Socialt arbete och samhällets organisering, 7,5 hp VT15

Comments

Transcription

Socialt arbete och samhällets organisering, 7,5 hp VT15
Statsvetenskapliga institutionen
Umeå universitet
Socionomprogrammet, termin 2
Luleå och Örnsköldsvik
VT 2015
SOCIALT ARBETE OCH SAMHÄLLETS ORGANISERING 7,5 hp
Lärare:
Jessika Wide, [email protected] (kursansvarig), 090-786 95 42
Margaretha Uttjek, [email protected], 090-786 98 78
Välkommen till kursen ”Socialt arbete och samhällets organisering”!
Kursen består av ett antal webbföreläsningar på Pingpong och tre obligatoriska seminarier på
respektive studieort. I schemat anges såväl schemalagda aktiviteter som förslag på studietakt
för webbföreläsningar och kurslitteratur. Observera att detta bara är ett förslag, och inte ett
krav på studietakt. Läsanvisningar och föreläsningstitlar är preliminära fram till kursstart, d.v.s.
de kan komma att modifieras något.
Alla tre seminarier på kursen är examinerande och därmed obligatoriska. Det betyder att
aktivt deltagande och godkända presentationer är ett krav för att få godkänt på kursen.
Frånvaro vid ett seminarium innebär således att uppgiften måste examineras på annat sätt.
Kontakta i så fall ansvarig lärare för respektive seminarium.
Av praktiska skäl (dels att läraren måste hinna ta sig till studieorterna, dels att påsken infaller
mitt under kursen) skiljer det några dagar mellan seminarierna i Örnsköldsvik och i Luleå. Detta
spelar dock ingen roll för kursens innehåll och det är varken någon för- eller nackdel hur
seminarierna ligger. Seminarium 1 går ut på att varje basgrupp presenterar 2-3 nyhetsartiklar
med relevans för kursen, som gruppen själv valt ut. Mer information om detta ges i anslutning
till kursstart.
Vi kommer även schemalägga lärarchattar, d.v.s. chattar på Pingpong då ni har möjlighet att
ställa frågor till lärarna om t.ex. kursens innehåll och uppläggning.
Hälsningar,
Jessika & Margaretha
Umeå 2015-02-16
1
Vecka 12
Kursen startar måndagen den 16 mars.
Förberedelser inför seminarium 1 (i basgrupper) samt
eget arbete med webbföreläsningar och kurslitteratur:
• Föreläsning 1: Sveriges politiska system [JW/Pingpong]
Litteratur: Bengtsson kap. 1, 3, 6
• Föreläsning 2: Förvaltningsuppgifter, arbete och regler [JW/Pingpong]
Litteratur: Premfors kap. 1-2, 4-6, 9-11
• Föreläsning 3: Förvaltning och politik på olika nivåer I [JW/Pingpong]
Litteratur: Bengtsson kap. 2, 4-5, Premfors kap. 7
• Föreläsning 4: Förvaltning och politik på olika nivåer II [JW/Pingpong]
Litteratur: Bengtsson kap. 2, 4-5, Montin & Granberg kap. 2-6, Premfors
Seminarium 1: ”Socialt arbete och politik – dagsaktuella artiklar” (Luleå, xxx)
Lärare: Jessika Wide
To
150319
Basgrupp L1+L2 kl. 09.30-11.00
Basgrupp L3+L4 kl. 12.30-14.00
Basgrupp L5+L6 kl. 14.30-16.00
Vecka 13
Seminarium 1: ”Socialt arbete och politik – dagsaktuella artiklar” (Övik, sal 206)
Lärare: Jessika Wide
Ti
150324
Basgrupp Ö1+Ö2 kl. 10.00-11.30
Basgrupp Ö3+Ö4 kl. 12.30-14.00
Basgrupp Ö5+Ö6 kl. 14.30-16.00
Eget arbete med webbföreläsningar och kurslitteratur:
• Föreläsning 5: EU:s politiska system [JW/Pingpong]
Litteratur: Bengtsson
• Föreläsning 6: Implementering, kontroll och styrning I [JW/Pingpong]
Litteratur: Rothstein kap. 7-8; Evan & Harris; Johansson; Schierenbeck
• Föreläsning 7: Implementering, kontroll och styrning II [JW/Pingpong]
Litteratur: Rothstein kap. 7-8; Evan & Harris; Johansson; Schierenbeck
• Föreläsning 8: Legitimitet och förvaltningsetik [JW/Pingpong]
Litteratur: Bengtsson kap. 7; Rothstein kap. 1, 4-6
Vecka 14
Förberedelser inför seminarium 2 (individuellt) samt
eget arbete med webbföreläsningar och kurslitteratur:
• Föreläsning 9: En marknadsanpassad välfärdsstat?
NPM, privatisering och decentralisering I [JW/Pingpong]
Litteratur: Montin & Granberg kap. 3, 8, 9; Rothstein kap. 9-10
2
• Föreläsning 10: En marknadsanpassad välfärdsstat?
NPM, privatisering och decentralisering II [JW/Pingpong]
Litteratur: Montin & Granberg kap. 3, 8, 9, Rothstein kap. 9-10
Seminarium 2: ”Gräsrotsbyråkrater i välfärdsstaten” (Luleå)
Ansvarig lärare: Jessika Wide
On
150401
Basgrupp L4+L5 kl. 09.30-11.00
Basgrupp L1+L6 kl. 12.30-14.00
Basgrupp L2+L3 kl. 14.30-16.00
Vecka 15
Seminarium 2: ”Gräsrotsbyråkrater i välfärdsstaten” (Örnsköldsvik, sal 206)
Ansvarig lärare: Jessika Wide
On
150408
Basgrupp Ö4+Ö5 kl. 10.00-11.30
Basgrupp Ö1+Ö6 kl. 12.30-14.00
Basgrupp Ö2+Ö3 kl. 14.30-16.00
Eget arbete med webbföreläsningar och kurslitteratur:
• Föreläsning 11: Samhällsekonomi och socialt arbete I. [MU/Pingpong]
Litteratur: Eklund, kapitel 1-6.
• Föreläsning 12: Samhällsekonomi och socialt arbete II. [MU/Pingpong]
Litteratur: Eklund, kapitel 8-10, 12-15.
• Föreläsning 13: Samhällsekonomi och prioriteringar bland
beslutsfattare och civilbefolkning. [MU/Pingpong]
Litteratur: Uttjek et. al. Priority dilemmas… Eklund, kapitel 18-21.
Vecka 16
Eget arbete med webbföreläsningar och kurslitteratur
Seminarium 3: ”Samhällsekonomi och socialt arbete” (Luleå och Örnsköldsvik, lärarlöst).
Ansvarig lärare: Margaretha Uttjek
Anvisningar finns i seminarieuppgiften som läggs ut på Pingpong i början av vecka 14. Denna uppgift, en per
basgrupp, från seminariet mailas till Margaretha senast onsdagen den 15 april kl. 10.00.
Vecka 17
Må
150420
09-14
On
150528
09-14
Tentamen
Vecka 22
Omtentamen
Luleå: xxx
Övik: sal 408
Luleå: xxx
Övik: sal 408
3

Similar documents