Till andelsägare i Skeppsvägens Samfällighetsförening.

Comments

Transcription

Till andelsägare i Skeppsvägens Samfällighetsförening.
Till andelsägare i Skeppsvägens Samfällighetsförening.
Vid årsmötet i lördags informerade styrelsen om att vi har fått ett åläggande från Trafikverket att ta
bort träd inom 2 meter på båda sidor om Skeppsvägen.
Ur föreningens synpunkt får detta flera bra effekter. Sikten runt kurvor kommer att bli bättre samt
risken bli mindre för att träd ställer till skada vid oönskad avåkning. Sannolikheten för att rötter ska
växa upp genom vägytan blir också mycket mindre vilket leder till bättre vägekonomi.
De många reparationerna vi gjorde för några år sedan var till största delen orsakade av just
rotgenomträngning.
Styrelsen önskar samtidigt göra samma sak även på övriga vägar. Vi kan naturligtvis inte bestämma
över tomtmark och vill därför vädja till dig som har träd mycket nära väg, men inne på egen tomt.
Om du samtycker behöver du i så fall omgående begära marklov hos Kristianstad kommun för att
kunna fälla ett eller flera träd med en diameter på 10 cm, mätt 1m över mark.
Träd på tomt som bör tas bort kommer att märkas med gul färg.
Föreningen kommer att genomföra arbetet i okt / nov. Vi har då möjlighet att ta hand om träd nära
väg, och på tomt till självkostnadspris.
Om du önskar föreningens hjälp med fällning måste vi ha ett besked senast 30 sept.
Kontakta i så fall Jörgen Kiaer. Gärna på mail
eller tfn. 0705-15 90 85.
[email protected]
Info ang. fibernät:
Intresset är mycket stort inom vårt område ( ca.60 % ). Vår förhoppning är därför, att kommunen
ger oss möjlighet till anslutning, inom en snar framtid.
Furuboda 2014-08-05
Jörgen Kiaer, ordförande.
717913-1359