Kultur - Johan Fornäs

Comments

Transcription

Kultur - Johan Fornäs
JOHAN FORNÄS
ISBN 978-91-47-09784-5
Antal sidor 128
Upplaga 1/2012 (ber. lev. vecka 10)
AV SPRÅKETS
diga och svårhur dess fyra
tur kan betyda
konstarter till
en lång rad
hur begreppet
titet.
Johan Fornäs
Kultur
böcker i samntralt begrepp
e av samhället.
pbar kunskap i
Stockholm: Liber Förlag 2012
112 sidor
na. Skärpt och
och fallgropar.
ångtydigheten
ur och natur är
ggt. Sällan har
Culture is a condensed presentation and analysis of the
complex concept of culture. It starts by offering four main
definitions and dimensions of the concept, as it has
developed through western history. The second section
present various ways in which the concept of culture has
been used, as well as its limitations.
- och lärdomssala universitet
mmunikationsdaktör för tidgrund i musikland annat om
ag.
DSERVICE
kholm
93 30
93 01/02
[email protected]
e
Kultur är ett av språkets allra mest mångtydiga och svår- definierade ord. Här ges en guide till
hur dess fyra huvudbetydelser har växt fram och vad kultur kan betyda idag – från odling via
livsformer och konstarter till meningsskapandets processer. Genom en lång rad talande exempel
framträder en bild av hur begreppet knyter samman frågor om makt och identitet.
”Kulturbegreppet slinker oss lätt ur händerna. Skärpt och kunnigt reder Johan
Fornäs ut distinktioner och fallgropar. Han demonstrerar användningen, tror på
BESTÄLL
UTVÄRDERINGS- mångtydigheten och klargör att motsättningen mellan kultur och natur är en
EXEMPLAR
fördom. Det är pedagogiskt. Det är snyggt. Sällan har jag läst en så ögonöppnande
www.liber.se/hogskola
liten bok.”
Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
e
s
.
op
h
rs
e
lib
Innehåll
Tänk dig ................................................................................... 5
Del I. Kulturbegreppets fasetter ............................................ 9
Ontologiskt: kultur som odling .......................................... 12
Antropologiskt: kultur som livsform .................................. 18
Estetiskt: kultur som konst ................................................. 23
Hermeneutiskt: kultur som meningsproduktion ................. 29
Del II. Kulturbegreppets användningar ............................. 39
Kulturstudier ...................................................................... 39
Naturrepresentationer ........................................................ 62
Identitetskorsningar ........................................................... 75
Maktspel ............................................................................ 86
Tänk en gång till ... .............................................................. 101
Noter ................................................................................ 104
Referenser ....................................................................... 105
Register ........................................................................... 111