Instuderingsfrågor till första världskriget och ryska revolutionen

Comments

Transcription

Instuderingsfrågor till första världskriget och ryska revolutionen
Instuderingsfrågor till första världskriget och ryska revolutionen





















Vilka två allianser var länderna i Europa indelade i när första världskriget bröt ut?
På vilket sätt påverkade kolonialismen stämningen mellan staterna före första världskriget?
Vilken händelse anses vara starten för första världskriget?
Vilket land slöt upp bakom Österrike i deras konflikt med Serbien?
Vilket land hade Serbien som bundsförvant?
När bröt kriget ut?
Vad skedde i Ryssland 1917?
Vad gjorde att USA drogs in i kriget?
När slutade kriget och vilka var der som vann kriget?
Vilken plan hade den amerikanska presidenten Woodrow Wilson?
Vilken funktion skulle nationernas förbund fylla?
Hur kom det sig att kriget kunde leda till ökad jämlikhet mellan kvinnor och män?
Vilka politiska följder fick kriget?
Vad menas med att vara livegen?
Hur skiljde sig livet för de ryska industriarbetarna från de västeuropeiska?
När startade ryska revolutionen?
Hur reagerade soldaterna på tsarens order att slå ned upproret?
Vad var sovjeter för något?
Vem var Vladimir Uljanov och varför befann han sig i Schweiz?
Hur tog Lenin makten i Ryssland?
Vad lyckades det kommunistiska partiet med under det 70-åriga styret i Sovjetunionen?
Du ska kunna på ett bra sätt förklara orsakerna, händelseförloppet och konsekvenserna av första
världskriget.
Ryska
revolutionen
Hur kartan
förändrades
Första
världskriget
Två skott som
startade kriget
Konsekvenser
När USA kom med
i världskriget
Händelseförlo
ppet

Similar documents