Prislista 20150201

Comments

Transcription

Prislista 20150201
Prislista 2015-02-01
Nibble
Stäket
Snebro
Björklinge
Telefon växel 08 - 590 770 80
TONPRIS
08 – 480 024 71
08 – 480 024 73
08 – 480 024 72
08 – 480 024 74
Öppettider Måndag – Torsdag
Öppettider Fredag
06:00 – 17:00
06:00 – 15:00
06:00 – 17:00
06:00 – 15:00
06:30 – 16:00
06:30 – 13:00
06:00 – 16:00
06:00 – 13:00
09:00 – 09:30, 13:00 – 13:30
Rast
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Bergkross
Makadam
Makadam
Makadam
Makadam
Makadam
Makadam
Stenmjöl
Stenmjöl
Rörgravsgrus
Anläggningsjord
Morän, osorterad
Morän
ÅV (betong, asfalt, sten)
ÅV (betong, asfalt, sten)
ÅV fyllnadsjord (fukthållande)
0-150
0-90
0-63
0-32
0-16
16-32
16-22
11-16
8-16
8-11
4-8
0-8
0-4
0-8
0-16
79
88
90
97
106
138
79
90
97
106
138
71
79
81
88
95
106
148
148
129
169
128
128
152
185
0-150
0-150
0-63
0-20
61
69
71
76
81
86
113
118
113
118
124
74
94
106
165
30
45
149
79
89
104
150
128
46
57
40
45
20
Priserna avser kr/ton, i mån av tillgång, fritt lastat på fordon. Naturgrusskatt tillkommer för närvarande med 13 kr/ton på Rörgravsgrus. Miljö- och täktavgift tillkommer
med 0,50 kr/ton. Moms tillkommer på samtliga priser. Våra återvunna produkter kan innehålla små mängder främmande material, och variera i kvalitet.
MOTTAGNINGSAVGIFT
Schaktmassor torra
(fyllning, jord, åvmassor)
Asfalt, fräst/uppbruten
Betong, oarmerad
(ren betong, inga andra inslag)
Betong, armerad
(ren betong, inga andra inslag)
Betong, färsk
(obrunnen betong)
Stubb
Ris
Nibble
Stäket
Snebro
Björklinge
90 kr/ton
90 kr/ton
200 kr/axel
200 kr/axel
110 kr/ton
110 kr/ton
200 kr/axel
200 kr/axel
70 kr/ton
150 kr/axel
150 kr/axel
200 kr/ton
500 kr/axel
500 kr/axel
70 kr/ton
150 kr/axel
150 kr/axel
450 kr/ton
750 kr/axel
750 kr/axel
330 kr/ton
200 kr/axel
200 kr/axel
Material klassat som farligt avfall, tjärasfalt eller gjutasfalt mottas ej. Betong med inslag av blåbetong samt PCB-haltiga massor mottas ej. Massor med
föroreningshalter överstigande värden för KM mottas ej. Massor som deponeras ska vara inerta och uppfylla kraven för inerta massor enligt NFS 2004:10.
Källdeklaration ska kunna redovisas vid inleverans. Avgift om 10 000 kr/lass + provtagningskostnader debiteras om det konstateras att oriktiga uppgifter om
materialets innehåll lämnats. Rutinmässig provtagning och analys sker av inkommande material, om föroreningar konstateras avl ägsnas massorna på kundens
bekostnad. Klassning av inkommande material utförs av vår personal, vi förbehåller oss rätten att avvisa fordon med icke godkänt material. Moms tillkommer på
samtliga priser.
SKÅAB – SVENSK KROSS & ÅTERVINNING AB
VALLENTUNAVÄGEN 113, 194 92 UPPLANDS VÄSBY · VÄXEL 08 - 590 770 80
www.skaab.se