Sammanställning avtal; Målgrupp 8 – Vuxna – Komplexa vårdbehov

Comments

Transcription

Sammanställning avtal; Målgrupp 8 – Vuxna – Komplexa vårdbehov
Handläggare
Datum
Tomas Axi
2011-05-02
Sammanställning avtal;
Målgrupp 8 – Vuxna – Komplexa vårdbehov (samsjuklighet missbruk/psykisk
ohälsa) - HVB
Problematik
Vårdtagare är vuxna med olika typer av missbruk; alkohol, narkotika, läkemedel eller en
kombination av dessa samt psykisk problematik (psykiatrisk/neuropsykiatrisk diagnos).
Behandlingshem - Placeringsavtal (avrop)
Avtal har tecknats med följande behandlingshem:
1.
2.
3.
4.
Mälardalens behandlingscentrum
Kolarmora behandlingshem
Tallkullen HVB
Iris Utvecklingscenter, Enköping
Avropande kommun upprättar i samråd med vårdtagaren en individuell Vårdplan/Behandlingsplan
omfattande alla planerade insatser för vårdtagaren enligt socialtjänstlagen (11:3), dvs. även insatser
som inte omfattas av dessa avtal.
De behov som anges i denna plan ligger bl.a. till grund för val av vårdgivare.
Vid lika lämplighet, för olika vårdgivares vård/behandling, prioriteras vårdgivare/ramavtal efter
rangordningen ovan, dvs. resultatet av upphandlingen.
För information om verksamhetens innehåll hänvisas till respektive avtal och hemsida.
Priser
Priserna nedan gäller för vårddygn under 2012. För kompletta villkor hänvisas till respektive avtal.
Avtalstid
Avtalet gäller för Placeringsavtal (avrop ) tecknade senast 2013-12-31.
Behandlingshem
Adress
Vårdförbundet Sörmland
Vårnäs Behandlingshem
643 92 Vingåker
Priser 2011
Telefon
Telefax
Kontaktuppgifter
Postgiro
Bankgiro
Org.nr
E-post / Hemsida
[email protected]
0151-51 80 95
0151-124 57
477 55-4
951-7855
222000-0323
www.vfsormland.se
Vårddygn
Handläggare
Datum
Tomas Axi
2011-05-02
Kr/dygn
Mälardalens
1 - 30
Behandlingscentrum AB 31 – 90
Ralstavägen 48
91 734 31 HALLSTAHAMMAR
1 940:1 940:1 940:-
Jens Malmström
Tel 0220 – 1600 55
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mbc.se
Kolarmora
Behandlingshem AB
Levahemmet
Kolarmora
Pettbol 207
740 12 KNUTBY
OBS! Vuxna män.
1 – 30
31 – 90
91 -
1 950:1 950:1 950:-
Hans Libeck
Tel 0152 - 714570
Direkt: 0174-600 88
E-post: [email protected]
Hemsida: www.levagruppen.se
Tallkullens
1 – 30
2 000:-
Annette Eriksson
073-748 00 21 , 0150-157 85
[email protected]
HVB-hem AB
Nyhemsgatan 40
641 51 KATRINEHOLM
31 – 90
91 -
2 000:2 000:-
Tel 0150 – 135 00
Iris UtvecklingsCenter AB, Enköping
Storgtan 42
749 52 GRILLBY
1 – 30
31 – 90
91 -
Adress
Vårdförbundet Sörmland
Vårnäs Behandlingshem
643 92 Vingåker
Telefon
Hemsida: www.tallkullen.se
Telefax
2 350:2 350:2 350:-
Postgiro
Bankgiro
Stefan Gammelgård
Tel 0171 – 47 80 40
E-post: [email protected]
Hemsida:
www.irisutvecklingscenter.se
Org.nr
E-post / Hemsida
[email protected]
0151-51 80 95
0151-124 57
477 55-4
951-7855
222000-0323
www.vfsormland.se
Adress
Vårdförbundet Sörmland
Vårnäs Behandlingshem
643 92 Vingåker
Telefon
Telefax
Postgiro
Handläggare
Datum
Tomas Axi
2011-05-02
Bankgiro
Org.nr
E-post / Hemsida
[email protected]
0151-51 80 95
0151-124 57
477 55-4
951-7855
222000-0323
www.vfsormland.se