Brandventilator typ Orivent 51

Comments

Transcription

Brandventilator typ Orivent 51
Rö kl uck or a v h ö gst a k val it et a np ass at fö r n o rd iskt k lim at. Sam tl ig a r ökl uck o r f in ns i CE - go dk ä nt (E N 12 1 0 1 -2 )
u tf ö ra n d e s å vä l m e d gas fj ä de r (h å llm a g ne t) som m ed e lm ot o r. T yp 5 1 m e d el l er u tan gl as.
DIMENSIONER
EGENSKAPER
Effektiv yta
2
m
(Cv-värde)
V1-MÅTT
(LJUSMÅTT)
Vikt
(kg)
Strömbehov
hållmagnet
Strömbehov
motor
(24 VDC)
Täckt lock: 100 mm stenull
900 x 1200
140
0,04
2,0
0,80
Glas: Säkerhetsglas, 2K (argon)
900 x 1800
175
0,04
2,0
1,20
Kulörer RR20, 21, 22 eller 23.
900 x 2100
195
0,04
2,0
1,43
1000 x 1000
135
0,04
2,0
0,74
1000 x 2000
195
0,04
2,0
1,48
1200 x 1200
170
0,04
2,0
1,07
205
0,04
2,0
1,60
235
0,04
2,0
1,87
250
0,04
2,0
2,13
L O CK
SA RGA R
Stålsarg med 100 mm stenull
(150 mm på begäran)
1200 x 1800
Höjd 750 (satndard), 400 eller 900 mm
1200 x 2100
1200 x 2400
Ö PP NA RE
Elmotoröppnare 24/48 VDC
Gasfjäder, med hållmagnet och
smältsäkring 100º (stängs från tak)
T ERMISK FÖ RMÅ GA
Täckt lock: U-värde 1,22 W/m2K
Glas: U-värde 1,26 W/m2K
T IL LBE HÖ R
Fallskyddsgaller (# 100 x 100 Ø6 mm)
Inbrottsgaller (# 100 x 350 Ø12 mm)
Vattenplåt (h=240 mm)
Gränslägesbrytare (NO/NC)
Brandklass B600
IF-S96-1312/1
Vindlast WL 1500
Snölast SL 5000
Järnvägsgatan 5, 172 75 Sundbyberg
[email protected]
Tel: 08-98 15 44
Fax: 08-627 54 40
WWW.INFLEXOR.SE