FÖRHANDLINGSSCHEMA

Comments

Transcription

FÖRHANDLINGSSCHEMA
Sida 1 ( 4 )
FÖRHANDLINGSSCHEMA
Vecka 50
Ändringar kan förekomma
Frågor rörande hovrättens förhandlingar besvaras av hovrätten, även då
hovrätten vid behov håller förhandling i annan domstols lokaler
Måndag 8 december 2014
kl. 09:00-16:30
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 2943-14, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN ./. Åklagarkammaren i Växjö m.fl.
angående våldtäkt mot barn m.m.
Rotel 35
kl. 09:30-12:00
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 2218-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Växjö
angående stöld
Rotel 14
kl. 10:00-12:00
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
B 2133-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Jönköping
angående bidragsbrott
Rotel 12
kl. 10:00-15:00
Sal 3 Hovrätten
Jönköping
B 1280-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar,
Åklagarmyndigheten m.fl.
angående grov fridskränkning m.m.
Rotel 25
kl. 10:00-16:00
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 1831-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Linköping
angående stöld m.m.
Rotel 32
kl. 13:00-15:30
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 2607-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Växjö m.fl.
angående urkundsförfalskning m.m.
Rotel 13
kl. 13:00-16:30
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
B 2167-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Örebro m.fl.
angående olaga hot m.m.
Rotel 15
kl. 15:15-16:15
Sal 3 Hovrätten
Jönköping
B 1850-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Jönköping
angående grovt rattfylleri
Rotel 22
GÖTA HOVRÄTT
kl. 15:30-16:15
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 3127-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Jönköping
angående olovlig körning
Rotel 13
Tisdag 9 december 2014
kl. 09:00-11:30
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 1600-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Skövde m.fl.
angående misshandel m.m.
Rotel 22
kl. 09:00-16:30
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
B 935-14, Huvudförhandling, dag 1 av 3
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar,
Åklagarmyndigheten m.fl.
angående trolöshet mot huvudman (grovt brott)
Rotel 31
kl. 09:00-16:30
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 1747-14, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN ./. Åklagarkammaren i Linköping m.fl.
angående våldtäkt m.m.
Rotel 25
kl. 11:00-16:00
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 2847-14, Huvudförhandling
Åklagarkammaren i Örebro m.fl. ./. NN
angående försök till grov mordbrand m.m.
Rotel 14
kl. 13:00-15:00
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 1270-14, Huvudförhandling
Åklagarkammaren i Skövde, Åklagarmyndigheten ./. NN
angående hot mot tjänsteman
Rotel 24
kl. 15:00-16:30
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 240-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Jönköping,
Åklagarmyndigheten m.fl.
angående vapenbrott m.m.
Rotel 22
Onsdag 10 december 2014
kl. 09:00-12:00
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 1747-14, Huvudförhandling, dag 2 av 2
NN ./. Åklagarkammaren i Linköping m.fl.
angående våldtäkt m.m.
Rotel 25
Sida 2 ( 4 )
GÖTA HOVRÄTT
kl. 09:00-16:30
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
B 935-14, Huvudförhandling, dag 2 av 3
NN./. Åklagarkammaren i Kalmar,
Åklagarmyndigheten m.fl.
angående trolöshet mot huvudman (grovt brott)
Rotel 31
kl. 09:00-16:30
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 2943-14, Huvudförhandling, dag 2 av 2
NN./. Åklagarkammaren i Växjö m.fl.
angående våldtäkt mot barn m.m.
Rotel 35
kl. 13:00-16:00
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 2591-13, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar,
Åklagarmyndigheten
angående jaktbrott
Rotel 23
Torsdag 11 december 2014
kl. 09:00-12:00
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
B 935-14, Huvudförhandling, dag 3 av 3
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar,
Åklagarmyndigheten m.fl.
angående trolöshet mot huvudman (grovt brott)
Rotel 31
kl. 09:00-16:30
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 1017-14, Huvudförhandling, dag 1 av 2
NN ./. Ekobrottskammaren i Linköping,
Ekobrottsmyndigheten m.fl.
angående försvårande av skattekontroll
Rotel 22
Fredag 12 december 2014
kl. 09:00-12:00
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
B 1017-14, Huvudförhandling, dag 2 av 2
NN ./. Ekobrottskammaren i Linköping,
Ekobrottsmyndigheten m.fl.
angående försvårande av skattekontroll
Rotel 22
kl. 09:00-14:00
Sal 5 Hovrätten
Jönköping
B 3211-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Örebro m.fl.
angående grov misshandel m.m.
Rotel 23
Sida 3 ( 4 )
GÖTA HOVRÄTT
kl. 10:00-10:45
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 3067-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Skövde
angående försök till stöld m.m.
Rotel 13
kl. 13:00-13:45
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 3044-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Växjö
angående bedrägeri
Rotel 15
kl. 13:00-14:00
Sal 1 Hovrätten
Jönköping
Ö 2756-14, Muntligt förhör
NN ./. Åklagarkammaren i Kalmar
angående undanröjande av villkorlig dom
Rotel 23
kl. 13:00-16:00
Sal 2 Hovrätten
Jönköping
B 1956-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Linköping m.fl.
angående övergrepp i rättssak m.m.
Rotel 32
kl. 13:45-14:30
Sal 4 Hovrätten
Jönköping
B 2839-14, Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i
Jönköping
angående grovt rattfylleri
Rotel 11
Sida 4 ( 4 )
+nämnd
+nämnd
+nämnd

Similar documents