PRIMA Psykoterapienhet (PTE) – Systemisk terapi för par och familjer

Comments

Transcription

PRIMA Psykoterapienhet (PTE) – Systemisk terapi för par och familjer
PRIMA Psykoterapienhet (PTE) –
Systemisk terapi för par och familjer
I systemisk par- och familjeterapi ser man till individen i sitt sammanhang. Delarna i systemet,
den närmaste kretsen eller alternativt uttryckt; individerna i paret respektive familjen påverkar
varandra och upprätthåller jämvikten funktionellt eller dysfunktionellt.
Om förutsättningar finns för att bilda team mot problemen och gemensamt arbeta för en
gynnsam utveckling, kan systemisk terapi utgöra en potent behandling.
Inom vuxenpsykiatrin förekommande komplement till individualpsykoterapi med den
identifierade patienten.
Under samtalen får var och en komma till tals kring problemformulering och önskemål om
förändring. Efterhand skapas en gemensam berättelse som alla kan känna sig delaktiga i.
Det blir svårare för den enskilde att falla tillbaka i gamla spår om den/de närmaste är aktiva i en
förändringsprocess.
Den systemiska terapin bedrivs av Katarina Waernmark, socionom och leg.
psykoterapeut.

Similar documents