Mall för ansökan om fullföljd av äktenskapsskillnad

Comments

Transcription

Mall för ansökan om fullföljd av äktenskapsskillnad
Fullföljd av äktenskapsskillnad
Gäller
Äktenskapsskillnad enligt tidigare ansökan.
Tingsrätt:
___________________________
Målnummer:
___________________________
Namn:
___________________________
Make/maka:
___________________________
Personnr:
___________________________
Personnr:
___________________________
Sökande
Yrkande
Betänketiden om sex månader har nu löpt ut och undertecknad vill nu fullfölja äktenskapsskillnad.
Bifogat är personbevis från Skatteverket (ändamål skilsmässa).
Namnteckning: ___________________________
Ort:
___________________________
Datum:
___________________________
För kostnadsfri juridisk vägledning: Ring oss på 0771-333 444, sök upp oss på Facebook eller på www.stance.se
Adress Tegnérgatan 15, 111 40 Stockholm. Kontakt Telefon: 0771-333 444. Fax: 08-333 445. E-post: [email protected]
Skatt Organisationsnummer: 556807-0709. Godkänd för F-skatt.
www.stance.se

Similar documents