Förslag till styrelseledamöter Omval – Bengt Jaller (född 1954

Comments

Transcription

Förslag till styrelseledamöter Omval – Bengt Jaller (född 1954
Förslag till styrelseledamöter
Omval – Bengt Jaller (född 1954)
Föreslås bli vald som vice ordförande i styrelsen.
Styrelseledamot sedan 2012.
Textil-Merkantil högskoleutbildning.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande och VD i Jaller Klädcenter AB och Jaller & Co AB.
Styrelseorförande i Danielsson Motorsport AB.
Aktieinnehav i MQ: 3 062 000 aktier.
Omval – Arthur Engel (född 1967)
Styrelseledamot sedan 2014.
Civilekonom, Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande Caliroots, styrelseledamot Marimekko OY och
Reliance Brand Ltd. Sitter med i Advisory Board för
ekonomiutbildningen på Stockholms universitet.
Aktieinnehav i MQ: 10 000 aktier.
Omval – Annika Rost (född 1957)
Styrelseledamot sedan 2014.
Del av civilekonomexamen, Göteborgs Universitet.
Övriga uppdrag:
VD för Efva Attling Stockholm AB.
Aktieinnehav i MQ: 4 500 aktier.
Omval – Mernosh Saatchi (född 1979)
Styrelseledamot sedan 2014.
Har studerat elektroteknik på masternivå, Kungliga Tekniska
Högskolan.
Övriga uppdrag:
VD för Humblestorm AB. Styrelseledamot TradeDoubler AB,
Drottningholms slottsteater, IVAs Näringslivsråd och XXL ASA.
Aktieinnehav i MQ: 2 400 aktier.
Omval – Michael Olsson (född 1963)
Styrelseledamot sedan 2014.
Civilekonom / M.Sc., Handelshögskolan i Stockholm och McGill
University Montreal.
Övriga uppdrag:
Arbetande styrelseordförande i familjens investeringsbolag Novargus.
Styrelseordförande i neXus, Itum Invest och Funäsdalen Berg & Hotell.
Styrelseledamot i Ekman & Co, Ernströmgruppen, KGH Customs och
SatPoint.
Aktieinnehav i MQ: 30 000 aktier.
Nyval – Claes-Göran Sylvén (född 1959)
Föreslås bli nyvald som styrelsens ordförande.
Claes-Göran var under åren 2003-2013 VD för ICA-handlarnas förbund
och under 2005-2012 var han dessutom VD för Hakon Invest.
Genomgått utbildningar av olika slag (ekonomiska,
företagsledarutbildningar, ledarutveckling m.m.).
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande för ICA-gruppen. Styrelseledamot i Svensk Handel.
Aktieinnehav i MQ: 0
Nyval – Anna Engebretsen (född 1982)
Anna arbetade under åren 2006-2009 som projektledare inom mediestrategi och reklamköp på mediebyrån OMD. Från 2009 fram till idag
arbetar hon med marknad, kommunikation, reklam och sponsring på
SkiStar AB.
Civilekonom, Handelshögskolan Oslo.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot Investment AB Öresund och Bilia AB, samt i stiftelsen
Min Stora Dag.
Aktieinnehav i MQ: 971 836
Samtliga styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till MQ, dess bolagsledning
samt större aktieägare i MQ, med undantag för Anna Engebretsen. Hon anses beroende i
förhållande till MQs största aktieägare, Investment AB Öresund.
Ovanstående uppgifter avser förhållandet i mitten av december 2014. Aktieinnehavet omfattar
eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella
instrument i MQ.

Similar documents