To apply please contact 076-185 01 44 or email maria

Comments

Transcription

To apply please contact 076-185 01 44 or email maria
2 positions
Elma School is an independent international elementary school. The school is open
to everyone regardless of cultural or national background. The school has been
around since 2001 and is an F-9 school.
Our epistemological holistic. The student's own reality is not divided into school
subjects. We are therefore interdisciplinary and thematic in small classes.
We are looking for a native speaking English teacher for our 6-year activities.
You should have;
- Native English speakers
- Experience of working with children, for example. Au-Pair or Nanny.
- Confidence that we are working both indoors and outdoors with the kids.
We offer;
- Monthly salary
- 1 year contract with possibility of extension
- Pedagogical lunch which is Lunch for free
- SL card
Perheaps the school can help with housing a shorter period.
When recruited, you must provide certificate of registry.
To apply please contact 076-185 01 44 or email [email protected]
http://www.elmaschool.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elma School är en fristående internationell grundskola. Skolan är öppen för alla
oavsett kulturell eller nationell bakgrund. Skolan har funnits sedan 2001 och är en F9 skola.
Vår kunskapssyn präglas av en helhetssyn. Vår kunskapssyn präglas av en
helhetssyn utifrån elevens egen verklighet. Vi arbetar ämnesövergripande och
tematisk i små klasser.
Vi söker nu en native speaking english teacher till vår 6-års verksamhet.
Du ska ha;
- Engelska som modersmål
- Erfarenhet av arbete med barn, ex. som Au-pair eller Barnskötare.
- Tillförsikt med att vi arbetar både inomhus och utomhus med barnen.
Vi erbjuder;
- Månadslön
- 1 års kontrakt med möjlighet till förlängning
- Pedagogisk lunch
- SL- kort
Skolan kan ev. hjälpa till med bostad en kortare period.
Vid anställning skall du kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Kontakt: 076-185 01 44 eller [email protected]
http://www.elmaschool.org