för Män - Region Halland

Comments

Transcription

för Män - Region Halland
Instruktion för klamydiatest
för Män
Obs! Provet ska tas tidigast 10 dagar efter det tillfälle du hade oskyddat sex
för att provsvaret med säkerhet ska kunna visa om du har smittats av klamydia eller inte. Vi analyserar provet även för gonorré.
Läs först igenom hela instruktionen innan du genomför testet!
2
1
3
¨
När du tar provet ska det ha
gått minst en timme sedan
du kissade senast.
4
¨
Skriv datum då provet togs
på etiketten och lägg röret i
den större plasthylsan.
Kissa endast den första
mängden urin i ett glas, cirka
1 cm i glaset. Resten kissar
du som vanligt i toaletten.
5
Lägg hylsan i det vadderade
svarskuvertet. Klistra igen
kuvertet genom att ta bort
tejpremsan och posta sedan
brevet. Porto är redan betalt.
Har du frågor kring klamydiatestet gå in på
www.1177.se/Halland/klamydiatest eller kontakta
Mikrobiologen i Halmstad på tfn 035-13 18 50,
mån-fre 07:30-11:45, 12:30-16:15.
Övriga tider ring Sjukvårdsrådgivningen, tfn 1177.
Sug upp urinen, med plastpipetten, från glaset och för
över till provröret. Fyll med
urin till fönstret på provröret,
se pilen på bilden. Obs! Var
försiktig så att vätskan i röret
inte rinner ut! Skruva på
korken.
6
Inom cirka en vecka får du
svar på ditt test via Mina
vårdkontakter. Gå in på
www.1177.se/Halland/mvk
och logga in för att ta del av
svaret. Om du vid beställningen angav ditt mobilnummer
eller e-postadress får du ett
meddelande dit när provsvaret kommit in i Mina vårdkontakter.

Similar documents