bruksanvisning för diesel partikelfilter rengöringspaket mot höga sot

Comments

Transcription

bruksanvisning för diesel partikelfilter rengöringspaket mot höga sot
BRUKSANVISNING FÖR DIESEL PARTIKELFILTER RENGÖRINGSPAKET MOT HÖGA
SOT & AVGASVÄRDEN
För att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt, kommer här enkla instruktioner och
information om produkterna.
Starta behandlingen med.
FORMULA GOLD DIESEL

Häll i tanken innan påfyllning av diesel.
 Tanka upp och fyll hela tanken.
 Det är viktigt att de rengörande tillsatserna för göra en långtidsbehandling på en
full tank. (Bilen ska ej besiktigas under denna perioden då avgasvärdena kan öka
under behandlingasprocessen).
 Rekommenderas för alla dieselmotorer (nya såväl som äldre).
 Är ej skadlig att använda för katalysator eller partikelfilter på dieselbilar.
Formula Gold Diesel dieseltillsats rengör, smörjer och skyddar
dieselinsprutningssystemet / dieselspridare, reducerar svart dieselrök. förbättrar
förbränningen av dieseln samt reducerar CO, K värde och HC avgasvärden. Effekten av
förbättrad förbränning gör att motorns prestanda ökar med förbättrad acceleration.
Ryckig gång elimineras och du får ett minskat motorljud.
DIESEL EGR AEROSOL
Wynns Diesel EGR är egentligen avsedd för professionella användare verkstadsmekaniker som vi nu erbjuder till alla som är händiga gör - det - självare. Efter
behandlingen med denna produkt kan felkod systemet i bilens dator behöva återställas
om servicelampan börjar lysa.
Det finns 4 olika metoder att använda denna produkt.
Metod A: Rengöring av luftintag, luftsensor och insugningnsventiler










Starta motorn och låt den gå varm.
Ta bort den flexibla slangen/röret till luftintag systemet som sitter mellan
turbon/intercoolern.
Låt motorn gå på tomgång.
När motorn är varm, spraya produkten in i luftintag systemet. Spraya inte direkt
genom intercoolern. Spraya i små korta 1-2 sekunders intervaller.
Under pulveriseringen av produkten, kan varvtalet gå upp och ner. Det beror på
tillökningen av vätskan och ändringen av luft/bränsle förhållandet.
Ifall ökning av varvtalet ökar eller minskar eller att dieselknack ljudet ökar, låt
motorn gå på tomgång. RÖR EJ GASPEDALEN.
Fortsätt spraya tills hela flaskan har blivit konsumerad.
Låt motorn gå på tomgång ca 10 minuter.
Stanna motorn och montera tillbaka demonterade komponenter.
Starta motorn och kör ungefär 5 till 10 km men undvik att överbelasta motorn.


Låt motorn gå på tomgång åtminstone 1 minut innan du stänger av motorn.
Behandlingen är klar.
Metod B: Rengöring av luftintag systemet före turboladdaren och
kompressionsdelen av turbon.

Gör på samma sätt som metod A, fast spruta Diesel EGR aerosol in i framför
turboladdaren. Ta bort luftfiltret för att nå detta området.
Metod C: Förebyggande rengöring av EGR ventil.

Om EGR ventil är nära insprutningsdelen av flaskan, gör på samma sätt som i
metod A.
 Om EGR ventilen är på ett otillgängligt avstånd från insprutningsmunstycket på
flaskan, använd en förlängningsslang (x-tra tillbehör Art.nr. WQ4700) för att
komma närmare ventilen. Sen gör du på samma sätt som i metod A.
Metod D: Kurativ rengöring av mycket igensotad EGR-ventil.

Demontera EGR ventilen (ventilhuset).
 Spraya Diesel EGR aerosolen direkt på ventilen, ventilhuset och övriga
komponenter, tills alla delar är rejält fuktiga.
 Låt produkten verka i några minuter.
 Spraya igen på delarna tills all smuts har försvunnit.
 Du kan hjälpa till med att torka av smutsen med tryckluft, papper eller trasa.
VARNING: Överstig inte 1500 varv under behandlingen. Spraya inte på lackerade ytor, i
sådana fall. rengör omedelbart med vatten för att förhindra skador på lacken.
OIL SYSTEM CLEANER
När du har tankat upp bilen med Formula Gold Diesel och gjort en behandling med
Diesel EGR Aerosol är det dags att göra en invändig motortvätt och ett oljebyte.

Häll i hela burken med Oil System Cleaner till motoroljan.
 Låt motorn gå på tomgång i 15 till 20 minuter. (Bilen får ej köras under tiden
behandling utförs med Oil System Cleanern).
 Stanna motorn när behandlingstiden är klar och töm ut den varma oljan.
 Byt oljefilter och fyll på med ny motorolja (läs bilens manual för mängd och
specifikation).
 1 burk på 325 ml Oil System Cleaner behandlar 3 till 6 liter motorolja.
Wynns OSC invändiga motortvätt löser upp gammal olja som koksat. Rengör
vevhusventilationen och alla trånga oljekanaler i motorns oljesystem. Frigör och rengör
klibbiga kolvar och hydrauliska ventillyftare.
Nu har du gjort en grundlig och effektiv rengöring av både motor och bränslesystemet.
Kör slut på dieseln som behandlas med Formula Gold Diesel. När det är dags attt tanka
upp igen på macken ska du nu använda dig av Wynns Diesel Partikelfilter Regenerator.
DIESEL PARTIKELFILTER REGENERATOR
Partikelfiltret samlar upp sotpartiklar som med tiden sätter igen systemet fullt med sot.
Nu är det dags att tvätta bort soten med Wynns rengöringsvätska som tar bort och frigör
partikelfiltret från sot.

Häll i 1 flaska (500 ml) i dieseltanken innan du tankar upp.
 Tanka upp till full tank.
 Rengöringsprocessen sätter omedelbart igång när du kör med bilen.
Wynns DPF dieseltillsats rengöringsmedel minskar antändningstemperaturen på sotet i
partikelfiltret under drift och används som regenereringshjälp i dieselpartikelfiltret. Detta
är det mest ekonomiska sättet att rengöra partikelfiltret på. När dieseltanken är slut och
du ska tanka upp på nytt är det dags att använda Supremium Diesel.
SUPREMIUM DIESEL
Kläm på flaskan för att erhålla rätt kvantitet. 10 ml per 10 liter diesel. Häll i tanken innan
påfyllning av diesel. Tanka upp. Flaskan räcker till 250 liter diesel.
Supremium Diesel ger en effektivare och fullständig förbränning av dieseln vilket ger
kraftfullare motorstyrka, bättre acceleration och tystare motorljud. Ger en effektiv
smörjning av dieselbränslesystemet och håller det rent. Ökar cetan talet upp till 3 punkter
och minskar skadliga Nox avgasutsläpp upp till 20 %.
Nu är bilen redo för en kontrollbresiktning / ombesiktning.