Jämföra bråk: Förlängning/förkortning → göra

Comments

Transcription

Jämföra bråk: Förlängning/förkortning → göra
Jämföra bråk:
Förlängning/förkortning  göra liknämniga
Göra om till decimalform
OBS! Förlängning, förkortning ändrar inte storleken på bråket
Bråkform & blandad form:
Bråkform – skrivs enbart som ett bråk
Blandad form – skrivs i antal hela och delar(bråket)
Beräkningar med bråk
Addition – gör bråken liknämniga eller skriv i decimalform innan du adderar
Subtraktion - gör bråken liknämniga eller skriv i decimalform innan du
subtraherar
Multiplikation –
1.
förkorta bråket och skriv om möjligt i blandad form
2. Förkorta bråken
ev. förkorta bråket och skriv om möjligt i
blandad form.
Division 1.
Sätt ut en nämnaren 1 på hela tal. Du har nu ett bråk dividerat med ett
.
annat
2.
Testa gärna med innehållsdivision eller delningsdivision Se klipp
https://www.youtube.com/watch?v=db4GVLV5g1g
3.
Rutinen är
=
Kallas att multiplicera täljar-bråket med
inversen av nämnar-bråket (byt plats på täljare och nämnare i nämnarbråket Se gärna http://www.matteboken.se/lektioner/matte1/tal/multiplikation-och-division-av-brak