SKOPA
YTTERLIGARE ARBETSREDSKAP
Djupskopa, SW, lättgods, utan tänder
Djupskopa, SW, lättgods, utan tänder
Djupskopa, SW, lättgods, utan tänder
Djupskopa, SW
Djupskopa, SW
Djupskopa, SW
Djupskopa, SW
Djupskopa, SW
Djupskopa, SW
Gropskopa, SW
Gropskopa, SW
Vridskopa, SW
300 mm bred, innehåll 87 l
400 mm bred, innehåll 127 l
600 mm bred, innehåll 212 l
300 mm bred, innehåll 87 l
400 mm bred, innehåll 127 l
500 mm bred, innehåll 169 l
600 mm bred, innehåll 212 l
800 mm bred, innehåll 303 l
900 mm bred, innehåll 348 l
1250 mm bred, innehåll 251 l
1500 mm bred, innehåll 305 l
1500 mm bred, innehåll 305 l
Upprivningstand / SW (1 tand)
Hydraulhammare
Rototilt RT30
Gaffelhållare 1240 mm brett
Andra arbetsredskap efter förfrågan
Jordborr
Snabbväxeladapter för hydraulhammare
Lastkrok för påskruvning på skopstång
Gafflar, 1100 mm långa, 100 x 45 mm
TILLVALSUTRUSTNINGAR
DIESELMOTOR
Länkarm, med skoparm 2200 mm
Cirkulärbom, med skoparm 1650 mm
Monobom, förflyttningsbom 850 mm, med skoparm 2000 mm
DÄCK
365/70 R 18 MPT E-70 Conti (enkeldäck)
500/45-20 (enkel-bredd-däck)
HYDRAULIK
Öppen retur
Terex "Fingertopps"-styrning med en andra
tillsatsstyrkrets på vänster joystick
Rörbrottsäkring/lasthållningsventil för skopstång
(monobom)
Flytläge - Schaktblad
Omkoppling från ISO till SAE-manövrering
Bio-oljepåfyllning ester-basat HLP 68 (Panolin)
Terex "Fingertopps"-styrning med en tredje
tillsatsstyrkrets på vänster joystick
Rörbrottsäkring/lasthållningsventil för skopstång och
mellanbom (länk- och cirkulärbom)
Ombyggnadssats från ISO till Schaeff-manövrering
FÖRARPLATS
Förarsäte MSG 95 (premiumutförande) med luftfjädring, högt ryggstöd, lutnings-ställbara armstöd,
längshorisontalfjädring, sits- och ryggstödsuppvärmning, pneumatiskt svankstöd.
Klimatronic
Kylbox, termoelektrisk
Tomgångsautomatik
Dieselpartikelfilter
FÖRARHYTT
Belysningspaket: Dubbelverkande arbetsstrålkasTakskyddsgaller, FOPS-provat
tare (Double Beam) - Hytt bak i mitten, arbetsstrålkastare på hytten - framme till höger
Gult rot. varningsljus
Radio-inbyggnadssats
Skjutfönster i hyttfönstret till höger
STÖDANORDNINGAR
Bakre schaktblad 2460 mm brett, (vid tvilling- resp. breddäck)
Bakre schaktblad 2290 mm brett, (vid enkeldäck)
Stödfötter flata, pendlande upphängning
Stödfötter gummi, pendlande upphängning
Främre schaktblad, 2460 mm brett (tvillingdäck) eller 2290 mm brett (enkeldäck)
YTTERLIGARE TILLVALSUTRUSTNINGAR
Fyrhjulsstyrning med omkoppling mellan fyrhjulsstyrning och krabbstyrning
Mekanisk snabbfästesutrustning
(Original "Lehnhoff"), Typ MS08
Stöldsäkring (Körspärr)
Extra motvikt 365 kg
Extra verktygslåda
Styromkoppling vid användning med blad
Terex Compact Germany GmbH · Kraftwerkstraße 4 · 74564 Crailsheim
Maj 2014 · © Terex Corporation 2014 · Terex är ett registrerat varumärke som tillhör Terex Corporation i USA och många andra länder
Tankningspump elektrisk
Hydraulisk snabbfästesutrustning
(Original "Lehnhoff"), Typ MS08
Dieselmotorvärmare med friskluftcirkulation och
timer
Backkamera
Speciallackering/foliebeklädnad
Ytterligare tillsatsutrustning på begäran
www.terex.com/construction
TEREX827SV
ARMVARIANTER