2013-10-04.pdf - Provtagningsanvisningar

Comments

Transcription

2013-10-04.pdf - Provtagningsanvisningar
Korkfärg
NY
Beställn.nr
OneMed
Korkfärg
Blodvolym
Rörtillsats
205628
4 mL
231550
Guldgul
(med gel)
Z Serum Sep
Clot Activator
5 mL
211206
5 mL
221913
6,5 mL
231056
4 mL
231055
Svart
Exempel på
analyser
S-TSH
S-T4, fritt
S-Ferritin
B-SR
Korkfärg
Blodvolym
Rörtillsats
231365
3,5mL
NY
231381
4 mL
Urinodling
U-Alb/Krea-index
Läkemedel
231382
4 mL
231563
2 mL
Z Serum
Clot Activator
6 mL
231202
10 mL
Konisk botten
Gul skrovkork
Blå
Exempel på
analyser
P-PK
P-APTT
9NC Coagulation
sodium citrate
3,8 %
Ljusgrön
(med gel)
P/S-Kreatinin
P-PSA
LH Lithium
Heparin Sep
Z Urine
No Additive
Röd
Beställn.nr
OneMed
Mikrobiologianalyser, 5 mL
4NC 0,105M
(Na-citrat)
Gul
Korkfärg
Csv-Celler
Csv-Albumin
Sterilt polypropylen rör
B- helblod, Csv- cerebrospinalvätska, P- plasma, S- serum, U- urin.
231587
3 mL
Grön
Specialanalyser
NH Sodium
Heparin
Grå
FX Sodium
Flouride/
Potassium
Oxalate
Lila
K2E K2EDTA
P-Glukos
P-Homocystein
P-Laktat
B-Hb
Blodgruppering
P-Vancomycin
B-HbA1c
Blodvolym och rörtillsats är angivet enligt etikett på röret.
Att tänka på vid venprovtagning
• All provtagning ska ske i rör märkta med
patientens identitet.
Provtagningsrör som
används inom
Landstinget i Värmland
• Alla rör ska blandas noga (vändas ca 10 ggr)
i direkt anslutning till provtagningen. Det gäller
även rör med röd och guldgul kork.
Förvaras stående direkt efter provtagning.
För upplysning om aktuellt provtagningsmaterial, se
Provtagningsanvisningar för Laboratoriemedicin
Värmland på Livlinan eller på www.liv.se
Provtagningsmaterial rekvireras från OneMed
Vid frågor kontakta informationstelefon
Klinisk kemi (054-1)915 00
Klinisk mikrobiologi (054-1)916 00
2013-10-04
Laboratoriemedicin
AKAN-65QD9Y